Gå til sidens hovedinnhold

Brekkes døråpner blir konserndirektør i Telenor

Telenors døråpner i Myanmar, ambassadør Katja Christina Nordgaard, går inn i Telenors toppledelse.

BANGKOK (Nettavisen NA24): Telenor-konsernet gjør endringer i organisasjonen og utnevner Henrik Clausen (50), Katja Christina Nordgaard (52) og Pål Wien Espen (49) til konserndirektører og nye medlemmer av selskapets konsernledelse.

- Telenor opererer i stadig mer komplekse markeder og våre omgivelser er i kontinuerlig endring. Ved å slå sammen Strategi og Digital til en felles enhet og etablere en ny Corporate Affairs-funksjon styrkes Telenors evne til å møte kundenes behov og finne gode løsninger på de forretningsutfordringene vi møter. Den nye organiseringen bidrar til å gi oss nødvendig fleksibilitet til å ta en ledende rolle i den digitale fremtiden, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

- Jeg ønsker Henrik, Katja og Pål velkommen til konsernledelsen og ser frem til at deres bidrag styrker selskapets fremdrift ytterligere, fortsetter Baksaas.

Nettavisen NA24 kjenner til at Sigve Brekke, Telenors Asia-sjef, er meget fornøyd med måten Nordgaard har utført sitt embede som norsk ambassdør til Thailand og Kambodsja og at hun har fungert som en solid døråpner for Telenor i Myanmar.

Etablering av en ny enhet for Corporate Affairs

Ved å legge Kommunikasjon, Myndighetskontakt og Samfunnsansvar i en felles Corporate Affairs-funksjon styrkes samhandlingen med sentrale interessegrupper, inkludert politiske myndigheter, statsapparat og allmennheten. Endringen gjenspeiler også hvordan Telenors operasjonelle selskaper er organisert. Den nye Corporate Affairs-enheten vil bli ledet av Katja Christina Nordgaard, som tiltrer 4. august, 2014.

Nordgaard er Norges ambassadør til Thailand og Kambodsja. I årene 2010 til 2013, var hun også Norges ambassadør til Myanmar. Nordgaard startet i Utenriksdepartementet i 1988, og har i løpet av sin karriere hatt ulike lederstillinger både i utenrikstjenesten og innen privat næringsliv. Katja Nordgaard er utdannet ved Norsk Handelshøyskole (NHH).

Clausen leder sammenslått enhet
Den nye sammenslåtte enheten for Strategi og Digital vil være ansvarlig for Telenors overordnede strategi, sette retning for konsernets digitale agenda og støtte de operasjonelle selskapene i utvikling av nye digitale tjenester. Strategi og Digital vil ledes av Henrik Clausen, som tiltrer 15. juni 2014.

Henrik Clausen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Telenors malaysiske mobiloperatør DiGi. Siden Clausen ble toppsjef i DiGi i 2010 har selskapet kontinuerlig levert solide resultater og tatt markedsandeler i Malaysia. Selskapets vekst har vært drevet av økt etterspørsel etter mobildata som følge av den høye populariteten til nye innholdstjenester. Selskapet har vært en pioner i å levere Internett for Alle, som nå er et av Telenors tre strategiske fokusområder. Under Clausen ledelse har DiGi lykkes med å kombinere vellykket forretningsdrift med en bedriftskultur som oppmuntrer til deltakelse og begeistring.

Løfter betydningen til juridisk avdeling

Pål Wien Espen har i lengre tid deltatt i konsernledelsens møter i kraft av å være selskapets juridiske direktør. Ved å utnevne ham til konserndirektør understrekes viktigheten av Telenors juridiske arbeid. Espen tiltrer med umiddelbar virkning.

Pål Wien Espen har arbeidet i Telenor siden 1995. Han har også vært advokatfullmektig hos det norske advokatfirmaet BAHR og dommerfullmektig ved tingretten i Lillestrøm.

Den nye konsernledelsen

Med disse utnevnelsene, vil Telenors konsernledelse bestå av:

Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef

Richard Olav Aa, konserndirektør og Chief Financial Officer

Sigve Brekke, konserndirektør og leder av asiatiske operasjoner

Kjell Morten Johnsen, konserndirektør og leder for europeiske operasjoner

Hilde Tonne, konserndirektør og leder av Group Industrial Development

Henrik Clausen, konserndirektør og leder for Strategi og Digital

Jon Erik Haug, konserndirektør og leder for People Development

Berit Svendsen, konserndirektør og leder for Telenor Norge

Katja Christina Nordgaard, konserndirektør og leder av Corporate Affairs

Pål Wien Espen, konserndirektør og leder av Group Legal

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken