Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (De fattige kamerat-soldater av Kristus og Salamos tempel) er mer kjent som tempelridderne, og er den mest kjente kristne militærordenen. Det samme navnet er gitt til en del av frimurerordenen som kun er åpen for kristne frimuerere (frimuerordenen er generelt åpent for aller religioner).

I sitt manifest har Breivik beskrevet at han er en del av en moderne organisasjon som kaller seg tempelridderne, og han hevder også at han har vært/er frimurer. Vi har sett på historien til de to organisasjonene.

Tempelridderne
De originale tempelridderne var munkeordenen som oppstod i 1118 eller 1119. Bakgrunnen for opprettelsen var å beskytte pilegrimer og reisende til Jerusalem og andre hellige kristne steder. Selv om Jerusalem da var under vestlig kontroll var det mange banditter som overfalt de reisende på veien fra kysten inn til Jerusalem.

HTML EMBED

Ordenen ble startet av to veteraner fra det første korstoget; Hugues de Payens (fra Champagne) og Godfrey de Saint-Omer (fra Nord-Frankrike). De fikk tillatelse fra den daværende kongen i Jerusalem (Baudouin II) og fikk lov til å lage sine hovedkvarterer i det som da var Al Aqsa-moskeen. Den moskeen var visstnok bygget på ruinene til Salomos tempel, det første tempelet til de bibelske israelitter. Ifølge legenden var tempelet bygget for å huse paktens ark.

Pavens velsignelse
Munkeordenen var i utgangspunktet ingen rik orden, derav også navnet og symbolet for tempelridderne med to riddere på samme hest. Dette forandret seg raskt etter at ordenen fikk kirkens velsignelse på et kirkemøte i 1129.

Etter denne velsignelsen ble tempelridderne yndet veldedig formål for innbyggerne i Europa som ga ordenen penger, eiendommer og mange unge menn fra adelsfamilier ble sendt for å være en del av ordenen.

I 1139 fikk ordenen en ny velsignelse ved at de var unntatt fra alle lands lover, noe som betydde at de kunne ferdes fritt i de aller fleste land.

Rikdom
Tempelridderne laget også det som kan kalles den første store internasjonale banken ved at man lånte ut penger til adelsfamilier, konger og kjøpmann i tillegg til at mennesker som skulle reise langt kunne gi penger til tempelridderne et sted for så å få tilbake mesteparten ett annet sted.

Bakgrunnen for at dette var mulig for tempelridderne var den store rikdommen de etter hvert tilegnet seg. På et tidspunkt eide de faktisk hele Kypros, og det var flere mennesker i ordenen som jobbet med det vi i dag kaller kontorarbeid enn som faktisk var kjempende riddere. Likevel er det for deres krigsføring de i dag kanskje er mest kjent.

Tempelridderne i krig
I 1177 hjalp omtrent 500 tempelriddere til ved slaget ved Montgisard hvor styrkene til Kong Baudouin IV møtte styrker fra det kurdiske dynastiet Eyûbiyan ledet av den berømte hærføreren Saladdin. Dette slaget er for øvrig slaget du leser om i Arn av Jan Guillou.

Like etter dette kom tempelridderne i konflikt med flere andre kristne ordener og i 1187 ble Jerusalem tapt til Saladdins styrker (med tempelridderne med i forsvaret). De militærene tapene, og det faktum at Jerusalem var tatt over av Saladdin, førte til at tempelridderne måtte flytte sitt hovedsete til lenger nord i Israel, så til dagens Syria og til slutt til Kypros.

HTML EMBED

Slutten
Etter at tempelridderne mistet det som hadde vært grunnlaget for opprettelsen, nemlig å beskytte reisende til Jerusalem, ble ordenen først og fremst en bank og det som mange historikere kaller det første multinasjonale selskapet. Ordenen eide svært mange landområder og hadde store inntektskilder.

I 1305 sendte pave Clement V, som hadde sitt sete i Frankrike, et brev til de store munkeordenene som da fantes (tempelridderne og Ordre des Hospitaliers) om de ikke kunne slå seg sammen. Ingen av de to organisasjonen ønsket dette, men på grunn av at lederen av den sistnevnte organisasjonen kom til paven først for å diskutere dette ble det diskutert anklager som hadde kommet mot tempelridderne.

Anklagene var etter alt å dømme grunnløse, men de ble oversendt til kongen av Frankrike likevel (Philippe le Bel) som hadde stor gjeld til tempelridderne. Han brukte dette som en unnskyldning til å presse paven til å erklære ordenen som kjetterisk.

Fredag den 13 i 1307 ble det utsett en fransk arrestordre på tempelridderne, og den 22 november samme år erklærte paven at alle kristne monarker i Europa måtte arrestere alle kjente tempelriddere.

Mange tempelriddere flyktet til Skottland og Sveits, men i Portugal skiftet ordenen kun navn til Ordem Militar de Cristo og oppstod offisielt i 1318. Ordenen finnes i dag som grunnlag for seremonielle titler gitt til konger og andre.

Du kan lese mer om tempelriddernes historie her

Tempelridderne (frimurerne)

The United Religious, Military and Masonic Orders of the Temple and of St John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta er den fulle og hele tittelen til denne frimuererordenen, som altså kalles tempelridderne.

Det finnes ingen historiske dokumenter som skulle tilsi at denne ordenen har noen direkte link til de originale tempelridderne. Denne delen av frimurerne, som kun er åpen for kristne medlemmer, oppstod sannsynligvis på sluttet av 1700-tallet. Ordenen er kun åpen hvis man er invitert.

Du kan lese mer om denne her

Symbolet Breivik brukte på forsiden til sitt manifest er også symbolet til denne ordenen. Hans beskrivelse er dog av de originale tempelridderne i navngivningen av det han kaller sin organisasjon.

Det andre korset Breivik bruker på sin uniform er et kors hentet fra Ordre des Hospitalier, organisasjonen som altså tok over tempelriddernes eiendommer. Det er også en orden innenfor frimurerne.

Disse to ordnene er ikke en del av den norske frimurertradisjonen. I Norge er det St. Johannesloge, St. Andreasloge, Landslogen eller Stewardslogen. Det finnes også en Polarstjerneloge. Oversikten som TV 2 tidligere har offentligjort skulle tilsi at Breivik var på tredje nivå, altså medlem av en St.Johannesloge, det laveste nivået.

Den norske frimurerordenen finner du på denne siden. Ordenen har har kommet med følgende uttalelse etter at det ble kjent at Breivik var frimurer:

Den Norske Frimurerorden uttrykker medfølelse og omsorg

- Jeg er rystet over den grusomme ugjerningen som har blitt begått i regjeringskvartalet og på Utøya, uttaler Den Norske Frimurerordens Stormester, Ivar A. Skar.

Vi tenker med sorg og medfølelse på de som er blitt rammet og på deres pårørende.

Det har kommet fram i media at den siktede har vært medlem av Den Norske Frimurerorden. Han er nå ekskludert med umiddelbar virkning.

Eksklusjonen er et uttrykk for at de handlinger han er siktet for å ha utført og de verdier som synes å ha motivert dem er fullstendig uforenlig med hva vi står for som orden.

Vi bygger vår virksomhet på de kristne og humanistiske verdier og ønsker at våre medlemmer skal bidra til å fremme nestekjærlighet, fred og godhet blant mennesker.

Politiet vil selvsagt få all den hjelp og informasjon vi kan bidra med.