Gå til sidens hovedinnhold

Tank: VLCC-raten går videre

Spotratene i VLCC-markedet har fortsatt å stige det siste døgnet, og er opp 2-3 punkter fra torsdag formiddag

Det er meldt slutninger av åtte VLCC'er og ULCC'er det siste døgnet i Midtøsten, og ratene fortsetter den positive trenden fra onsdag. Det sluttes nå i området ws 75-76 fra den Arabiske gulf til Østen, opp fra ws 73 torsdag morgen. Det er oktoberprogrammene som nå er i markedet.Den 1989 bygde VLCC Navarin får hele ws 80 for en last på 255.000 tonn til Østen, og laster 1. oktober. Den lave lastemengden gjør at raten ligger et par punkter over resten av markedet.Videre er 1991-bygde Kaimon meldt sluttet på ws 75 til Japan, og laster 265.000 tonn 2. oktober. 1993-bygde Mushashi Spirit er sluttet med standardlasten 270.000 tonn til Sør-Korea på ws 75, og skal laste 8. oktober ifølge meglerrapproter. Raten tilsvarer omkring 38.000 dollar pr. dag på timecharterbasis.Raten til US Gulf er imidlertid ikke endret, og det er meldt to slutninger på ws 52,5 med lastedatoer i slutten av september. Det gir en dagrate på omkring 24.000 dollar.I Vest-Afrika fortsetter VLCC'ene å i hovedsak bli sluttet til Fjerne Østen. Det er gjort to slutninger til Kina på ws 52,5, blant annet et Tankers-skip. Raten er uendret fra tidligere i uken.I suezmax-markedet i Vest-Afrika er det meldt fire slutninger, blant annet to til USA og en til Europa. Ratene ligger uendret rundt ws 80-nivået. Lastedatoer rundt månedskiftet.Aktiviteten i det indre Middelhav har klappet sammen etter rushet tirsdag. En slutning er meldt på ws 80, som er uendret fra tidligere i uken. Det er også en slutning i Nordsjøen, hvor en suezmax får ws 82,5 til Rotterdam.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene