Gå til sidens hovedinnhold

Tapte milliarder på «sikkerhet»

Aldri har Norge hatt så mye på bok.

Norges Bank Investment Management, NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondet, har fredag kommet med en oversikt over hvordan de har gjort det i årets andre kvartal.

Her kommer det frem at forvalterne av landets pengebinge fikk en avkastning i april, mai og juni på 0,1 prosent, tilsvarende 17 milliarder kroner.

Tap på gjeld
Fondet utgjorde totalt 4.397 milliarder kroner per 30. juni, hvorav 63,4 prosent var investert i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 0,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var et tap på 1,4 prosent. Det betyr at rentepapirene, som normalt regnes som det sikreste av oljefondets investeringer ga den svakeste utviklingen.

Men samtidig var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 3,9 prosent.

- Sterk avkastning i USA og Japan bidro positivt til aksjeavkastningen, mens fremvoksende økonomier trakk ned. Økning i det internasjonale rentenivået påvirket avkastningen på renteinvesteringene negativt, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

NBIM arbeider kontinuerlig med å styrke eierskapsutøvelsen, for å bidra til god styring av selskapene fondet investerer i. I andre kvartal etablerte NBIM et rådgivende utvalg for sitt eierskapsarbeid.

Les mer: Oljefondet ansetter forfatter

- Eierskapsutøvelsen skal støtte opp under forvaltningen av fondet, og sikre utviklingen av finansielle verdier for fremtidige generasjoner, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 139 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 58 milliarder kroner.

Følger sterkt kvartal
Ved utgangen av 1. kvartal var fondets markedsverdi 4.182 milliarder kroner.

Avkastningen da var på 5,4 prosent, tilsvarende 219 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,3 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,1 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Reklame

Siste sjanse: Halv pris på alt fra Comfyballs

Kommentarer til denne saken