Gå til sidens hovedinnhold

Terra Securities slår seg selv konkurs

Kredittilsynet har sendt ut melding om tilbakekalling av konsesjonen.

Terra-Gruppen har vedtatt å begjære oppbud i meglerhuset Terra Securities. Virksomheten stopper med umiddelbar virkning.

NA24 - din næringslivsavis

Det fremgår av en melding sendt via Oslo Børs onsdag morgen.

Terra Securities ASA mottok i går ettermiddag forhåndsvarsel fra Kredittilsynet om tilbakekall av selskapets konsesjoner.

Les også:
Terra-toppen går
Terra-ansatte tilbys psykologhjelp

- Dermed er forutsetningene ikke lenger tilstede for en finansieringsløsning for tilbudet til de fire nordlandskommunene. Selskapets styre har på dette grunnlag besluttet at virksomheten i Terra Securities ASA skal opphøre med umiddelbar virkning, og at selskapet skal begjære oppbud, heter det i meldingen.

Les hele meldingen her (word-dokument).

Oslo Børs hadde innført børspause i de åtte Terra-bankene notert på børsen i forkant av meldingen.

Les også: Alt om kommunesmellen

- Alvorlige og systematiske overtredelser
Kredittilsynet skriver i pressemeldingen at Terra Securities etter Kredittilsynets vurdering av opplysningene så langt i saken, har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester til kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

TV 2 Nyhetskanalen: Finansminister Kristin Halvorsen om Terra-skandalen (Artikkelen fortsetter etter videovinduet):

198492

- Kan skade allmenne interesser
- Terra Securities ASA har unnlatt å informere om vesentlige risikoforhold i forkant av kommunenes investeringer, og har tilbudt produktene til en målgruppe som produktene ikke passer for. Kredittilsynet mener i tillegg at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser, heter det i meldingen.

Diskutér: Riktig å inndra konsesjonen?

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo skriver at lover og regler på verdipapirområdet tar sikte på å gi kundene trygghet for at de kjøper produkter og tjenester på et riktig grunnlag.

- Hensynet til framtidige kunder
- Når Kredittilsynet etter en grundig gjennomgang konstaterer flere og alvorlige brudd på kravene til god og riktig informasjon, er vi nødt til å reagere strengt på dette, skriver Skogstad Aamo, og legger til:

- Hensynet til framtidige kunder i verdipapirmarkedet er en hovedbegrunnelse for at Kredittilsynet nå varsler tilbakekalling av konsesjonene for Terra Securities, heter det fra Skogstad Aamo.


NA24 oppdaterer.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021