Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene ventes stige videre

Det er nå et kraftig press oppover på VLCC-ratene i Mditøsten for månedskiftet juli/august og antallet ledige skip tynnes ut raskt

Etter stabile rater utover i forrige uke har stortankmarkedet strammet seg til de siste dagene, og skipsmeglerhuset ser nå et betydelig press oppover på VLCC-ratene. Noe av bakgrunnen er tilbakekomst av Iraks produksjon og fallet i oljeprisen som følge av at oljestreiken i Norge ble brått avsluttet uten å få store konsekvenser.VLCC-ratene i Midtøsten har begynt å bevege seg oppover, det sluttes nå på worldscale 122,5 fra Gulfen til Japan, opp fra wss 115 uken før. Vestover steg raten fra ws 95 til ws 97,5 den siste uken.Utviklingen Midtøsten har også satt fart i VLCC-ratene i Atalanterhavet, hvor det nå sluttes på ws 125 fra Vest-Afrika til USA, opp 10 punkter.Presset på ratene opp er understreket av et kraftig fall i antallet tilgjengelige skip for de neste 30 dagene, kun 29 er registrert for Midtøsten, mot 48 for en uke siden.I suezmax-markedet har ratene stort sett holdt seg stabile den siste uken, og det er lite som tyder på at det skal svekke seg. Det sluttes på ws 160-nivåer både i Vest-Afrika og i det Indre Middelhav.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet

Kommentarer til denne saken