Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Tror på en bedring

Skipsmeglerhuset Fearnleys tror at VLCC-markedet nå har snudd, og rederne burde kunne oppnå noe bedre rater

Det går frem av Fearnleys ukesrapport.Ifølge Fearnleys snudde markedet etter at en viderebefraktet VLCC ble sluttet helt ned på worldscale 42,5 til Japan fra den Arabiske Gulf. Antallet slutninger er noe lavere den siste uken, mens tilgang på tonnasje er stabil.Det skal være noen laster igjen for mai, mens andre befraktere allerede har på begynt juni-programmet. Dette burde være grunnlag for at rederne oppnår bedre rater fremover, mener Fearnleys.Etter å ha bunnet i løpet av den siste uken, så er ratene nå tilbake på nivået for en uke siden for reiser østover fra gulfen. De siste skipene er sluttet på ws 52,5. Vestover er markedet fortsatt svakt, og ratene ligger helt ned på ws 42,5 for en reise fra Gulfen til Rotterdam.I Vest-Afrika har ratene falt ytterligere i løpet av uken, og er nå nede på ws 62,5 for en reise til US GUlf, mot ws 70 for en moderne VLCC i forrige uke.I suezmax-markedet er trenden generelt svak. Ratene for reiser fra Vest-Afrika til Østkysten av USA har falt nye 20 punkter og ligger nå helt ned mot ws 100. I Nordsjøen ligger ratene rundt ws 110, og det faller, mens reiser fra det Indre Middelhav til Europa gir rater lavt på ws 120-tallet, noe som er stort sett uendret.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot