Både Netcom og Telenor har i noe tid nå skrytt av sitt 4G-nett (LTE), men realiteten er at områdene der dette nettet har vært tilgjengelig har vært mildt sagt begrenset.

Men før jul var det tildeling av frekvenser som tidligere ble benyttet til TV-sendinger i det analoge bakkenettet - den såkalte digitale dividenden, eller 800-båndet.

Og nå starter utrullingen av 4G på disse frekvensene for alvor.

Ifølge Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen er dette den viktigste nyheten i mobilverdenen på mange år.

Men hvorfor er dette så viktig?

Mobiloperatørene har tidligere kunnet bygge 4G i frekvenser rundt 2600 og 1800 MHz, så 4G er ikke noe nytt. Med de nye frekvensene vil du heller ikke få noe raskere nett enn i dag.

Den store forskjellen er derimot hvor du kan få 4G.

Radiofrekvenser er ganske enkle: Lave frekvenser kan nå veldig langt, og har god evne til å gå gjennom vegger slik at du får god innendørsdeknig.

Høye frekvenser når derimot ikke like langt, men tilbyr veldig god kapasitet innenfor et mer begrenset område.

Litt forenklet kan du si at høye frekvenser fungerer godt i tettbygde områder der det bor mange innenfor et lite område, mens lave frekvenser fungerer godt for å gi dekning over store områder der få ferdes.

Mye, mye større områder vil få 4G

Og det er nettopp dekning av store områder, og innendørs, de nye frekvensene nå skal sørge for. Både Netcom og Telenor starter i disse dagene aktiveringen av 800-frekvensene i hundrevis av basestasjoner over hele landet.

Resultatet er at mange, mange flere vil få tilgang til 4G.

- De grønne områdene er det vi har skrytt av tidligere, mens de blå områdene viser hvor det nå er 4G-dekning. Det utgjør hele forskjellen, sier dekningdirektør Bjørn Amundsen.

- Dette er tidenes dekningløft, påpeker han, og får full støtte fra teknologidirektør Frode Støldal.

Kommer stegvis

Selskapet melder at de vil aktivere 800 MHz på 1000 steder innen utgangen av mai. I all hovedsak vil det være snakk om områder som allerede har 4G i sentrumsnære områder, men som vil få betydelig bedre areal- og innendørsdekning med de nye frekvensene.

Netcom har tidligere sagt at de har klargjort for 4G over store deler av landet, og at de bare venter på «å trykke på knappen», men i likhet med Telenor aktiverer de nå forskjellige områdene trinnvis, for å ha kontroll på at alt går riktig for seg.

Måten de to selskapene gjør dette på er derimot relativt forskjellig. Telenor bygger ut 800- og 1800 MHz på alle stedene de bygger 4G, samt noe 2600 MHz i tettbygde strøk. Netcom går i større grad inn for å bygge ut 800 MHz alene mange steder, for så å eventuelt bygge ut mer kapasitet om de ser behovet.

Kan få 4G uten å kunne ringe

De nye 4G-dekningen er så god at en i tiden fremover vil kunne oppleve å ha 4G-dekning, men ikke 3G og 2G (GSM).

I dag er 4G et rent datanett som du ikke kan gjennomføre vanlige telefonsamtaler over. Når telefonen din viser 4G i displayet, og du får en samale kobles du automatisk over til 2G eller 3G-nettet for at denne samtalen kan gjennomføres.

Men nå kan du havne i en situasjon der du har 4G-dekning, men ikke noe 3G- eller 2G-nett. Dermed kan du kan du surfe på nett, men ikke gjennomføre telefonsamtaler.

- Dette er en litt spesiell situasjon, men vi mener dette er greit. I en nødsituasjon vil det kunne være et følsomt tema, men det er bedre at du kan sende meldinger til venner og familie, enn at du ikke har nett i det hele tatt, sier Telenors teknologidirektør Frode Støldal.

Situasjonen vil derimot ikke bli permanent. I løpet av neste år vil det rulles ut ny teknologi (VOLTE - voice over LTE) i nettet som gjør at samtaler også kan gjennomføres i 4G-nettet.

En eventuell omvei er å benytte IP-telefonitjenester som Skype, WhatApp eller lignende.