Torsdag ble det kjent at kundene har startet flukten fra Telenor som følge av at telegiganten som eneste aktør på markedet skal ta seg betalt for BankID på mobil-tjenesten, som har vært gratis siden lansering i 2006.

Etter å ha drevet tjenesten i åtte år, mener derimot Telenor at de kan tjene millionbeløp på å innføre betaling for de 260.000 kundene som bruker tjenesten. Tjenesten har de aktivt markedsført som en solid fordel med å være Telenor-abonnement.

Holder igjen kundene med binding

Siden Telenor er den eneste aktøren som tar betalt for tjenesten, er det mange som har forsøkt å bytte operatør. Aftenposten meldte torsdag at det var mange kunder som forlot selskapet.

Overfor Nettavisen forsøker Telenor å avdramatisere det hele ved å si at det bare er «noen få hundre» som har skiftet operatør.

En viktig årsak til at antallet er relativt lite, er trolig at svært mange av Telenors kunder er inne i bindingstid med selskapet.

Bindingstid får man primært på to måter: Du kjøper subsidiert telefon med abonnement, eller Telenor tilbyr eksisterende kunder lavere pris pris på abonnementet de allerede har, mot at de binder seg til selskapet i et år.

Om en bryter ut av abonnementet under bindingstiden, må en betale et «bruddgebyr».

Størrelsen på gebyret avhenger av både abonnement og hvor lenge du har igjen av bindingstiden, men kan i verste fall være flere tusen kroner.

Men ifølge Telenors egne avtalevilkår, har kunder under bindingstid rett til å bryte bindingstiden uten gebyr om selskapet skrur opp sine priser.

Selv om Telenor nå skrur opp prisen på en nøkkeltjeneste, krever de likevel bruddgebyr for kunder som vil bryte ut. En Telenor-kunde som nylig lot seg binde til et Djuice-abonnement, forteller at han ønsket å bryte bindingen da de innførte nye gebyrer som ikke var en del av grunnlaget for at han valgte å binde seg.

- Da jeg tok dette opp med Djuice [eid av Telenor, journ.anm.] og sa at jeg regner med å kunne si opp abonnementet til tross for bindingstid, fikk jeg beskjed at det ville påfalle et oppsigelsesgebyr på 370 kroner, begrunnet med at BankID har alternative løsninger, skriver kunden til Nettavisen.

Mener BankID ikke er en del av avtalen

Årsaken er at Telenor ikke mener BankID er en del av abonnementet.

- Telenor har ingen bindingsavtale med kundene knyttet til tjenesten BankID på mobil. Kunder som har avtale om BankID på mobil kan derfor fritt si opp avtalen om BankID på mobil. Prisøkningen på tjenesten er knyttet til nettopp BankID-avtalen som sådan og er ikke en prisøkning eller endring på selve mobilabonnementet. Om kunden ønsker å si opp sin mobilabonnementsavtale på grunn av prisøkningen på BankID på mobil, må han eller hun derfor betale tilbake den fordelen som han har mottatt etter vanlige regler, sier informasjonssjef Anders Krokan til Nettavisen.

I abonnementsvilkårene til Telenor står det derimot at gyldigheten til vilkårene er «Elektroniske tjenester som til enhver tid inngår i Telenors produkt- og tjenesteportefølje».

- Er ikke dette litt som å si at dere ikke har en avtale på datatrafikk spesielt, og at en kan velge å bruke trådløst nett i stedet? BankID på mobil er jo en tjeneste dere har markedsført ganske tungt som en fordel med Telenor-abonnement.

- Om vi har markedsført overfor kundene at kunden får BankID inkludert i abonnementet, så er det allikevel en egen avtale som må inngås konkret og separat med Telenor og ikke noe som automatisk følger med når kunden inngår mobilabonnementsavtale, sier Krokan.

Telenor har ikke noen egen avtale de inngår med kundene for BankID, men i avtalevilkårene til BankID som en inngår med bankene, står det bare henvist til prislistene til mobiloperatøren.

- En etablerer BankID på mobil-tjenesten via sin nettbank og inngår da en avtale om bruk med banken. Denne avtalen inkluderer info om mulig pris fra teleoperatøren, sier Krokan.

- Ja, og dere har endret «den til enhver tid gjeldende prislisten» på en måte som er til «ugunst for kunden»?

- Den siste delen du sikter til gjelder selve abonnementet. Vi skiller mellom BankID på mobil som tjeneste og abonnementsbetingelser, avslutter Krokan.

- Klag inn saken

Saken havner på mange måter litt mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Post- og teletilsynet.

Forbrukerrådet mener i utgangspunktet at prishevingen åpenbart er en prisheving som Telenors egne vilkår slår fast at gir rett til heving.

- Vårt råd er følgende: Får forbrukere en regning fra Telenor for å bryte avtalen på grunn av endringen av vilkåret så klag til Brukerklagenemnda for elektroniske tjenester, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos til Nettavisen.

Uklart ansvarsforhold

Fra Forbrukerombudet får Nettavisen opplyst at deres anliggende primært er at Telenors vilkår følger e-komloven, som slår fast følgende:

«Sluttbruker som ikke godtar nye avtalevilkår, kan uten ekstra kostnader heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.»

Forbrukerombudet mener at Telenor følger loven på papiret, men det er anvendelsen av vilkårene som her om omtvistet.

Dermed har de i utgangspunktet ingen myndighet, og mener at saken trolig må tas inn til for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

Post- og teletilsynet forteller til Nettavisen at de ikke har vurdert denne saken konkret, og i utgangspunktet tror den ligger nærmere Forbrukerombudet eller Forbrukerrådet. De forholder seg i utelukkende til Ekomloven, som er noe mer snever enn Telenors abonnementsvillkår, og at saken for deres anliggende er om BankID blir definert som en elektronisk kommunikasjonstjeneste.

Aktiv markedsføring

BankID er en tjeneste som Telenor har markedsført aktivt, og benyttet som argument for å benytte telegiganten. Telenor har blant annet rangert BankID høyere enn «suveren dekning», når det kommer til fordeler ved å være Telenor-kunde.

Tjenesten er heller ikke noe som en tilfeldig tredjepart leverer. Det er Telenor selv om drifter tjenesten, og det er Telenor som vil ha betalt, ikke en tredjepart.

Markedsføringen av tjenesten blir nå derimot tonet betydelig ned. Telenor har fjernet BankID fra oversikten over «Telenorfordeler» på sine egne bedriftssider, og har også delvis lykkes å fjerne det fra sine sider for privatkunder.

Telenor har forsøkt å fjerne reklamen på sin egne nettsider om at 150.000 Telenor-kunder bruker BankID på mobilen, men BankID rangeres nest høyest på listen over Telenor-fordeler.

BankID er, utover å være et praktisk alternativ til kodebrikke, et sikkerhetselement gjennom at det helt og holdent fjerner behovet for å ha installert den kontinuerlige sikkerhetsrisikoen Java på din datamaskin.