Gå til sidens hovedinnhold

- De inviterer flere tiggere hit

Regjeringens tiggerplan er en invitasjon til enda flere tiggere om å komme til Norge, sier Frp-Leder Siv Jensen.

Les også: Her er tiltakene mot tigging

Frp-lederen sier hun synes det er positivt at regjeringen nå sier at det er viktig å hjelpe flere tiggere i landene de kommer fra.

- Det er et skritt i riktig retning. Men de tiltakene som regjeringen foreslår innført her hjemme, er egentlig ingenting, sier Siv Jensen til NTB.

Hun sier det er oppsiktsvekkende at regjeringen så kontant avviser entydige anbefalinger som politiet er kommet med.

- I likhet med politiet mener også vi at det kun er et nasjonalt tiggeforbud som vil fungere. Det regjeringen legger opp til, er en invitasjon til ende flere tiggere om å komme til Norge, sier Frp-lederen.

- Vi kan ikke forby fattigdom
Tiggeforbud er uaktuelt, men det blir meldeplikt og det bevilges ti millioner kroner til humanitære akuttiltak for tiggere. I tillegg skal det bli lettere å utvise EØS-borgere fra Norge.

- Vi kan ikke forby fattigdom og sult og vi må tåle å se tiggere i gatene, skriver justisminister Grete Faremo (Ap) i en kronikk i Dagbladet tirsdag.

Faremo skriver at hun forstår folks uro for utviklingen og at vi derfor trenger tiltak for å begrense tiggingen.

- Men tiggerforbud er likevel ikke veien å gå, slår Faremo fast.

Justisministeren begrunner dette med at et forbud vil ha begrenset praktisk effekt med mindre man setter inn enorme ressurser. Dessuten fjerner ikke et forbud den sosiale nøden som er årsaken til tiggingen.

Meldeplikt
- Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som vil gjøre det mulig for kommunene å begrense tiggingen, ved at politiet får adgang til å fastsette tid og sted for innsamling av penger. Politiet vil få vide fullmakter til å sørge for ro og orden. I tillegg innføres en meldeplikt for pengeinnsamlere. Dette etablerer kontakt mellom politiet og tiggerne, og gjør det lettere å kontrollere tiggermiljøene. I flere kommuner har man oppnådd positive resultater ved bruk av meldeplikt, skriver Faremo.

- Uanstendig
Faremo mener det rett og slett ikke er anstendig å møte sosial nød med straffebud, og hun minner om hvorfor et enstemmig storting opphevet tiggerforbudet for sju år siden. Begrunnelsen var prinsipiell: Selve tiggingen skader ingen. Derfor bør det ikke være kriminelt å tigge, selv om mange føler seg brydd av å se tiggere.

- Vi ser et større antall tiggere i gatene nå enn i 2006. Er det i seg selv grunn god nok til at vi ikke skal tåle å se fattigdom? Jeg mener svaret er nei, skriver Faremo.

Hun opplyser videre at regjeringen nå bevilger ti millioner kroner til å etablere en tilskuddsordning der man kan søke om penger til akuttiltak for tiggere.

- Berørte kommuner og aktuelle organisasjoner kan søke om midler til humanitære akuttiltak for tiggere – særlig for dusj- og toalettfasiliteter, skriver Faremo.

Lettere å utvise
Justis- og beredskapsdepartementet vil senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som begår kriminalitet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge til sammen 52,2 millioner kroner til flere returer av personer uten lovlig opphold, rask saksbehandling og bedre IKT-løsninger i utlendingsforvaltningen, skriver VG.

- Retur av straffedømte skal prioriteres og vil være et tydelig signal til dem det gjelder. Så langt i år har Politiets utlendingsenhet sendt ut 100 rumenske statsborgere, hvorav 87 er straffedømte, sier Grete Faremo.

(NTB)

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken