(SIDE2:) - I motsetning til kvinners overgangsalder som for de fleste begynner omkring den dagen menstruasjonen opphører, kommer mennenes mer gradvis og kan være vanskelig å oppdage, sier allmennlege Gunnar Hjorth i en pressemelding og fortsetter:

- Mange av disse mennene tror den manglende energien, livsgnisten, den lave seksuelle lysten og ereksjonsproblemene er en naturlig følge av at de begynner å bli eldre. Men det er ikke nødvendigvis normalt å miste vitaliteten selv om man begynner å bli eldre.

Dette er tegnene
En undersøkelse utført av Bayer HealthCare hevder at hver tredje nordmann over 45 år synes det er pinlig å snakke med legen om minsket sexlyst.

Symptomer som redusert sexlyst og vitalitet, tretthet og depresjon, redusert muskelmasse og mer bukfett, kan være tegn på testosteronsvikt. Mange menn vet ikke at de sliter med testosteronmangel.

Hjorth anbefaler derfor menn å ta en legesjekk hvis de kjenner seg igjen i noen av symptomene.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

- Feilbehandles
Ifølge Hjorth får mange menn med testosteronmangel feil behandling. Symptomene kan forveksles med en depresjon og behandlingen tas ut ifra det.

Legen det er for lite kunnskap om tilstanden, og etterlyser nasjonale retningslinjer for behandling av menn med testosteronmangel.

- Selv om testosteronmangel er et økende problem, enkelt å teste, og lett å behandle, er det for få som i dag får riktig behandling. Nasjonale retningslinjer, som legene kan følge i møte med mannlige pasienter med symptomer som trøtthet og manglende sexlyst, vil gi riktig behandling til flere, sier Hjorth.