Gå til sidens hovedinnhold

Teknologi for fremtidens mobilterminaler

Dr. Haakon Bryhni, CTO, i Birdstep Technology ASA skriver i en kommentar til iMarkedet.no om temaet "Teknologi for fremtidens mobilterminaler". Sjekk den ut her

Kommentar av Dr. Haakon Bryhni, CTO, Birdstep Technology ASA:Birdstep Technology utvikler ny teknologi for mobilmarkedet, og vi får ofte spørsmål fra våre aksjonærer om hvordan våre løsninger fungerer og hvordan vår teknologi kan bidra til å løse praktiske problemer. Vi ønsker å belyse noen sentrale trender innenfor vårt marked, og kommenterer den tekniske utviklingen. Notatet beskriver våre strategiske teknologivalg og hvordan vi prioriterer våre ressurser for å holde oss teknologisk i front samtidig som vi har riktig timing av våre teknologiske løsninger og valg av kanaler for å nå markedet.Vi tar først for oss rollen til programvaren "Connection Manager" som brukes av vår største kundegruppe som er mobiloperatører. Deretter tar vi for oss hvordan teknologien Mobil IP kan forbedre en slik Connection Manager for å forenkle brukeropplevelsen, nå som mobile terminaler utstyres med både mobilnett og WLAN. Vår styrke i tilbud av et Software Development Kit (SDK) blir beskrevet, og muligheter for OEM salg av teknologien blir diskutert. Vi omtaler også utviklingen hos de store aktørene som IBM, Nokia og Microsoft, samt vår strategi for nye teknologier som f.eks. IPv6, Voice over IP og UMA.Innhold:Vi bidrar til å øke ARPU for mobiloperatørene


Nye terminaler gir nye muligheter


IBM, Nokia og Microsoft


Riktige teknologivalg til riktig tid, Mobil IP og IPv6


Videre utvikling i mobilmarkedet


Videre utvikling i bedriftsmarkedet


KonklusjonVi bidrar til å øke ARPU for mobiloperatørene

Veksten i mobiltelefoni er i ferd med å flate ut hos mobiloperatører i industrialiserte land. Videre vekst kan sikres ved å tilby nye tjenester i de mobile terminalene, og et fellestrekk for slike nye tjenester er at de baserer seg på datakommunikasjon i stedet for talekommunikasjon, som brukes for tradisjonell mobiltelefoni. Den største utfordringen for å få til en slik vekst er imidlertid å gjøre det veldig enkelt å bruke.Dagens situasjon er at det er svært vanskelig for en sluttbruker å stille inn laptop eller telefon, koble til et nettverk og sette opp tjenester som f.eks. delt kalender, kontaktliste, epost og web-applikasjoner. Dette gjør at veksten i bruk av mobil data er svak. Tiltak er nødvendige for å øke ARPU (Average Return Per User) for operatørene og gjøre avanserte mobile applikasjoner tilgjengelige for brukerene. I første rekke er det bedriftsabonnenter som tar i bruk mobil data, men den generelle trend i bruk av internett-tjenester, nettbaserte spill og andre anvendelser for private brukere, gjør at mobil data har stort potensiale også blant vanlige forbrukere som til nå har klart seg med mobiltelefoni og SMS.Alice Systems har lang erfaring med å løse slike problemer, og har levert produktet Alice Connection Managers til mer enn 35 operatører i løpet av de siste årene, noen av dem er vist i figur 1. En slik Connection Manager (CM) løser to hovedproblemer, innstilling og tilkobling til mobilnett (f.eks. 2G (GPRS/EDGE) og 3G (UMTS)), og innstilling og tilkobling til trådløst bredbånd (WLAN). Merk at WLAN kan være installert både privat, i offentlige soner og i bedrifter og at adgangskontrollen for WLAN er forskjellig i disse tre miljøene.


