OSLO: - Elevene blir mistenkeliggjort uansett, sier Nicholas Solem i Elevorganisasjonen om politiets narkoaksjoner på videregående skoler, den siste tiden.

Skoleaksjoner har skapt sterke reaksjoner. dittOslo.no har fått flere henvendelser fra personer som mener det ikke er riktig at politiet går inn på skolene med hund, på jakt etter narkotika.

I forrige uke hadde forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon en aksjon på Hellerud skole. Dette er en av flere aksjoner som skal gjennomføres i høst. Denne uken var det aksjon på Stovner videregående skole.

Politiet hadde rettens kjennelse til ransaking av en elev. Vedkommende, som er myndig, ble tatt med 15 gram hasj. Politiet mistenker at personen ville selge dette videre.

På grunn av ransakelsesorderen kunne narkotikahunden søke i elevens eiendeler, og den markerte flere steder hvor vedkommende hadde tilgang til.

I tillegg ble det gjort søk i skolens fellesområder. Hunden markerte flere steder, men det ble ikke funnet narkotika i skolens fellesområder.

Merkelig fremgangsmåte

Under kontrollen på Hellerud videregående skole hadde politiet rettens godkjennelse til å ransake et knippe elever, basert på mistanke.

Disse ble hentet ut før narkotikahunden slapp til i fellesområdene på skolen. I tillegg ble det gjort søk ved skap, etter skjellig grunn for mistanke.

Elevorganisasjonen er likevel sterkt kritiske til hvordan aksjonene blir gjennomført og påpeker at elevene kan oppleve politiaksjoner som skremmende.

- Vi ønsker naturligvis at skolen skal være fri for narkotika, men det finnes bedre tiltak for å få bekjempe problemene på, sier leder av Elevorganisasjonen i Oslo, Nicholas Solem.

- Det er merkelig at aksjonene må skje på skolen, om politiet vet hvem disse elevene er, sier Solem.

Han mener at det fører til en stigmatisering av enkeltelever og at det påvirker læringsmiljøet negativt.

- Ikke minst setter det preg på eleven det angår, mener Solem.

Alle elevene som oppholdt seg i fellesarealene ble informert før politiet slapp hunden til. De elevene som ønsket, kunne forlate rommet.

- Dette høres ikke riktig ut. Det er fint at elevene kan forlate området, men dersom de gjør det, vil de jo bli mistenkeliggjort, sier Solem.

Han mener at prinsippet om at «alle er uskyldige til det motsatte er bevist» blir ignorert under slike aksjoner.

- Det kan vi ikke akseptere, sier han.

Etterlyser tiltak mot rus

Elevorganisasjonen oppfordrer nå politi, politikere, ungdomsarbeidere og andre berørte parter til å gå sammen om å finne andre løsninger enn narkotikaaksjoner på skoler.

Solem etterlyser mer forebyggende arbeid, spesielt i forrm av informasjon og dialog, hvor elever blir inkludert og hørt.

- Man må finne andre alternativer, mener Solem.

- Har dere andre alternative tiltak eller løsninger?

- Vi sitter ikke med fasiten her og nå, men vi er åpne for å diskutere, sier Solem.

Han trekker fram mangel på psykologer og skolehelsetjeneste som ikke dekker elevers behov.

- Det handler om å fange opp elever så tidlig så mulig. Å skape frykt blant elevene er ingen god måte å forebygge narkotikamisbruk og skremmer ungdom bort fra de hjelpetiltakene som finnes i dag, sier Solem.

Les også: 18 pågrepet i narkoaksjon i Oslo

- Målet er rusfrie skoler

Leder for forebyggende avsnitt på Stovner politistasjon, Jarle Kolstad, forteller at målet er rusfrie skolemiljøer.

- Vi vet at det er bruk og salg av narkotika på skolene i byen. Grunnen til at vi bruker hund i fellesområdene er for å se om noe blir oppbevart der, sier Kolstad.

Han presiserer at de er nøye på å holde seg innenfor rammene Politidirektoratet har satt.

Kolstad forklarer at politiet velger å ha slike aksjoner når det ikke er mange elever i fellesområdene, kontrollene legges gjerne til tidspunkter da elevene er i klasserom.

- Når det kommer til ransakelse av personer, så er det i utgangspunktet retten som beslutter om politiet får gjøre dette. Tid og sted avgjør politiet. Vi velger det som er mest hensiktig utfra sakenes karakter, sier Kolstad.

Han forklarer at det er tilfeller hvor det ikke er tid, eller hensiktmessig, å be retten om dette. Da kan politiet ransake innefor gitte rammer, uten rettens beslutning.

Han understreker at aksjonene kun er et av flere tiltak mot rus. Kolstad trekker fram undervisning i skolen om konsekvens og følger av rus, undervisning av foreldre som rollemodeller og skolenes ukentlige kontakt med politiet.

- Hver skole har en skolekontakt. Dette er for å komme tidlig inn dersom elever skulle ha behov for hjelp, sier han.

Kolstad er åpen for et møte med blant andre Elevorganisasjonen.

- Vi er åpene for alle forslag som kan bedre elevers læringsmiljø. Jeg er åpen for å snakke om løsninger. Mye av dette blir også gjort i dag, med Elevorganisasjonens representanter på skolene, og god kontakt med ansatte på skolene.