(SIDE2): Tikken Manus er til nå vært mest kjent som kona til Max Manus. Hun satte også sitt godkjennelsesstempel på filmen som nå går på norske kinoer og som er blitt Norges mest sette film gjennom tidene.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

I filmen spilles bergenske Tikken av Agnes Kittelsen.

Viktig bindeledd
Tikken, eller Ida Nikoline som er hennes fulle navn, jobbet i motstandskampen fra Sverige under krigen. Tre år etter at krigen var startet, var Tikken et viktig bindeledd mellom Milorg og SOE, Special Operation Executive.

Da hun og Max Manus møttes i Stockholm, var hun gift med sin engelske mann og mor til en fem år gammel sønn.

Kvinnemotstand
Tikken Manus var en av mange kvinner som gjorde en stor innsats for motstandskampen, men tross at hun er et kjent navn, er det mannen Max som har fått mest oppmerksomhet for sin krigsinnsats.

I samtale med Kajsa Frøysaa har Tikken Manus nå valgt å fortelle sin historie. Boken kommer 2. februar og førsteopplaget er allerede utsolgt. Boken er en autorisert biografi, men forlaget sier at det her finnes historier om blant annet Max Manus som ikke tidligere er blitt fortalt.