Gå til sidens hovedinnhold

Ti gode råd ved boligutleie

Selv om du hater leietageren din kan det være vanskelig å bli kvitt ham. Her er ti gode råd ved utleie av bolig.

Sommeren og høsten er høysesong for inngåelse av nye leiekontrakter. Det gjelder ikke minst for studenter som trenger et sted å bo foran et nytt semester. Da er det viktig at du som utleier sørger for å ha en god kontrakt i tilfelle senere tvister.

Se nederst i artikkelen for 10 gode råd ved utleie av bolig.

- Vi får mange henvendelser fra folk om problemer rundt leieforholdet. Sørger du for å ha en skikkelig kontrakt i utgangspunktet, kan du unngå svært mange problemer, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund til Nettavisen.

- Blant de ting det er avgjørende å ha regulert i kontrakten er leieforholdets varighet, sikkerhet for husleie og andre krav som måtte oppstå, samt fremgangsmåte når leier ikke betaler husleie, mener han.

Kontrakt for en halvliter
Det finnes gode standardkontrakter å få kjøpt. Både Huseiernes Landsforbund og andre tilbyr disse til en rimelig penge.

- De koster ikke mer enn en halvliter på byen. Det er en billig investering, synes Leisner.

Fatale feil
- Utleiere som vil finne opp hjulet på nytt, og lager sine egne leiekontrakter, gjør ofte fatale feil. Det må de svi for i ettertid, sier advokaten.

Har du ikke kontrakt er det Husleieloven som gjelder. Denne er svært gunstig for leier, og gir ikke eier like store rettigheter.

Har du noen utleie-historier du vil dele med oss? Send dem inn til Nettavisen her.

Under finner du Leisners ti gode råd for deg som skal leie ut bolig. De er også nyttige å lese for deg som er leietaker.

Råd1 :
Sjekk alltid referanser. Alle legger vekt på å virke tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks. Eventuelle mindre gode sider viser seg først senere, og da er det som regel for sent.

Råd 2:
Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som depositum som settes på sperret konto i banken, eller som garanti. På den måten unngår du tap hvis leier ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Man kan ikke kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie. Sikkerheten bør være på plass i samme bank som husleien skal betales til før leier flytter inn.

Råd 3:
Dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre, må du leie ut tidsbestemt. Minstetiden for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus.

Råd 4:
Skal et medlem av husstanden din benytte boligen, eller har du en annen særlig grunn, for eksempel hvis du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid enn tre år. Dette må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.

Råd 5:
Er det uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen. Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen tvinge utleier til å bringe saken inn for en domstol for endelig avgjørelse. Slikt tar tid.

Råd 6:
Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke oppsigelsesvern. Da kan du si opp leieavtalen uten at leier kan protestere.

Råd 7:
Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndig¬hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse vesentlig lenge tid.

Råd 8:
Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle mangler må reklameres innen rimelig tid.

Råd 9:
Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe å innvende på fremleiers personlige forhold. Ved midlertidig fravær på inntil to år på grunn av tungtveiende grunner som utdanning eller arbeid, har leier rett til å fremleie hele boligen. Leier kan også når som helst i løpet av et tidsbestemt leieforhold fremleie for resten av leietiden. Hvis utleier nekter uten at fremleiers forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp avtalen.

Råd 10:
Både utleier og leier bør sette seg inn i reglene for utleie. Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt. Huseiernes Landsforbund har standardavtale tilpasset utleiers behov. Når partene kjenner sine rettigheter og plikter oppstår det ikke så lett problemer. Det lønner seg å være fleksibel, og et godt personlig forhold mellom partene er alltid en fordel. Husk at de aller fleste leieforhold avvikles uten problemer.

Har du noen utleie-historier du vil dele med oss? Send dem inn til Nettavisen her.

Du kan diskutere artikkelen i kommentarfeltet under.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken