Gå til sidens hovedinnhold

Nekter å si hvordan du kan unngå svindyre numre

Koster opp til fem kroner per minutt.

Femsifrede nummer blir stadig utbredt blant norske bedrifter og offentlige institusjoner. Tanken er at det skal være enklere å huske disse femsifrede numrene – som alltid begynner med sifferet null.

Tanken var i utgangspunktet at sifrene skulle være enklere å forholde seg til enn de tradisjonelle 810 og 815-numrene som ble brukt av mange bedrifter, og ifølge Post- og teletilsynet er godt egnet «til bruk for informasjonstenester og i samband med marknadsføring og sal av varer eller tenester. Slike nummer er kortare og kan dermed vere lettare å hugse enn normale 8-sifra nummer.»

I tillegg til å være enklere å huske, er det ofte også innebygget med lokalisert funksjonalitet. Alle femsifrede nummer blir videresendt til et fullverdig åttesifret nummer, men når du ringer for eksempel politiets fellesnummer 02800, havner ikke alle på det samme sentralbordet, men du blir satt til politidistriktet du befinner deg i. Du kan også bli sendt forskjellige steder til forskjellige tidspunkter på døgnet.

Fra 0,59 til 4,98 kroner per minutt

Det derimot ikke alle er klar over, er at det å ringe til et femsifret nummer kan være en svært dyr opplevelse hvis du ringer med mobiltelefon.

Forbrukerrådet har tidligere advart mot prisene, og en oversikt DinSide har laget viser at prisen for å ringe varierer fra 0,59 til 4,98 kroner per minutt for disse numrene hos de forskjellige mobiloperatørene. Numrene er ikke en del av de inkluderte ringeminutter du har i abonnementet ditt.

Selv om prisen er opp mot fem kroner per minutt, er det kun teleoperatørene som får penger. Selskapene som benytter seg av femsifrede nummer må faktisk betale en betydelig sum til Post- og teletilsynet for å bruke numrene, og får ikke tjene penger på det.

Teleoperatøren bestemmer prisen

Ifølge Post- og teletilsynet er det mobiloperatørene selv som setter prisene på disse tjenestene.

Påfallende nok er mobiloperatørene selv noen av de største forbrukerne av femsifrede nummer. Selv om deres kundetjeneste derfor offisielt sett er gratis, tjener de likevel greit på tjenestene gjennom telefonregningen til kundene som ringer.

- Slike priser hører ikke hjemme i dagens marked, innrømmer kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i NetCom overfor DinSide.

Til Side3 sier han rett ut at det har vært så lite fokus på disse numrene, at en ikke har vært bevisst på dette når prisnedsettelser har vært gjennomført de siste årene.

- Vi trenger nok litt press fra mediene på dette, sier han, men avviser samtidig at pengene fra slike nummer er «make or break» for dem økonomisk.

Selv om alle femsifrede nummer blir viderekoblet til et vanlig telefonnummer, som det er mye billigere å ringe til, er det svært mange bedrifter som ikke oppgir hvilket nummer dette er.

Sperrer for alternative nummer

Det finnes en nettjeneste som har en viss oversikt over hvilke nummer som leder hvor, men listen er ikke nødvendigvis oppdatert, og teleoperatørene har vært klare på at man ikke alltid vil komme fram med denne typen tjenester.

Fordi femsifrede nummer ofte ikke fungerer fra utlandet, har derimot mange bedrifter alternative nummer du skal ringe fra utlandet. Dette er ofte det reelle åttesifrede nummeret.

Men ringer du for eksempel til DNBs åttesifrede nummer (915 04 800), kommer du til en telefonsvarer som informerer om at nummeret kun kan nås fra utlandet, før de ber deg ringe det femsifrede nummeret. Dermed er det ikke mulig å komme rundt den høye ringeprisen.

- Ikke en endring vi har gjort

DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide sier til NA24 at dette ikke er en sperre de var klar over, og ønsker å undersøke det nærmere med Telenor.

- Det er mange land som ikke takler internasjonale anrop til femsifrede nummer, så den muligheten er fjernet fra alle femsifrede nummer. +47 915xxxxx er imidlertid mulig å ringe fra utlandet, og rent teknisk fungerer det slik at når anropet kommer inn fra utlandet til vårt nett, så fjernes 915-delen. Så dette er rett og slett noe som er gjort for å gjøre det mulig å ringe inn til samme mottaker/sentral også fra utlandet. 915-nummeret er altså ikke det bakenforliggende nummeret som det femsifrede rutes videre til, men det ligger «foran» det femsifrede, sier informasjonssjef Kristin V. Tønnessen i Telenor til Side3.

Nekter å utgi numrene bak

Side3 har bedt Post- og teletilsynet om en komplett liste over alle aktive femsifrede nummer, hvem som bruker disse og hvilke nummer de leder til. De har en liste over alle numre og eiere (PDF), men vet ikke hvilke nummer det ruters til, og viser til teleoperatørene.

Det er totalt 1059 aktive femsifrede nummer i bruk.

Telenor nekter å utgi informasjon om hva som er alternativnumrene.

- Det du ber om er kundeinformasjon vi ikke kan gi ut. Bedrifter og organisasjoner bruker spesialnumre for å få spesiell funksjonalitet, som køstyring og trafikkfordeling, for blant annet å kunne rute kundene riktig og gi raskere hjelp, sier Tønnessen i Telenor.

- Bedre kundeopplevelse

Telenor mener den høyere prisen på denne typen nummer forsvares av en bedre kundeopplevelse.

- Når det gjelder pris, så forutsetter femsifrede nummer en høyere sluttbrukerpris for å dekke kostnadene for rutingsløsningene som gir en mer effektiv trafikkhåndtering, med køstyring og trafikkfordeling, og derigjennom bedre kundeopplevelse – blant annet gjennom at man kommer til rett person med kortere ventetid.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken