Gå til sidens hovedinnhold

Telenor i strupen på russisk milliardær

Det norske teleselskapet til krig mot Mikhael Fridmans Altimo

Telenor starter voldgiftssak mot VimpelCom og Altimo for å bevare Telenors forkjøpsretten i Wind Telecom-transaksjonen. Det kommer frem i en melding fra selskapet.

Derfor ber de voldgiftsretten slå fast at VimpelComs foreslåtte oppkjøp av Wind Telecom ikke er en transaksjon mellom nærstående parter, slik dette er beskrevet i aksjonæravtalen for VimpelCom, og at Telenor har krav på å utøve sin forkjøpsrett i følge aksjonæravtalen i forbindelse med utstedelse av nye aksjer til aksjonærene i Wind Telecom dersom det foreslåtte oppkjøpet av Wind Telecom gjennomføres.

Ny krig
Jon Fredrik Baksaas og Telenor er nok en gang i full klinsj med den russiske oligarken Mikael Fridman. Telenor og Fridmans selskap Alfa er begge storeiere i det russiske mobilselskapet VimpelCom.

Nå har Fridman og VimpelCom forhandlet frem en fusjonsavtale med det egyptiske teleselskapet Wind Telecom. Dette gjøres mot Telenors vilje, og kan føre til at Telenor blir kraftig utvannet i VimpelCom.

Styret i VimpelCom har stemt ja til det nye og reviderte fusjonsforslaget mellom VimpelCom og Wind Telecom. Seks styremedlemmer stemte for, mens de tre oppnevnt av Telenor stemte imot forslaget.

Telenor har i lengre tid gitt uttrykk for at fusjonen mellom VimpelCom og Wind Telecom ikke er noe selskapet ønsker seg. Telenor har gått så lang som å hevde at avtalen er ikke er god verken «finansielt eller strategisk».

Blir vannet ut
Avtalen medfører at Vimpelcom vil utstede 325,6 millioner ordinære aksjer, 305 millioner konvertible preferanseaksjer og betale 1,495 milliarder dollar i kontanter til eierne i Wind Telecom-eierne. Wind Telecoms eier vil med dette få en økonomisk eierandel på cirka 20 prosent i VimpelCom, mens de vil få 30,6 prosent av stemmerettene.

Til sammenligning blir Telenors økonomiske andel 31,7 prosent, men kun 25 prosent av stemmerettene, mens Altimo vil sitt med 31,4 prosent av eierandelen og 31 prosent av stemmene.

Avtalen medfører altså at Telenor og Altimos eierposter blir vannet ut.

Telenor vs Vimpel Communications
Telenor lå i en årelang konflikt med Mikhail Fridmans AlfaGruppen.

Telenor ble i april 2008 saksøkt av det ukjente selskapet Farimex for 3,8 milliarder dollar.

Farimex er et selskap registrert på De Britiske Jomfruøyene som hevder å eie 0,002 prosent av VimpelComs aksjer.

Telenor har hevdet at Farimex har nære forbindelser til Telenors mangeårige erkefiende, oligarken Mikhail Fridman.

I søksmålet mente Farimex at Telenor hadde skadet inntjeningen til VimpelCom, der Telenor eier 33,6 prosent, fordi Telenor motsatte seg et kjøp av et ukrainsk mobilselskap. Telenor har hele tiden avvist søksmålet som grunnløst. I august i fjor ble Telenor dømt til å betale 2,8 milliarder dollar, men denne dommen ble satt til side.

Saken ble behandlet av en ankedomstol i Sibir, og der ble Telenor dømt til å betale 1,7 milliarder dollar i bot.

Men så som en forutsetning for en ny avtale med Fridman, satte Telenor som forutsetning at Farimex’ søksmål på 1,7 milliarder dollar skulle forsvinne. Om Alfa hadde tilknytning til selskapet eller ei, så forsvant søksmålet fra jordens overflate.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken