Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene kan komme ned igjen

Stortankratene har steget markert de siste dagene, men oppturen kan bli kortvarig på grunn av fortsatt god tonnasjetilgang for andre halvdel av mars

Det går frem av skipsmeglerhuset Fearnleys ukentlige markedsrapport.Oppturen denne uken har kommet som følge av at befrakterne igjen er mer aktive i markedet etter å vært tildels fraværende på grunna v feiringen av kinesisk nyttår og den store oljeuken i London. Rederne har dratt klare fordeler av at aktiviteten har kommet opp igjen og ratene har steget markert.Det kan imidlertid bli en kortvarig opptur ifølge Fearnleys. Det er slutninger for første og midtre del av mars som nå gjøres, men for andre halvdel av mars kan det bli vanskeligere for rederne å holde ratene oppe.Det begrunner Fearnleys med forventninger om færre laster og god tilgang på tonnasje i den Arabise Gulf for den delen av måneden. Ifølge Fearnleys er det ventet 62 VLCC'er ledige i Gulfen de neste 30 dagene, opp fra 60 for en uke siden.Det sluttes nå på worldscale 180 fra Gulfen til Fjerne Østen for VLCC'ene, opp fra ws 147,5 for en uke siden. Vestover fra Gulfen er ratene opp fra ws 112,5 til ws 130. I Atlanterhavet har ratene holdt seg uendret foreløpig på ws 130 fra Vest-Afrika til US Gulf.Det har sammenheng med lav aktivitet og konkurransen fra suezmax-markedet hvor ratene er under press. Suezmax-ratene holder ifølge Fearnleys så vidt stand på ws 150-tallet fra Vest-Afrika til USA. I Middelhavet skal ratene ha falt 30 pukter til ws 150 den siste uken.Suezmax'ene i Midtøsten har derimot blitt med VLCC-ratene opp og sluttes nå på nivåer over ws 200 østover. Det er tynt med tonnasje som ifølge Fearnleys lover godt fremover.
Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken