Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Suezmax-ratene stiger videre på VLCC-mangel

Mangelen på ledige VLCC'er virker nå total i Midtøsten, og for andre dag er det bare suezmax'er som sluttes i spotmarkedet i Gulfen. Ratene stiger videre

Det er ikke meldt en eneste VLCC-slutning i verdensmarkedet det siste døgnet, mot kun to over helgen. Dette har gitt en ny opptur i suezmax-markedet som startet rett før helgen.Oppgang som skyldes nær total mangel på VLCC'er for lasting i første del av desember og frem til julaften. Det kan se ut til at tynnes godt i suezmax-listen også, for det er kun gjort to slutninger i Gulfen det siste døgnet, dog til økende rater.Frontlines Front Comor er sluttet på en reise til India, og får worldscale 175, opp nye 10-15 punkter fra mandag morgen. Skipet laster 17. desember.Det er tre slutninger i Vest-Afrika, og også her har ratene steget. Det sluttes nå på ws 170 til USA, en oppgang på omkring 10 punkter. Et tilsvarende antall slutninger også meldt i Nordsjøen.Det er noe mer aktivitet i det Indre Middelhav, hvor ratene ser ut til å krabbe forsiktig opp igjen fra å ha bunnet på ws 135. Det er gjort slutninger helt oppe på ws 147,5 for reiser intra Middelhavet.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Her kan du levere Eurojackpot

Kommentarer til denne saken