Gå til sidens hovedinnhold

Tank: VLCC-futurerne fortsetter å stige

Troen på høyere rater for supertankerne i Midtøsten er økende på shippingbørsen Imarex, hvor de nærmeste future-kontraktene steg videre mandag

Future-kontraktene som handles mot VLCC-strekning den Arabiske Gulf til Japan steg ytterligere mandag, etter pen oppgang også fredag.Første kvartalskontrakten steg 6 worldscalepunkter til ws 125 i gårsdagens handel på Imarex. Spesielt februarkontrakten steg kraftig i går etter nye hopp i spotratene i Midtøsten for februarlaster.Aktørene som handler på Imarex, alt fra spekulanter til store oljeselskaper og tankrederier, priser nå inn en snittrate på worldscale 142,5 for måneden, noe som tilsvarer 79.000 dollar pr. dag. Fredag endte samme kontrakt på 127,5 som gir 69.000 dollar dagen på timecharterbasis.

Januar-kontrakten steg videre mandag, og endte opp 7,5 punkter til ws 120, som tilsvarer 64.000 dollar dagen.Andre kvartalskontrakten for Gulfen til Japan endte opp 9,5 punkter til ws 97,5, noe som tilsvarer 49.500 dollar pr. dag.Kontraktene for VLCC-strekning Vest-Afrika til US Gulf forble uendret mandag ettermiddag, det samme gjorde suezmax-kontraktene for de nærmeste månedene.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken