Gå til sidens hovedinnhold

Anker mediekrig til høyesterett

Mediegründer Arne Joramo gir seg ikke.

Arne Joramo har gått til kamp mot A-presseneide Telepress. Han tapte saken i Borgarting Lagmannsrett i slutten av mars, men er ikke villig til å gi seg.

Nå har Joramo anket avgjørelsen i lagmannsretten inn for Høyesterett.

«Kjennelsen påankes i sin helhet. Det gjøres gjeldende at langmannsretten har anvedt loven feil», heter det i redegjørelsen fra Joramos advokat Andreas Galtung.

Saksomkostninger og forbud
Det A-presseneide selskapet leverte en begjæring om midlertidig forføyning mot Arne Joramo og hans Telecom Revy i midten av januar. Telepress mente at Joramo har startet en konkurrerende virksomhet. Telepress ble i 2005 solgt til A-pressen for 15 millioner kroner.

Joramo anket i første omgang kjennelsen i Oslo Byfogdembete hvor han ved rettslig forføyning nektes å drive konkurrerende virksomhet før 1. juni. I lagmannsretten fikk Joramo videre forbrud må å delta på et arrangement, hans nye selskap Telecom Revy, skal avholde. Han kan verken stille som deltager, representant eller arrangør på Telecom Line den 19. til 21. mai i år, skriver retten. Joramo har også fått pålegg om å betale inn 87.000 kroner til Telepress.

Varsler søksmål
Til NA24 Propaganda opplyste daglig leder Per Øivind Skard i Telepress at selskapet vil gå til søksmål mot Joramo. Årsaken er tap av inntekt som følge av konflikten mellom Telepress og Telecom Revy.

Konflikten mellom det A-presseneide Telepress og Joramo har til tider vært meget opphetet. Joramo solgte i sin tid selskapet til A-pressen for 15 millioner kroner. I fjor høst innledet A-pressen en dialog om salg av Telepress, men det ble ingenting av. Joramo sa deretter opp sin stilling. Selv om Joramo hadde seks måneders oppsigelsestid, avtrådte han med øyeblikkelig virkning den 17. desember i fjor. Tre uker senere startet han opp det konkurrerende selskapet Telecom Revy, med samme forretningskonsept som selskapet han solgte for 15 millioner i 2005. Her eier han 40 prosent av aksjene

Kommentarer til denne saken