Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Svakere trend

Ratene i VLCC-markedet har vist en svakt fallende trend den siste uken i Midtøsten, og trenden kan fortsette

Det går frem av Fearnleys ukesrapport.Ifølge skipsmeglerhuset har de asiatiske oljeselskapene en rekke ledig skip som vil bli fremleiet i VLCC-markedet i juli, noe som sannsynligvis fører til et svakt marked gjennom måneden.Den siste uken har også vist en svakt negativ trend, og ratene for moderne VLCC'er har falt noen punkter i Midtøsten. Reiser fra den arabiske gulf til Europa gir nå worldscale 62,5, ned 5 punkter, mens reiser til Japan nå gir ws 75, også ned 5 punkter.Fearnleys venter at det vil være omkring 58 ledige VLCC'er i Midtøsten de neste 30 dagene.I suezmax-markedet i Vest-Afrika har også ratene falt noe den siste uken som følge av økt tilgang på ledige skip. Middelhavsmarkedet ble også svekket tross slutningene av de første skipene til å frakt irakisk olje fra tyrkiske Ceyhan.Raten for moderne suezmax'er fra Vest-Afrika til USA falt fra ws 157,5 til ws 145. I Middelhavet har ratene falt fra ws 205 til ws 175.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte