Gå til sidens hovedinnhold

Hevder storbank skjulte informasjon

Terra-kommuner saksøker finanskjempe.

Konkursboet til Terra Securities og de syv kommunene, Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik, saksøker det amerikanske finanskonsernet Citigroup for mer enn 200 millioner dollar, eller over 1,2 milliarder kroner.

Søksmålet ble mandag levert mot Citigroup i New York, opplyser advokatfirmaet Selmer i en melding.

Brudd på amerikansk verdipapirlov
Saksøkerne ønsker erstatning for selskapsaksjonærenes konkurstap og kommunenes investeringstap.

- Søksmålet bygger på påstand om brudd på amerikansk verdipapirlov i forbindelse med salg av investeringsprodukter til kommunene gjennom meglerforetaket. For kommunene medførte investeringene et tap på 541 millioner kroner. Terra Securities ble varslet om at de ville bli fratatt sin meglerkonsesjon og måtte da begjære seg konkurs. Aksjonærene tapte alle verdiene i selskapet, skriver bostyrer for konkursboet til Terra Securities, advokat Jon Skjørshammer i advokatfirmaet Selmer.

- Citigroup feilinformerte
Stevningen retter seg mot både Citigroup Inc. og datterselskapene Citigroup Global Markets Inc. og Citigroup Alternative Investments LLC, og er levert inn for United States District Court for the Southern District of New York.

Påstanden til konkursboet og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er at Citigroup feilinformerte Terra Securities og kommunene om egenskapene ved investeringsprodukter de tilrettela for kommunene, såkalte fund-linked notes (FLN). Produktenes avkastning var blant annet knyttet til Citigroups fond TOB Capital Municipal Portfolio. Dette fondet, som skulle forvaltes av Citigroup, var basert på lånefinansierte investeringer i amerikanske kommuneobligasjoner.

Terra Securities-boet og de syv kommunene er representert av det amerikanske advokatfirmaet Kasowitz, Benson, Torres & Friedman LLP.

- Langt høyere risiko enn det vi visste
Videre skriver saksøkerne at de ønsket en konservativ investeringsstrategi med begrenset risiko for tap.

- Risikoen i produktet var imidlertid langt høyere enn hva som fremkom av presentasjonsmaterialet og dokumentasjonen Citigroup fremla.

- Helt andre egenskaper
- Citigroup strukturerte og tilrettela produktene spesifikt for kraftkommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik. De ble imidlertid solgt og levert med helt andre egenskaper enn hva man stilte Terra Securities og kommunene i utsikt gjennom presentasjoner og underliggende, finansiell dokumentasjon. Hadde informasjonen reflektert produktenes reelle risiko, ville de aldri blitt formildet av Terra Securities og kjøpt av kommunene. Man kan verken laste Terra Securities eller kommunene for at Citigroup — et av verdens største og mest ansette finanshus -tilrettelegger og selger finansprodukter som er feilkonstruert og dermed ikke fungerer som forutsatt, sier bostyrer Jon Skjørshammer.

Ble tvangssolgt
Nordlandskommunene som går til sak hadde investert rundt 450 millioner kroner i produkter fra det blant annet det amerikanske finanshuset Citigroup etter råd fra det konkursrammede meglerhuset Terra Securities.

Kommunene plasserte sine fremtidige kraftinntekter i blant annet produkter med høyt ratede lån som er pakket sammen for å gi høyest mulig avkastning til en gitt risiko. Det andre var et kommuneobligasjonsfond som ble finansiert av obligasjonslån. Investeringene skjedde i mai og juni 2007.

I løpet av august 2007 falt imidlertid verdien betydelig blant annet på grunn av renteendringer. Dermed måtte kommunene innbetale betydelig beløp i tilleggssikkerhet til Citigroup for å hindre tvangssalg. Innen mai 2008 hadde kommunene tapt brorparten av de opprinnelige investeringene. I november 2007 begjærte Terra Securities oppbud etter at Kredittilsynet varslet selskapet om at det ville miste sin meglerkonsesjon som følge av formidlingen av Citigroup-produktene.

Da Terra Securities gikk konkurs startet Citibank tvangssalgsprosess på strukturene som kommunene hadde kjøpt. Kommunene gikk på enorme milliontap.

Kommentarer til denne saken