Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Svakt ned

Det er ingen tegn til bedring i VLCC-markedet, og ratene har tippet under ws 50 fra Midtøsten til Fjere Østen. Det er økt VLCC-aktivitet i Atlanterhavet

Det er meldt seks VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf det siste døgnet, og ratene ser ut til å fortsatt være under et visst press. Det sluttes nå nede på worldscale 47,5 østover fra Gulfen, ned 2,5 punkter fra helgen.1990-bygde Lania er meldt sluttet på ws 47,5 fra Gulfen til Taiwan, og laster 240.000 tonn 1. november. 1989-bygde Eastern Jewel får tilsvarende rate til Thailand, og laster 265.000 tonn 30. oktober. Vestover er La Paz sluttet med 275.000 tonn på ws 52,5, og laster 5. november.Det er økt aktivitet fra VLCC'er i Atlanterhavet, og det kan være et utslag av forventingene om lavere lasting i Gulfen. Det er meldt to slutninger i henholdsvis Vest-Afrika og Nordsjøen.I Vest-Afrika har Tanker sluttet to skip på ws 60 til US Gulf, alternativt ws 62,5 til Europa. Det er på linje med tidligere slutninger. I Nordsjøen har Frontline sluttet Front Falcom på ws 55 til US Gulf. Skipet laster 29. oktober for Navion.I suezmax-markedet er det gjort fem slutninger i Vest-Afrika, ratene er uendret på ws 100-97,5 til USA. Alliance har gjort to slutninger intra-Afrika på engangsrater. Blant annet får et skip 0,7 millioner dollar til Dakar med 135.000 tonn. Det er lastedatoer i første del av november som går.Det er kun meldt en slutning i det Indre Middelhav til ukjent rate.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken