Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene litt opp i Gulfen

Tankratene har kommet litt opp i helgen, men det er fortsatt mye ledig tonnasje for de neste 30 dagene. Suezmax-ratene har falt til ny bunn

Det har ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukentlige markedsrapport vært en relativt flat utvikling i aktiviteten den siste uken, med rater rundt worldscale 80 fra den arabiske Gulf til Fjerne Østen. Det kan se ut til at kom et lite rykk i helgen. Den siste slutningen rapprotert er ws 90 fra Gulfen til Sør-Korea, som gir 45.200 dollar dagen.For en uke siden lå ratene på ws 77,5 for tilsvarende reiser. Slutningen på ws 90 kan ifølge Bassøe være det første signalet på en bedring i ratene i mai.Det er fortsatt plenty med ledig skip ventet til gulfen de neste 30 dagene. Bassøe teller 52 enheter ventet de neste 30 dagene.Det som imidlertid tynger for rederne er det voldsomme oppgangen i bunkersprisene. De har steget omkring 50 prosent siden begynnelsen 2005, og ligger nå på 266 dollar tonnet.I Vest-Afrika har VLCC-ratene falt i takt med en svak utvikling for suezmax'ene, og de siste slutningene er gjort på ws 90 til US Gulf. Det er ned 10 poeng.Suezmax'ene har vært i gjennom nye fall den siste uken. I Vest-Afrika er raten ned nye 22,5 poeng til ws 107,5, de laveste nivåene på over ett år. Raten tilsvarer 25.800 dollar dagen på timecharterbasis. I Det indre Middelhav er raten ned 15 poeng til ws 115 siden forrige uke, som gir 38.900 dollar dagen.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken