Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene tikket opp

Stortankratene kom seg noe opp igjen den siste uken, og tross mye ledige tonnasje den neste måneden er markedet foreløpig stramt

Det går frem av skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukentlige markedsrapport.Det er høy aktivitet som er hovedårsaken til at ratene har tikket oppover drevet av offentliggjøringen av neste måneds lasteprogrammer. Aktiviteten var noe roligere i slutten av uken, men fortsatt stramt.Tonnasjetilgangen beskrives om fortsatt for høy, så stor aktivitet er nødvendig for å gi rederne anledning til å presse markedet ytterligere opp, mener Bassøe.VLCC-ratene fra den Arabiske Gulf til Sør-Korea har steget 17,5 poeng til worldscale 77,5 den siste uken, som gir timecharterrater på 33.800 dollar dagen. Vestover fra Gulfen er ratene opp 7,5 poeng til ws 67,5, som gir 34.700 dollar pr. dag.I Vest-Afrika krøp VLCC-ratene opp et par punkter til ws 70, som gir dagrater rett under 30.000 dollar dagen.Oppgang også for suezmax-hvor ratene har kommet seg opp fra nivåer på ws 100 til ws 112,5-115. Fra Vest-Afrika til USA gir det 27.500 dollar dagen.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken