Et stort antall hytter, eller rettere sagt koier og buer, rundt om i Norge er til fri benyttelse for alle. Statskog er den statlige grunneieren over 100 buer og koier. Alle står ulåste og er til fri benyttelse for folk på tur.

Hyttene er spredt over det meste av landet, med unntak av Vestlandet og Finnmark. Flest hytter finner du i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Hyttene har ovn, men ikke vann og strøm

Det er ikke snakk om luksus, men om fire vegger og tak over noen få kvadratmeter. De fleste ble brukt som ly for tømmerhoggere og tømmerfløtere i tidligere tider. Andre ble bygd som jakt- og fiskebuer eller er satt opp i senere år som lokale turmål og rastebuer.

– De kan være mål for en rast eller fungere som ly for vær og vind. I de fleste finnes en ovn og litt ved så man kan tørke seg og få varmen i kroppen. Det er også et par brisker hvis du vil hvile deg eller overnatte, sier Nils Aal, fagsjef for friluftsliv i Statskog.

Ingen bestilling er mulig og ingen medlemskap er påkrevd. Du bør derfor ha en Plan B, for eksempel medbrakt telt, dersom hytta er full.

Sovepose må du uansett ha med. Og selvsagt mat, og helst også ved til ovnen, eventuelt primus.

Her finner du hyttene

Statskog har også laget en håndbok der de presenterer et utvalg, og med samlet kartoversikt. Håndboka finner du her. Hver koie i oversikten har lenke som fører til omtale og interaktive kart i turportalen godtur.no. Men oversikten inneholder altså bare noen av hyttene.

I enkelte områder ligger koiene så tett at de fint kan brukes for hytte-til-hytte-vandring. Har du i tillegg oversikt over DNTs hytter og Statskogs utleiehytter, er mulighetene for overnatting gode.

Les også: Det har blitt billigere å eie hytte

Kartet nedenfor viser omtrentlig plassering av gratis-hyttene:

Statskog fører tilsyn med koiene selv gjennom egen fjelltjeneste og i samarbeid med andre, som Statens naturoppsyn, historielag og lokale fjellstyrer.

– Vi er imidlertid avhengig av at brukerne gjør en innsats og forlater koiene i samme stand som de selv ønsker å finne dem. Det betyr å rydde etter seg, ta med søppel, og legge igjen litt tennved i vedkassen, slik at også neste besøkende kan trives, sier Nils Aal.

Billige utleiehytter

I tillegg til koiene har Statskog rundt 70 hytter for korttidsleie rundt om i landet, fra 400 kroner døgnet og oppover.

De fleste hyttene kan bestilles og betales på Inatur.no. De fleste hyttene har vedovn og propanapparat. Noen hytter har solstrømanlegg, mens et fåtall har 220V strøm og innlagt vann. Regn med utedo. Enkelte hytter som ligger ved vannet har båt inkludert.

Statskog tilbyr også svært rimelig jakt på statens allmenninger. Særlig for rypejegere er dette et betydelig billigere alternativ enn å leie privat. Jakten i statsallmenningene forvaltes av lokale fjellstyrer som også selger jaktkort. Her finner du fjellstyrene.

Fra denne lenken kan du få tilsendt håndboka «Åpne buer og koier i Statskog».

Hyttekalkulator:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.