Verdens aksjemarkedet har i en årrekke steget til himmels.

Den siste tiden har det imidlertid falt en del, noe som har ført til at flere indekser er ned så langt i år. Det har også kommet signaler om at man nå kan stå foran et nytt krakk.

Les mer: Denne grafen varsler om mulig katastrofe

- Det er ingen øvre grense for hvor dyrt markedet kan bli, og det er derfor fra et prisingsperspektiv ikke mulig å se om man er på den faktiske toppen eller ikke, skriver analysesjef Lars Mikelsen i NorCaps ferske markedsrapport.

De anbefaler nå kundene sine å ha undervekt i aksjer og Mikelsen peker blant annet på et fenomen.

- Antallet nye børsnoteringer i USA i fjor ble det høyeste man har sett de siste 10 årene, og med mange høyprofilerte børsnoteringer med heller svevende forretningsmodeller.

- Kroneksempelet på en høyprofilert børsnotering er Candy-crush-utvikleren King, sier Mikelsen til Nettavisen NA24.

- Høye prisinger
Han mener at spesielt en del av teknologiaksjene er priset skyhøyt.

- Det er mange måter å måle om aksjer er dyre eller billige på, og kanskje ikke overraskende blir de målene som viser relativt sett lave priser, dratt frem oftest. De vanligste er P/E (forholdet mellom en bedrifts aksjekurs og inntjening) basert på estimerte resultater frem i tid. Dette målet er dessverre notorisk lavt fordi analytikerne er notorisk optimistiske på selskapets resultatvekst. Et mer pålitelig mål er pris i forhold til siste års inntjening, og pris i forhold til siste ti års inntjening. Det førstnevnte målet viser at aksjemarkedene i USA og Europa er middels dyre, mens i forhold til siste 10 års inntjening er de svært dyre, skriver han i markedsrapporten.

Selv har han tatt en på en del selskaper på Nasdaq-børsen. Tradisjonelt regnes en aksje med en P/E på over 30 som en potensiell boble.

- Jeg talte 88 stykker med en P/E over 88, siste 12 måneders resultat, sier Mikelsen.

Tesla og Amazon
Blant disse finner man blant annet produsenten av landets for tiden mest populære bil, Tesla som har en P/E på nesten 130.

Amazon: 163
Tesla: 128
Cogent: 93
Netflix: 83

- Det virker som 1999 om igjen.

Om man nå er på eller nær toppen i markedet vil tiden vise.

- Om vi er på den endelige markedstoppen er vanskelig å si, men det er mye som tyder på at vi er nærme. Høy prising, avtagende momentum, høy belåning av aksjeposisjoner, og en generell ståltro på videre oppgang som ikke er basert på underliggende forhold.

Den siste uken har hovedindeksen på børsen falt med vel 3,5 prosent, noe som gjør at året som helhet er ned med vel 1,5 prosent. De siste to årene er imidlertid børsen opp hele 30 prosent.

Her kan du følge utviklingen på børsen