At Tony Blair fikk Rupert Murdochs aviser med på laget var en sterkt medvirkende årsak til at Labour vant valget i 1997. 12 år etter er det David Cameron og toryene som får Murdoch-avisen The Suns støtte.

Under overskriften «Labour’s lost it» skriver avisen at de mener Labour ikke har vært i nærheten av å levere på områdene utdanning, kriminalitetsbekjempelse, innvandring, helse, oppvekst og når det gjelder å støtte troppene i Afghanistan.

En lang og omfattende klageliste over hva Labour ikke har fått til etter 12 år i regjeringskvartalene ender med en klar og tydelig støtte til Cameron.

– Vi håper og ber om at den neste regjeringen vil ha guts og evnen til å levere på disse områdene og vi mener David Cameron bør lede denne regjeringen, skriver avisen i lederen.

– The Sun believes – and prays – that the Conservative leadership can put the great back into Great Britain, avsluttes lederen.