Gå til sidens hovedinnhold

Tapet kan bli på én milliard

Les den utrolige historien om hvordan Terra-kommunenes tap kan bli tredoblet.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

De seks kommunene som fremdeles sitter på strukturer investert i via Terra Securities, kan få store problemer med å kvitte seg med skandaleproduktene.

NA24 - din næringslivsavis

Alle de involverte fylkesmennene feller en knusende dom over kommunene Vik, Bremanger, Haugesund, Rana, Narvik, Hemnes og Hattfjelldals gambling med fremtidige kraftinntekter:

Kommunene har brutt loven, flere av Terra-vedtakene er ugyldige, og strukturene må selges.

- I dette markedet er det knapt en kjøper for tiden, sier analysesjef Pål Ringholm i First Securities til NA24, som poengterer at salgstidspunktet er meget uheldig.

De 380 millionene Terra til nå har påført kommunene i tap, kan i verste fall bli over tredobbelt dersom det ikke dukker opp kjøpere.

Fra vondt til verre
Kommunene har siden 2004 systematisk valgt å kvitte seg med mindre risikable CLN-obligasjoner, og byttet dem ut med pakker med med vesentlig dårligere rating. Denne bomvurderingen finner Kommunalbanken, i fylkesmannens rapport, høyst bemerkelsesverdig.

Investeringene til de gjenværende kommunene har forskjellig sammensetting, men har én ting til felles: Dette er investeringer selv bankene skyr som pesten grunnet dårlig rating.

Kvinesdal har risikofylte obligasjoner utstedt av Banque AIG, (knyttet opp mot girede kommunefond) mens de resterende har penger i ikke mindre risikofylte CDO'er, eller en «knall»kombinasjon av CDO'er og Banque AIG, til sammen for drøye én milliard norske kroner.

Kommunen som nå har mest penger i CDO'er, er Haugesund, med 227 millioner kroner.

Uten rating
Summen er investert i en CDO med navn Libretto. Disse CDO'ene er så risikofyllte at de ikke engang ble tilkjent noen rating fra ratingselskapene. Rating utarbeides som bevis for finansiell sikkerhet, og skalaen går fra C (dårligst) til AAA (best).

Kategori C beskriver en utsteder på konkursens rand med lave muligheter for overlevelse.

Det er først og fremst denne rating-bommerten fylkemannen legger til grunn når at kommunen blir felt for å ha brutt kommunelovens paragraf 52: Å påføre kommunen vesentlig finansiell risiko.

Også Rana og Bremanger har denne null-ratede Libretto-pakken.

Fra kommunalbankens rapport heter det:
- I praksis er det banker som er de største kjøperne av CDO-papirer, og disse bankene investerer primært i AAA-ratede transjer. Noen få (svært sofistikerte) banker vil gå ned til AA eller A for en svært liten andel av porteføljen (maks fem prosent).

Men de såkalte Terra-kommunene kastet seg inn i de risikable papirene med full tyngde.

Tapt halvparten
Kommunalbanken slår fast at CDO'ene har rast i verdi. Dette er katastrofenytt for kommunene.

- Ved siste oppdatering 18. desember hadde vi tapt 46 prosent, forteller ordfører i Narvik, Karen Margrethe Kuvaas til NA24.

Pår Ringholm i First sier han ikke ser bort i fra at verdiene har falt ytterligere etter jul. Et ulmende forsikringsmarked for amerikanske kommunelån, kan også slå bena under obligasjonene fra Banque AIG, opplyser han.

- Skaper problemer
Kommunalbanken slår i fylkesmennenes rapport fast at CDO'er ikke er egnet for videresalg- de er laget for å sitte på til forfall for å unngå å bli påført betydelige tap.

Likevel pålegger fylkesmannen kommunene å selge fiaskoinvesteringene innen «rimelig tid».

Tor Sydnes i kommunenes rådgivningsfirma Wassum, bekrefter at de nå er i dialog med Citibank om å få solgt unna produktene på bakgrunn av fylkemennenes avgjørelser. Tidspresset mener han er lite heldig:

- Det skaper problemer med rådgivningen når man blir pålagt å selge, sier han.

Rådgiverne jobber derfor på spreng for å finne ut av mekanismene som påvirker prissetningen. Og det er ifølge den erfarne mannen ingen lettvint affære.

- Dette er ekstremt komplisterte produkter, sukker han.

.

Umulig å prise
Anslagene på markedsverdien ble sist summet sammen av kommunenes egne rådgivere, ved hjelp av Citibank, som er «hjernen» bak strukturene. Det er imidlertid svært vanskelig for utenforstående å prise en CDO:

- Verdsetting av CDOer er meget debattert tema blant verdens investeringsbanker for tiden, og for å finne en reell pris må man nok ut i markedet og prøve å selge CDOen, heter det i Kommunalbankens rapport.

Tiden vi nå er inne i er preget av sterk internasjonal uro og børsfall, som igjen minsker sjansen for at noen vil overta fiaskopakkene til en anstendig pengesum - om noen vil ha de i det hele tatt.

Faller mer
En CDO har nemlig en svært høy systematisk risiko, noe som vil si at når den først får kredittproblemer, vil gjerne også mange andre CDOer få samme problemene, slår rapporten fast.

At man da i tillegg ikke har rating på CDOen, gjør ikke likviditetsrisikoen mindre. Markedsverdien faller mye mer og mye fortere enn verdien på tilsvarende ratede selskapsobligasjoner.

Narvik kommunes gjenværende investering på 190 millioner kroner, i CDO-pakken med det klingende navnet «Ocelot 2», har rating A, som beskrives som en en relavtivt god kredittrating. Likevel er minst halvparten av investeringen nå altså forduftet.

Ute av dansen
Kommunalbanken advarer nettopp mot at det mellom ratingsselskapenes mål på kredittrisiko og resten av finansmarkedets oppfattelse av totalrisiko, finnes store avvik. Og den siste tidens lite rosenrøde marked spiller neppe positivt inn.

Kun Hattfjelldal og Hemnes er nå helt ute av Terra-dansen, og deler et tap på 380 millioner med Rana og Narvik etter at firkløveret investerte i CDO'er knyttet til amerikanske kommunefond (såkalte TOB-funds). Men flere av de gjenværende pakkene er altså ikke mye bedre.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien