Det er en kjent sak at USA har en liste over personer de mener bør overvåkes.

Denne såkalte "terrorlisten" brukes ikke minst for å sjekke flypassasjerer, og en plass på listen fører som regel til at man også havner på "no fly"-listen.

Dersom navnet ditt blir flagget på denne måten, kan du i hvert fall glemme å reise til USA.

Lav terskel

Listens eksistens i seg selv er som sagt godt kjent. Mindre kjent er kriteriene som brukes for å vurdere hvem som bør plasseres på listen.

I forrige uke postet imidlertid nettstedet The Intercept et dokument som omtaler nettopp dette. Den 166 sider lange instruksen ved navn "March 2013 Watchlisting Guidance" gir et innblikk i utvelgelsesprosessen som ligger bak USAs liste over personer som bør overvåkes.

Terskelen for å havne på listen er overraskende lav.

Sosiale medier

Aktivitetene som kan skaffe deg en plass på listen inkluderer noe så dagligdags som aktivitet på sosiale medier. Noe som i dette tilfellet kan bety alt du poster, deler, tvitrer, og så videre.

Vitser, slengbemerkninger og kommentarer om USA eller terrorisme kan bli fanget opp, mener den engelske avisen The Guardian, som nylig omtalte saken.

Og det finnes også konkrete eksempler på at dette har skjedd. I 2012 skulle Leigh Van Bryan og Emily Bunting reise på ferie til Los Angeles. En ukes tid før avreise sendt Leigh ut følgende på Twitter: "Fri denne uken, for litt sladder og forberedelser før jeg reiser over og ødelegger USA?".

Selvfølgelig hadde ikke 26-åringen konkrete planer om å ødelegge verdens tredje største land, men da de en uke senere hadde passert passkontrollen på flyplassen LAX, ble de anholdt av føderale agenter.

Etter fem timers avhør ble de så låst inne på en celle, hvor de tilbrakte 12 timer. Så ble de sendt hjem til England. Til den britiske avisen The Daily Mail uttalte paret at de hadde fått beskjed om at det var den forholdsvis uskyldige tweeten var årsaken til behandlingen.

Reisemål

Hvor du reiser kan også ha betydning. Besøker du det som omtales som "områder med terroraktivitet" uten å ha en god grunn (i følge amerikanske myndigheter), vil dette sees på som mistenkelig.

The Guardian påpeker at definisjonene i instruksen er vage, spesielt på dette området: Det er ikke klart om instruksen her omtaler rene treningsleire for terrorister, eller om hele land inkluderes i definisjonen. Hva som regnes som "god grunn" er heller ikke spesifisert.

I verste fall kan dette bety at amerikanske myndigheter ved hjelp av en hemmelig, uklar prosess kan stemple personer som terrorister, uten konkrete fakta eller bevis.

Dette gjelder heller ikke bare amerikanske statsborgere, men også utlendinger som for eksempel nordmenn.

Utformet i hemmelighet

Instruksen skal ha blitt utformet i hemmelighet av USA sine etterretningstjenester, militære og politimyndigheter, noe som inkluderer Pentagon, CIA, FBI og NSA. Hele 19 forskjellige byråer og etater ser ut til å ha vært involvert i utformingen .

Selv om instruksen i seg selv ikke er klassifisert, har myndighetene holdt kortene tett til brystet. De har nektet å gi ut informasjon om hvem som havner på listen, og ikke minst hvorfor.

Markant økning

The Intercept mener "March 2013 Watchlisting Guidance" viser at Obamaadministrasjonen i all hemmelighet har godkjent en kraftig utvidelse av overvåkningen av potensielle terrorister. Tallene nettstedet trekker frem viser at det har vært en markant økning i "nominasjoner" til listen de siste årene.

I 2009 ble 227 932 personer anbefalt plassert på listen, mens i 2013 hadde tallet steget til mer enn det dobbelte, hele 468 749. Visstnok blir også de aller fleste nominerte satt på listen.

The Intercept mener årsaken er at man de siste årene har avverget flere potensielt katastrofale terroraksjoner. Hendelser som da den såkalte "trusebomberen" Umar Farouk Abdulmutallab i 2009 forsøkte å sprenge et passasjerfly ved hjelp av sprengstoff gjemt i undertøyet, skal ha bidratt til at stadig flere personer havner på listen.

Du kan lese en dyptpløyende gjennomgang av "March 2013 Watchlisting Guidance" hos The Intercept. Der finner du også hele instruksen.