Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene over 50.000 USD

Etter flere måneder i mørket ser tankratene endelig ut til å være på vei opp igjen.

Den siste uken har VLCC-ratene ut av Midtøsten faktisk begynt å stige etter et helt kvartal på svake nivåer. Referanseruten fra Midtøsten til Fjerne Østen kan notere et løft på hele 20 worldscale poeng for å ende sist uke på worldscale 77,5.Dette gir timecharterrater på 58.900 dollar pr. dag, som er det høyeste nivået på tre måneder ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøe.Det er de moderne VLCC’ene med doble skrog som har ledet an, men oppgang skjer også for de gamle traverne med enkle skrog.- Aktiviteten holder seg høy siden det e er flere januarlaster enn hva som kan ha vært ventet, skriver Bassøe, som mener at en uke til med dette aktivitetsnivået kan gi ytterligere løft for rederne.Vestover fra Midtøsten så steg ratene med 12,5 poeng til ws 57,5 som gir 47.400 dollar pr. dag.I Atlanterhavet har markedet vært tregere og VLCC-raten har kommet ned 5 poeng til ws 80, som gir en dagrate på 58.700 dollar.Suezmax’ene har også merket aktivitetsfallet og ratene er også her ned 5 poeng til ws 125, som gir en rate på 50.000 dollar pr. dag fra Vest-Afrika til USA.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken