Lenge har den nye regjeringen varslet at de vil stanse frislippet i drosjenæringen og stille en rekke nye krav til aktører i markedet.

Regjeringen vil blant annet opprettholde krav til taksameter, gjeninnføre krav om bankgaranti. Taklampa skal på plass.

Målet er at kun seriøse aktører får drive taxivirksomhet i Norge. Dette mener regjeringspartiene vil sikre et godt tilbud på tvers av landet, og en god inntekt til sjåførene.

- Spiller ingen rolle

Et selskap som tar de nye forslagene fra regjeringen med knusende ro er app-baserte Yango.

- For oss spiller det ingen rolle om vi må bruke taksameter og taklampe. Det er uproblematisk for oss, sier Erlend Eidsvoll, sjef i Yango Norge til Nettavisen.

Derimot hvis regjeringen hadde innført antallsbegrensninger av løyver, ville selskapet opplevd større utfordringer.

- Vi vil bli overrasket om antallsbegrensning gjeninnføres, men man må gjerne stille krav til løyvehaverne, som for eksempel bankgaranti. Antallsbegrensing vil kun bidra til å låse markedet og forhindre innovasjon. Dersom en skal ha et drosjemarked som fungerer må det være rom for nye aktører med nye løsninger og modeller.

- Vi vil fortsatt være i markedet, men en antallsbegrensning kan føre til lengre ventetid, mindre tilgjengelighet og høyere priser, påpeker Eidsvoll.

Yango-sjefen mener det er viktig å fokusere på å utvikle fremtidens marked, og han er lei av at diskusjonen kun handler om taksameter og lampekrav.

- Man har en ide om hvordan drosjetilbudet skal være, men så ser man at markedet responderer annerledes.

Eidsvoll påpeker at Yango har opplevd positiv vekst på den korte tiden de har vært til stede i det norske markede

- Vi må forme morgendagens næring og møte mobilitetsutfordringer samfunnet har. Det blir mer attraktivt å ta drosje i dagens marked med ulike aktører. Man har mer fornuftig prising, mer kjøring for sjåførene og turene tar kortere tid. Slik utvikler man et marked hvor flere ønsker å ta drosje og jobbene til sjåførene blir sikrere med høyere inntekt, legger han til.

Les også: Rødt-topp: - Sylvi Listhaug er blitt Sosialisthaug!

Frykter taxisentral

Selskapet Bolt ser heller ikke store utfordringer med to av de nye tiltakene.

- Ser man på regelverket, er ikke krav om lys på tak og taksameter egentlig noen endring. Men en regulering på taksameter betyr derimot at man fortsetter å bruke gammel teknologi, noe som hindrer utvikling og innovasjon, sier Thomas Barbo, sjef for Bolt i Norge til Nettavisen, gjennom PR-selskapet deres Släger.

Selskapet er også kritiske til å kreve bankgaranti.

- Et krav om bankgaranti er problematisk. I hovedsak introduserer det et hinder for etablering, og byrden ligger tungt på regjeringen for å forklare hvorfor dette er ment å utvikle markedet og ikke bare beskytte de gamle næringsstrukturene.

- Vi er imidlertid mest bekymret for uttalelser fra regjeringen om å gjeninnføre et krav om å være tilknyttet et senter. Dette gjør det umulig for sjåfører å jobbe for flere plattformer parallelt. Det skaper ikke mer kontroll, sikkerhet eller orden. Det øker hindringer for etablering og det er trolig mot Norges forpliktelser under EFTA-avtalen. Fremfor alt den eneste effekten er å bevare statusen til de gamle drosjesentralene, legger han til.

Til tross for at det ble et regjeringsskifte høsten 2021, har Bolt valgt å ekspandere virksomheten sin i Norge.

- Selv om dereguleringen først og fremst hatt effekt i Oslo frem til nå, lanserte Bolt i Bergen denne uken så effektene sprer seg nå.

Barbo hever selskapet har brakt konkurranse, rimelige priser og flere tilgjengelige drosjer til innbyggerne i Oslo.

- Fra dette perspektivet har deregulering fungert til fordel for vanlige mennesker, noe som er bra.

Reguleringen skal forbedres ytterligere. Bolt ønsker slike initiativ velkommen.

- Nylige forslag risikerer imidlertid å skyte ved siden av målet, og snu det gode i stedet for å forbedre det, sier han.

Les også: Gi Statkrafts overskudd til strømkundene

Usikker fremtid

Uber forstår at regjeringen forbereder endringer i reguleringen, men at disse enda ikke er fremlagt.

- Med andre ord kan sjåfører og passasjerer i Oslo fortsatt benytte seg av våre tjenester uten endringer. På lenger sikt mener vi at reguleringen bør introdusere krav for moderne taksameterløsninger og tilby like rammebetingelser for alle seriøse aktører og sette sikkerhet for passasjerer og sjåfører høyest på dagsorden, sier Peter Löfstrand, sjef for Uber i Norden til Nettavisen, gjennom PR-selskapet deres i Norge Geelmuyden Kiese.

Den utenlandske aktøren er innstilt på å jobbe med regjeringen for å få den beste lovgivningen på plass.

- Det er viktig for oss å være en god partner til regjeringen. Derfor vil vi gjøre vår del i å bidra til en god dialog og fremlegge vår innsikt om hvordan mobilitetsmarkedet kan bli bedre for alle.


- Hva tenker dere om det norske markedet fremover med en rødgrønn regjeringen?

- Vi er forpliktet til å betjene Oslos borgere og tror vi kan spille en viktig rolle i å fortsette å forbedre mobilitet i Oslo.

Ikke veldige kraftige tiltak

Jørgen Aarhaug påpeker at de nye reguleringene ikke kommer til å skape for mye utfordringer for Bolt og Yango.

- Problemet er ikke de seriøse aktørene. De formidler turer på en effektiv måte via registrerte biler. Bolt og Yango har definert seg selv som transportselskap.

Uber har derimot ikke gjort det.

- Uber er også innenfor regelverket, men de overlater en del kritiske spørsmål til sjåføren, som å rapportere skatt og avgift. De setter sjåføren i en situasjon hvor vedkommende kan velge å ikke betale skatt.

Tiltakene som ble lansert forrige mandag vil trolig ikke ha den største påvirkningen på markedet.

- Det er ikke veldige kraftige tiltak i det hele tatt.

Samtidig påpeker Aarhaug at dette er kortsiktige tiltak, og spørsmålet er hva som vil skje fremover.

- Det som er kommet av forslag nå er absolutt ikke en full reversering. Det er noen små tiltak. Så lenge du bestiller hjemmefra på forhånd er det ingen forskjell.

- Det kan hende at det er større sannsynlighet for at du ser moms på kvitteringen.

- Meningsløse reguleringer

En av årsakene som ofte blir nevnt av regjeringen i forbindelse med frislippet er at tilbudet i distriktene står på spill. Det mener stortingsrepresentant Trond Helleland for Høyre Buskerud ikke gir mening.

- Tilbudet i distriktet har ikke opplevd noen endringer med reformen. Det som regjeringen ofte hopper over er at det kun er 33 kommuner som er omfattet av liberaliseringen. De resterende kommunene kunne velge, og av de er det kun Viken, Finnmark og Troms som har gått inn for regulering. Dette underkommuniserer de.

- De prøver å skape et bilde av at det er fullt frislipp, men det stemmer ikke, legger han til.

Stortingsrepresentanten mener frislippet i de større kommunene var en nødvendig utvikling.

- For de store kommunene er vi opptatt av at man må ha en fornyelse i bransjen som følger den teknologiske utviklingen. Alle elementer som bidrar til å gjøre det dyrere å etablere seg, gjør at prisen til kunden blir høyere.

Helleland mener regjeringen har gjort det til en prioritering å reversere alt som er gjennomført.

- Vi er et av de mest digitaliserte samfunnene i verden. Det at man da skal prøve å legge bånd på det med meningsløse reguleringer som taklampe og taksameter er synd.

Høyres Trond Helleland, håper de nye aktørene biter seg fast i markedet, til tross for at de nye reguleringene kan bli vanskelig å imøtekomme for de utenlandske selskapene.

Les også:Støre informerte ikke om møtet med Stoltenberg

- Ser på drosjenæringen som en tjenerklasse-funksjon

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen er helt uenig i påstandene fra Høyre-politikeren.

- Vi har helt ulikt syn. Helleland ser mer på drosjenæringen som en tjenerklasse-funksjon, vi ser på drosjer som en viktig del av kollektivtilbudet vårt, sier han til Nettavisen.

Han mener Hellelands påstander om at tilbudet ikke har blitt dårligere etter reformen er misvisende.

- I distriktene mangler man drosjer på deler av døgnet. Tidligere var det døgnbemannet. Døgnbemanningen sikret at man fikk tak i drosje hvis man var en pasient som trengte hjelp eller en ungdom som skulle hjem fra fra fest. Den fordelen og sikkerheten er borte i mange kommuner.

I tillegg mener Sandtrøen at den nye regjeringens reversering heller ikke vil hindre teknologisk utvikling.

- Dette er jo feil på alle punkter fra Helleland. Jeg tar drosje og bruker appen til Oslo-Taxi. Det Helleland vil er å innføre et gammeldags løsarbeidersamfunn. Jeg tror alle ser at vi kan bestille turer med telefonen også fra seriøse selskaper, så dette er bortforklaringer fra Høyre, sier Sandtrøen.

Arbeiderpartiet mener, i motsetning til Høyre, at kundene opplever mer uforutsigbarhet med de nye aktørene i markedet.

- Hvis du bestiller fra seriøse selskap får du drosje raskt til en seriøs pris. Hos de useriøse selskapene er prisen helt uforutsigbar. Man kommer inn i biler og blir tatt med på lange turer. Med de useriøse selskapene er det helt bingo. Noen betaler svært mye for korte turer. Høyre har bygd en bransje hvor sjåfører ikke lenger har lokal kunnskap. Sjåførene kjører bomturer selv om de bruker GPS. Med en seriøs drosjenæring er det opplagt at man får en rettferdig pris.

- Alle tjener på en opprydning, vi skal ha slutt på Høyre-regjeringens løsarbeidersamfunn, legger han til.

En av de viktigste punktene er å sikre at selskaper betaler tilbake til velferdssamfunnet.

- Vi vet at det er enkelte useriøse aktører som dessverre ikke betaler moms og skatt. Passasjerer og staten skal få en ærlig og fyldig kvittering. Slik hindrer vi svart arbeid.. Grepene vi gjør er viktig for norsk økonomi. De eneste som tjener på Høyres reform er de store multinasjonale selskapene som tar pengene ut av landet.

Kan ikke betaling av moms og skatt dokumenteres ved hjelp av apper?

- Nei, det har vært en del selskaper som har gitt svært begrenset kvittering.

Sandtrøen mener at bankgarantier vil bidra til å rydde vekk en del useriøse aktører.

- Det har blitt altfor lettvint å skaffe seg løyver som gjør systemet kaotisk..

I første omgang skal det ikke innføres en antallsbegrensning av løyver, men Ap-politikeren understreker til Nettavisen at regjeringen har en langsiktig plan for å reversere reformen.

- Det skal være en utredning på antallsbegrensning. De grepene som vi gjør allerede nå håper vi rydder bort en del useriøse løyver. De useriøse aktørene kommer ikke til å orke å sende bankgaranti. De kommer heller ikke til å klare å møte kompetansekravene. De første grepene som vi har bestemt oss for kan innføres veldig raskt.

Les også: Politiet advarer mot ny, utspekulert svindel-metod