Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene på vei ned

Stortankratene viste en negativ utvikling den siste uken etter opphopning av ledige supertankere i Midtøsten.

Ifølge den ukentlige markedrapporten fra skipsmeglerhuset Fearnleys så er antallet ledige supertankere på vei til Midtøsten nå det høyeste på lenge. Det skal være 94 ledige VLCC'er ventet til den Arabiske golf de neste 30 dagene, og da er ikke Tankers International og Frontlines skip med.Økningen er også kraftig fra forrige uke, da det var 63 VLCC'er på tonnasjelisten.Grei befraktningsaktivitet har ikke klart å ta unna, og resultatet er et klart press nedover på ratene i det den årlige kjøresesongen i USA står for tur. Fearnleys ser heller ikke tegn til at rederne kan forvente seg noen bedring i markedsbalansen på kort sikt.Ratene for moderne VLCC'er fra Midtøsten til Fjerne Østen falt fra worldscale 80 til 62,5 den siste uken, mens ratene vestover fra Midtøsten falt 15 poeng til ws 50. Dette er de svakeste nivåene siden bunnen i april.Foreløpig har VLCC-markedet i Atlanterhavet holdt bedre stand med fall den siste uken på kun 5 poeng til ws 60 på strekning Vest-Afrika til Mexicogolfen.For suezmax-tankskipene er bilde noe mer blandet med oppgang fra Vest-Afrika, noe som også har bidratt til å holde VLCC-markedet noe bedre i Atlanterhavet. Raten for suezmax'ene fra Vest-Afrika til USA steg fra ws 109 til ws 120 den siste uken.I det Indre Middelhav kom derimot suezmax-ratene ned 15 poeng til ws 120 den siste uken, etter en topp i løpet av uken på ws 157,5. Økt tilgang på tonnasje presset markedet imidlertid markedet ned igjen.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken