Gå til sidens hovedinnhold

Terra-rettssaken utsettes

Venter på gigantsøksmål.

Rettssaken som var berammet for Oslo tingrett fra midten av november mellom DnB Nor og de syv «Terra-kommunene» Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik, blir nå utsatt.

Det skjer i påvente av utfallet av søksmålet som boet og kommunene har anlagt mot det amerikanske finanskonsernet Citigroup.

DnB Nor og kommunene kom til enighet om dette i et møte tirsdag, opplyser advokatkontoret Lund & Co, ifølge Kommunal Rapports nettsted.

Advokatfirmaet bistår Terra-kommunene i saken.

- Vil få betydning
Det var i midten av august det ble kjent at konkursboet til Terra Securities og de syv kommunene, saksøker det amerikanske finanskonsernet Citigroup for mer enn 200 millioner dollar, eller over 1,2 milliarder kroner.

- Utfallet av Citi-søksmålet vil ha betydning for hva som er i behold av investeringene kommunene ble rådet til å gjøre av Terra. DnB Nor og kommunene har begge interesse av å få avklart dette, før den videre behandlingen av DnB Nor-saken i rettsapparatet, heter det i pressemeldingen.

Ingen forsinkelsesrenter
Banken har akseptert at det ikke skal løpe forsinkelsesrenter i den perioden søksmålet fra DnB Nor mot Terra-kommunene stanses. Av avtalen fremgår at hvis kommunene vinner fram helt eller delvis mot Citigroup, og partene ikke blir enige om endelig oppgjør, vil saken fortsette for Oslo tingrett.

Det er banken som har saksøkt kommunene, fordi de nekter å betale tilbake lån på nærmere en milliard kroner, som de har brukt på høyrisiko investeringer gjennom meglerhuset Terra Securities.

Kommentarer til denne saken