Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Total stopp i aktiviteten

Aktiviteten i tankmarked har fått en bråstans det siste døgnet. Det gjelder både VLCC- og suezmax-markedene, men ratene er foreløpig uendret

Kun en VLCC er meldt sluttet i den Arabiske Gulf det siste døgnet. Raten er ikke kjent, men Asian Tiger er meldt sluttet til Kina, og laster 260.000 tonn 10. mars.Det er lite ledig tonnasje ventet i Gulfen de neste par tre ukene, og kan være noe av forklaringen på den lave aktiviteten. Fearnleys opplyste onsdag kveld, at det er ventet 40 VLCC'er, eksklusive Frontline og Tankers de neste 30 dagene.Utover dette er det meldt en slutning i i Nordsjøen, hvor Frontline-kontrollerte British Pioneer får ws 120 for en reise til US Gulf. Skipet laster 21. mars for BP.I suezmax-markedet er det helt dødt, ingen slutnigner i Vest-Afrika, ingen i Nordsjøen, og lun et par i det Indre Middelhav, uten speielle endringer i ratene. I Mexico har Genmar sluttet Crude Traveller på ws 210 til LOOP-terminalen i USA.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris