Utvikleren CD Projekt, som står bak PC-spillet «The Witcher 2», går nye veier for å komme den utbredte piratkopieringen til livs.

CD Projekt inngår samarbeid med advokatfirmaer og selskaper som overvåker torrent-nettsider. Målet er å sende personer som laster ned spillet ulovlig en bot pålydende litt mer enn kostnaden av selve spillet.

Dersom folk ikke betaler, risikerer de imidlertid å bli tiltalt, skriver nettsiden Eurogamer.

- I en god del land kan folk som har lastet ned spillet ulovlig forvente seg et brev fra et advokatfirma, sier en av grunnleggerne i CD Projekt, Marcin Iwinski, til nettsiden.

Omfattende prosess

Prosessen med å finne piratene er omfattende. I USA fungerer det normalt sett slik at et advokatfirma kontakter torrentnettsidene og ber om å få utlevert hvilke internettleverandører nedlasterne har. Deretter tar advokatene kontakt med nettilbyderen og truer med å reise sak dersom de ikke får kontodetaljene.

Denne prosessen er under kritikk. Det er personen som betaler regningen for internettilgangen som er ansvarlig for bruken, men det kan være en annen person som driver ned nedlastingen.

Annerledes i Norge

I forbindelse med kravet om å stenge tilgangen til nettsiden Pirate Bay, svarte Telenor her i Norge med at problemet ikke hos internettleverandørene, men hos rettighetshaverne selv. Telenor mener det er rettighetshavernes oppgave å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for innhold levert over Internett.

Forbrukerrådet og Forbrukerombudet jobber også for et prinsipp om nettnøytralitet, som betyr at nettleverandører skal behandle all internettrafikk likt.

- Norsk og amerikansk rett er forskjellige på en del områder, blant annet har vi sterkere personvern i Norge. Skal en få ut identiteten til en abonnent via IP-adressen må man henvende seg til domstolen, sier advokat Rune Ljostad i Advokatfirmaet Simonsen til Spillmagasinet.

Ljostad forklarer at vi har kun hatt én stor sak på dette området i Norge, den såkalte «Max Manus»-saken som gikk helt til høyesterett. Her ble det slått fast at å dele én låt eller én film er alvorlig nok til at domstolen vil godkjenne at personopplysningene utleveres dersom dokumentasjonen er god nok.

- Så sannsynligheten er med andre ord stor for at aktøren vil få tillatelse til å hente ut navnet på personen som laster ned ulovlig, sier advokaten.

Lang vei til bot i Norge

Ljostad forteller at bøter er et stykke unna for norske nedlastere. I Norge går man for en løsning med såkalt gradert respons. Det vil si at personen som laster ned, kun vil få en advarsel ved første henvendelse. Dersom nedlastingen fortsetter kan personen få nok en advarsel. Blir personen tatt en tredje gang, kan han forvente reaksjoner.

- Vi snakker da i første omgang om tiltak som begrensinger i bruk og båndbredde. I alvorligere tilfeller kan det være snakk om å identifisere personen og reise erstatningskrav. I siste instans kan det tas ut tiltale, sier Ljostad.