Figur 1: Noen av operatørene som bruker Alice Connection ManagerForretningsmodellen for salg av programvare til operatører er salg av et prosjekt med tilpasning til operatørens ønsker, der operatøren distribuerer og betaler en lisenskostnad per bruker. Operatørene bruker ofte store midler på markedsføring av løsningen, med helsides annonser i aviser og annonser på flyplasser, boards osv. Figur 2 viser et bilde tatt i Hamburg i mai 2005 der T-Mobile annonserer for sin versjon av Alice Connection Manager som kalles 'T-Mobile Communication Center (TMCC)'. Denne programvaren leveres sammen med et GPRS eller UMTS kort og installeres av kunden selv. Straks programvaren er installert går det en melding til oss som grunnlag for fakturering av antall lisenser. En tilsvarende løsning er levert til 35 operatører, som tilbyr klienten sammen med innstikkskort til PC, eller levert sammen med mobiltelefoner, PDA’er eller smarttelefoner som har mulighet for tilgang til internett.
Figur 2: Operatørene investerer i markedsføring og anser en Connection Manager som viktig for å opprettholde mobiloperatørens varemerke også når WLAN brukes.Figur 3 viser eksempler på hvordan TMCC og en tilsvarende løsning for Telenor (Trådløst kontor) er utformet.
Figur 3: TMCC og Trådløst kontor som eksempler på bruk av Alice Connection ManagerVi ser en meget positiv utvikling i økning i antall aktiverte lisenser, og nye aktiveringer representerer et stort inntektspotensiale for oss i fremtiden siden operatørene vi har solgt løsningen til har mange millioner potensielle data-abonnenter som kan bruke vår programvare.Nye terminaler gir nye muligheter

Den enorme utbredelsen som trådløse lokalnett (WLAN, også kalt WiFi) har hatt de siste årene har ført til at terminal-leverandørene i økende grad utstyrer sine smart-telefoner med både WLAN og mobilnett. Dette er interessant for brukerne fordi det blir mulig å benytte WLAN hjemme, i offentlige WLAN soner og på jobben og ha adgang til mobilnettet når WLAN ikke er innenfor rekkevidde. Imidlertid er det svært upraktisk å veksle manuelt mellom slike nett, og applikasjonene som mobile brukere ønsker å benytte (f.eks. epost, chat, databaseforbindelser mv) er som regel ikke laget for å håndtere hyppig skifte av nett, avbrudd osv.
Figur 4: Terminaler får i økende grad mobilnett og WLAN innebyggetEn løsning på dette problemet er å bygge videre på operatørenes Connection Managers, og integrere disse med Mobil IP. Connection Manager sørger for å stille inn og koble deg til mobilnettet, samt gi deg mulighet til å benytte WLAN for å nå internett. Mobil IP benyttes for å tilby sømløs og sikker overgang mellom de ulike nettene, uten omstart eller manuell innlogging.

Figur 5: Sømløs overgang mellom ulike aksessnettNesten alle programmer som kommuniserer over Internett kan mobiliseres med Mobil IP, og kombinasjonen av en Connection Manager med Mobil IP er interessant for alle operatører som ønsker å tilby en komplett mobil datatjeneste, som virker både i operatørens mobilnett, men også i WLAN i bedriften, i operatørens egne WLAN soner samt over bredbånd når kunden arbeider hjemmefra.Den kombinerte løsningen med bade Connection Manager og Mobil IP gjør oss unike I markedet. Enkelhet i konfigurasjon og innlogging sammen med sømløs mobilitet i en enkel klient er nytt, og representerer det markedet etterspør nå som både WLAN, EDGE og UMTS er en realitet i våre markeder. Terminalene får nå disse mulighetene bygget inn, og for operatøren er det viktig å gjøre bruken enklest mulig samtidig som operatøren ønsker å holde brukeren innenfor operatørens egne nett i størst mulig grad. Vi har kompetanse til en vellykket integrasjon av teknologiene gjennom lang erfaring og ved bruk av våre patenterte løsninger.Vår teknologi dekker ulike nettverk, både i bedriften, hjemme og på offentlige steder, som kan knyttes sammen til en samlet mobil datatjeneste. Dette gjør det mulig for mobiloperatøren å holde kontakt med kunden også når private eller bedriftsinterne nett benyttes. IP-baserte tjenester som IP-telefoni kan også tilbys over en slik mobil dataforbindelse så lenge det er tilstrekkelig kapasitet.Den første operatøren som har bestemt seg for å ta i bruk vår kombinerte løsning er en stor mobiloperatør i Asia/Pacific regionen som lanserer en kombinert mobil data og WLAN løsning. Vi har også mange operatører som gjør omfattende testing av en integrasjon mellom deres eksisterende Connection Manager og Mobil IP for å forenkle brukeropplevelsen for sine kunder når de bytter mellom nettverk.Les del to av kommentaren her:Del 2 av kommentaren
Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken