Gå til sidens hovedinnhold

Teknologi for fremtidens mobilterminaler, del 2

Dr. Haakon Bryhni, CTO, i Birdstep Technology ASA skriver i en kommentar til iMarkedet.no om temaet "Teknologi for fremtidens mobilterminaler". Sjekk den ut del to av kommentaren her

Del 1 av kommentar av Dr. Haakon Bryhni, CTO, Birdstep Technology ASA leser du her:Kommentar del 1

Del 2 av kommentaren:IBM, Nokia og Microsoft

De store IT-gigantene ser også på markedet for mobildata som meget interessant. IBM har for eksempel lansert sin IBM Websphere Everyplace Connection Manager (WECM) som er en løsning som bl.a. konkurrerer med Mobil IP fra Birdstep og som VPN løsning konkurrerer med bl.a. Cisco, Nortel, Juniper, Checkpoint, Nokia og Microsoft som domninerer dette markedet. Vi møter imidlertid ikke løsningen fra IBM i konkurranse hos mobiloperatørene, fordi det er komplisert for en mobiloperatør å drifte utstyr og programvare som må installeres i bedriftenes interne nett. Produkter som IBM WECM er rettet mot bedriftsmarkedet og representerer en 'all-IBM' løsning der både sluttbruker programvare, sikkerhetsløsning og server programvare leveres av IBM. Birdstep har i stedet valgt å satse på åpne standarder og tilpasse oss eksisterende systemer (f.eks. Nortel, Lucent og Cisco) og sikkerhetsløsninger (f.eks. Cisco, Nortel, Nokia, Juniper, Checkpoint og Microsoft) som allerede er vel etablert i markedet.Figur 6: For mobiloperatører er det viktig at kunden kan bruke sin egen sikkerhetsløsning, basert på åpne standarderFor Birdstep er det bra at det finnes konkurrerende løsninger som bidrar til å øke oppmerksomheten rundt mobile løsninger. Vi er imidlertid alene om å tilby en mobilitetsløsning som er skreddersydd for operatører, og som tilbyr bruk av bedriftenes valgte sikkerhetsløsninger, levert f.eks. Checkpoint, Cisco, Nortel Contivity, Netscreen, Microsoft, mv. Dette er et krav fra operatører som ønsker å tilby mobil data-aksess for alle sine kunder, og ikke har ønske om å drifte applikasjoner og utstyr hos bedriftene hvis de kan unngå det.Nokia er en annen stor aktør som er svært opptatt av mobilitet. Nokia er ledende på mobile terminaler, og har f.eks. lansert sin nye Communicator 9500 som kombinerer WLAN og mobilnett i en liten terminal (se figuren til høyre). Nokia satser på operativysstemet Symbian, som er vanlig for mobiltelefoner og skiller seg fra Microsoft Windows Mobile operativsystem. Det er det stor interesse rundt vår utvikling av Mobil IP for Symbian, som løser problemet med å automatisk velge mellom ulike nett som finnes tilgjengelig for Nokia 9500.Birdstep demonstrerer nå sammen med Nokia hvordan Mobil IP kan brukes på Nokia Communicator 9500 på messen Nokia Enterprise Summit, som arrangeres i Berlin i mai 2005. Vi venter stor interesse fra operatører og fra større bedrifter som ønsker å forenkle bruken av mobile og sikre datatjenester hos sine ansatte.

Microsoft har også interesse for mobilitet både for laptop, smart-telefoner og personlige digitale assistenter (PDA). Microsoft har imidlertid også valgt å satse på Mobil IPv6 og på å gjøre tilpasninger til sine klient/server applikasjoner som Outlook/Exchange. Microsoft satser også hardt på å vinne markedsandeler fra Nokia og de andre etablerte mobiltelefonprodusentene med sitt nye operativsystem Windows Mobile. Flere operatører har satset på slike telefoner, både smarttelefoner og PDA, eller MDA/XDA som de ofte kalles i markedsføringen fra mobiloperatørene.Riktige teknologivalg til riktig tid, Mobil IP og IPv6

Det er viktig å merke seg at selve Mobil IP protokollen og Connection Manager brukervennlighet bare er en liten del av den totale løsningen som Birdstep leverer. I tillegg til basis funksjonalitet er det inkludert håndtering av sikkerhet, integrasjon med andre programmer, identifisering av bruker, tilpasning til bedriftens og operatørens brukerdatabaser, tilpasninger for storskala installasjon osv. Det er slike samlede klienter som mobiloperatørene er ute etter. Selv om de toneangivende aktørene som IBM, Nokia og Microsoft selv kommer med løsningskomponenter, vil disse aldri være tilstrekkelig spesialisert til å ivareta alle operatørens behov. Våre løsninger ivaretar operatørens behov for branding, sikkehet, mobilitet og ikke minst forenklet brukeropplevelse selv om flere nettverk er tilgjengelig,Riktige teknolgivalg er viktige for å levere riktig produkt til rett tid, og vi vurderer det som om det fortsatt er for tidlig å tilby Mobil IPv6 selv om det er stor interesse for dette i forskningsmiljø, også hos Nokia og Microsoft. Vi har solid ekspertise på dette området, og kan tilby en Mobil IPv6 klient i løpet av noen måneder dersom vi får en henvendelse som tilsier at det er kommersielt interessant. Hittil har kravet fra våre kunder vært at vi kan vise til at vi vil støtte IPv6 i fremtiden. IPv6 har lenge vært et krav fra asiatiske kunder, da de har mindre adresserom tilgjengelig for IPv4. Vi har i den senere tid opplevet at de samme kundene i Asia nå ser på IPv6 som en 'long-term' løsning, og er fornøyd med løsninger basert på IPv4 i dagens marked. Det har også foregått en omfattende teknologiutvikling for håndtering av private adresser i IPv4 som forlenger 'levetiden' til denne protokollen. Vi ser for oss en gradvis evolusjon fra IPv4 til IPv6, men ser for oss at denne evolusjonen vil gå over lang tid, og det vil først og fremst behov for IPv4 i de nærmeste årene, da det tar mange år å oppgradere servere, rutere og øvrig infrastruktur til IPv6 i hele Internet.Videre utvikling i mobilmarkedet

Vi ser i fremtiden en klar utvikling at de fleste tjenester vil kunne leveres over en mobil IP platform. Dette innebærer en utvikling fra standard Connection Manager løsninger (kalt 'Automatisk tilkobling' i figur 8) til løsninger som inkluderer Mobil IP i en operatørløsning. Kunden kan nå tilbys hva vi kaller en unik enkel brukeropplevelse, der det ikke lenger er nødvendig å trykke 'Connect' når du vil på internett. Det eneste som trengs er å skru på terminalen og logge seg inn på denne, så settes forbindelse med Internett opp automatisk.Denne utviklingen vil videre ta inn nye aksessteknologier som f.eks. WIMAX, HSPDA og andre forbedringer både i hastighet og kapasitet. Mobil IP har den store fordelen at den er nøytralt til hvilken aksess-teknologi som benyttes, og virker over enhver mulig forbindelse fra den mobile terminalen. Dette gjør løsningen fremtidssikker, noe som er en stor fordel i en virkelighet der nye teknologier innføres i høyt tempo. Vi arbeider også for at standardiserings miljøene for disse teknologiene skal bygge Mobil IP inn i standardene slik at markedet etthervert vil kreve denne funksjonaliteten fra terminaler. Det øker markedet for direktesalg av vår klient, samt muligheter for OEM avtaler.Drevet av den sterke fokus på tale over internett (Voice over IP) ser vi etterhvert behov for å tilby den forenklede brukeropplevelsen vi tilbyr med mobil data, også for anvendelser med Voice over IP. I første omgang vil det være å bruke standard Voice over IP (som f.eks. den populære løsningen fra leverandøren Skype, eller en såkalt 'softphone' du kan bruke i stedet for din Voice over IP telefon hjemme) som en av applikasjonene som mobiliseres med Mobil IP. Det er også mulig å utvide 'dekningsområdet' fra mobile datanett til også å dekke mobile nett for tale. Vi kan da snakke om tilgang til mobil tale og data uansett hvor vi er, og fullt integrert med eksisterende løsninger for mobilnett. Det finnes flere måter å gjøre dette på, bl.a. Unlicenced Mobile Access (UMA), UMTS versjon 6 og mange proprietære løsninger som f.eks. løsninger fra Bridgeport og Motorola/Avaya. Det er et godt tegn at det finnes flere løsninger på disse problemene, det bekrefter at det er et stort markedspotensiale i dette området, og det vil helt sikkert være rom for flere løsninger med ulike fordeler og ulemper.Også i denne utviklingen har vi sterk tro på åpne standarder som gjør det mulig for operatører å velge fritt blant flere utstyrs- og programvare leverandører. Vi følger standardiseringsarbeidet i UMA og UMTS (3GPP) meget nøye, og kan på flere områder bidra med teknologikomponenter som er nødvendige for både UMA, UMTS og proprietære løsninger. Vi ser vi har gode muligheter til å vinne OEM teknologisalg, samt etablere partnerskap med sentrale aktører på disse områdene. I tillegg har vi identifisert en spennende mulighet for å tilby universelt tilgjengelig tale og datatjenester basert på en ny teknologi vi har patentsøkt.


Figur 9: Utviklingstrender for BirdstepBirdstep har lang erfaring med OEM leveranser og har nå et eget tilbud med såkalt 'Software Developer Kit' (SDK) som vi har levert bl.a. til France Telecom, HP, og PCTEL for Mobil IP. For Ericsson har vi i tillegg utviklet en komplett klient (EMCA) basert på vår programvare, som markedsføres og selges av Ericsson under deres navn. En tilsvarende utvikling gjøres nå med et SDK som kalles 'Alice Connectivity Engine' som gjør at våre partnere kan forenkle sin egen produktutviking og oppnå kortere tid til markedet. Vi tror OEM salg av vår teknologi vil kunne utgjøre en signifikant andel av vår inntekt i fremtiden.Bruk av vårt SDK gjør det også mulig å lage adaptive applikasjoner som benytter informasjon fra Mobil IP SDK og Alice Connectivity Engine SDK til å tilpasse seg ulike mobile situasjoner på en god måte. Et eksempel kan være en videokonferanse-tjeneste som går fra video og tale til bare tale når terminalen går fra et nett med høy til et nett med lav kapasitet.Siden UMA er en av de mest interessante nye initiative for sømløs svitsjing av talesamband (voice switching) mellom GSM og WLAN kan vi se litt nærmere på denne nye standarden og hvordan vi kan bruke vår teknologi for å hjelpe til å etablere gode løsninger basert på UMA.Figur 10: UMA trenger avansert klient programvareFigur 10 viser en skjematisk oversikt over UMA. Løsningen er en videreutvikling av tradisjonelle GSM-nett, men radiogrensesnittet (GSM) er byttet ut med et aksessnett som kan benytte Bluetooth eller WLAN mot terminalen, koblet inn til operatørens datasenter via en bredbåndsforbindelse. UMA krever endringer både i mobilnett og i terminalene og er foreløpig bare eksperimentelt tilgjengelig. De store leverandørene som Nokia, Alcatel, Ericsson, Motorola mv. har imidlertid annonsert at de vil kunne levere systemer og terminaler som støtter UMA i fremtiden. En av drivkreftene bak UMA er den dårlige innendørsdekningen for mobilnett i USA, da blir det ekstra interessant å benytte WLAN som aksessteknologi inne i huset. I Europa er det større interesse for UMTS release 6 og andre teknologier som kombinerer GSM, EDGE, UMTS og WLAN. Merk at UMA foreløpig ikke har støtte for nyere mobilstandarder som EDGE, UMTS og WLAN som befinner seg i en bedrift. Dette representerer imidlertid muligheter for oss som er eksperter i sømløs overgang mellom ulike typer nettverk, vi kan faktisk forbedre brukeropplevelsen i UMA ved å tilby f.eks. sømløs overgang mellom åpne, bedriftsinterne og offentlige WLAN.UMA må ikke forveksles med Voice over IP, det er tvert i mot 'GSM over WLAN'. Det betyr at løsningen er mer mobiloperatørenes svar på 'Skype' og andre VoIP-baserte teknologier som truer mobiloperatørens inntektsgrunnlag. Både UMA og Voice over IP løsninger har behov for automatisk innlogging i offentlige WLAN soner, noe vi løser med Alice Connection Manager. Det er også ønskelig at en samtale som går over WLAN også virker når man flytter seg fra ett WLAN nett til et annet, f.eks. fra et offentlig WLAN til bedriftens WLAN. Det løser Birdstep Mobil IP. På denne måten er vår teknologi komplementær til de løsningene som vi ser komme opp som alternative teknologier for mobil tale i fremtiden. Vi kan rett og slett mobilisere UMA og Voice over IP slik at det blir enklere å bruke mens du er på farten. Vi kan også tilby sømløs overgang til andre og nye nettverk som WIMAX og HSDPA når slike nett blir bygget ut. UMA har bare begrenset mulighet til å tilby roaming inn i bedriftsinterne WLAN, men dette kan vi løse med vår patenterte løsning. Vi ser derfor en interessant mulighet for å lisensiere deler av Mobil IP inn til leverandører av UMA i fremtiden.

Figur 11: Oversikt over aksessnettfor mobile brukereVidere utvikling i bedriftsmarkedet

Vi har så langt i dette notatet fokusert på markedet for mobiloperatører, og beskrevet hvordan våre løsninger basert på åpne standarder passer godt for en operatør som vil tilby løsninger for sine abonnenter. Små bedrifter vil kunne bruke slike tilbud direkte, men store bedrifter vil ønske å kontrollere løsningen selv og representerer muligheter for direkte salg.Vi har notert oss sterkt økende interesse fra bedriftsmarkedet, både for brukere i felten og i bestemte vertikale markeder. Våre partnere som Ericsson og HP selger vår teknologi inn i bedriftsmarkedet, og vi forventer et økt salg som følge av at stadig flere bedrifter ser fordeler av at mobile medarbeidere kan være mer effektive når de er i felten ved å spare tid ved enklere tilkobling og automatisk velge nett der bedriften har avtale om bruk. For bedrifter som kombinerer mobile medarbeidere med anvendelser som f.eks. Voice over IP, er potensialet for å spare penger både på telefoni og datatilkobling betydelig for mobile medarbeidere. Skal bedriften virkelig dra nytte av denne besparelsen er det imidlertid helt avgjørende at utstyret virker overalt, selv om brukeren beveger seg mellom ulike nett i løpet av arbeidsdagen.Konklusjon

Birdstep har gjennom lang erfaring med klient-løsninger for mobiloperatører og er meget godt posisjonert til å levere fremtidens løsninger nesten uansett hvilken teknologi som operatøren ønsker å bygge ut. Vi støtter alle mulige aksess-teknologier, og kan også øke verdien av nye initiativ som UMA og Voice over IP i mobile terminaler. Våre patenterte løsninger for 'single click' utviklet av Alice Systems og patentet på automatisk håndtering av VPN for mobile brukere er unike og løser viktige problemer både for operatører og bedrifter. Vi er også tilhengere av åpne standarder slik at kunden kan fortsette å bruke sin eksisterende infrastruktur, og operatøren kan benytte eksisterende infrastruktur til å tilby nye løsninger. Vår hovedfokus er enkelthet for sluttbrukeren, noe som bare blir viktigere etterhvert som terminalene blir mer og mer avanserte, og det finnes stadig flere relevante aksessnett som vi ønsker å benytte.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken