Gå til sidens hovedinnhold

Tillitskrise i Storbritannia

Statskringkasteren BBC og den britiske regjeringen har de siste ukene kriget intenst om den egentlige sannheten bak Irak-krigen. I likhet med i Tore Tønne-saken ble det en tragisk utgang, som bragte partene opp av skyttergravene.

Det er mulig å sammenligne den britiske vitenskapsmannens selvmord med Tore Tønne-saken i Norge. Begge handler om høyt rangerte, men stort sett mediesky individer under vanvittig press fra allmennheten. For både Tønne og David Kelly ble presset for stort. Men der stopper faktisk likheten mellom de to sakene.

Mens Tønne-saken i etterkant har fått i gang en etikkdebatt i Norge og i bunn og grunn handler om medienes råkjør mot enkeltmennesker, stikker Kelly-saken både dypere og bredere.

Her dreier det seg om regjeringens forhold til statskanalen BBC, om mediestrategien i det britiske forsvarsdepartementet, om journalisters rett til å beskytte sine kilder og om det britene kaller "spin" i sin helhet. Den uavhengige komiteen som nylig ble nedsatt skal finne ut hvem som sa hva til hvem og når de sa det. Håpet er at komiteen skal levere sin rapport innen noen få uker.

Det tragiske dødsfallet har dratt de opprinnelige motpartene - BBC og Blair-regjeringen - opp av skyttergravene. I flere uker har de to partene kriget intenst, men avmålt, om hvorvidt regjeringen fikset på etterretningsrapporten som landet gikk til krig på grunnlag av. BBC har konsekvent nektet å trekke tilbake sine påstander om at rapporten ble tuklet med. Mannen bak Tony Blairs beryktede kommunikasjonsmaskin, Alastair Campbell, har forsvart seg i offisielle høringer og ble i praksis renvasket.

Kelly under press

Nå rettes pekefingrene mot forholdene i det britiske forsvarsdepartementet (MoD). Det var her David Kelly var ansatt, og det var som departentets representant han ga kommentarer til BBC. Akkurat nå er det mange journalister i Storbritannia som stiller seg undrende til hvorfor MoD plutselig var så villig til å identifisere kilden. Vanligvis er nemlig forsvarsdepartementet lite interessert i å dele informasjon med omverdenen.

Hvem autoriserte utspillet? Forsvarssjefen? Alastair Campell? Tony Blair? På bakgrunn av blant annet disse spørsmålene vil MoD stå i sentrum for granskningskomiteens arbeid. Sannsynligvis vil de spørre om hva slags press Kelly ble satt under og hva som ble gjort for å beskytte hans identitet. MoD på sin side vil trolig argumentere med at de heller ville gå ut med navnet enn å bli beskyldt i etterkant for å holde informasjon skjult for offentligheten.

Journalistene i BBC mener å ha sitt på det tørre, men også disse vil være gjenstand for etterforskning. I Norge har BBC fått kritikk for sin enkildejournalistikk i denne saken, men dette har ikke blitt debattert i Storbritannia.

Imidlertid har det både i Norge og Storbritannia blitt satt søkelys på at BBC avslørte sin hovedkilde, noe som er et tabu for enhver journalist. Det siste utspillet fra BBC er også offentliggjøre intervjuet med David Kelly som ble tatt opp på lydbånd, i et forsøk på å renvaske sin reporter Andrew Gilligan for beskyldninger om at han spritet opp Irak-historien.

Spin machine

I bunn og grunn handler dette likevel om noe som kanskje er enda mer alvorlig. Den britiske befolkningen har etter hvert blitt godt kjent med begrepet "spin", og mange ser denne saken som nok et eksempel på de styrende organers upålitelighet. Tony Blairs "spin machine" er ikke lenger et tåkete begrep i folks bevissthet, men et håndfast uttrykk for regjeringens ønske om å kontrollere sine omgivelser, en måte å regissere sannheten på.

Denne oppfatningen har spredd seg og gjelder nå også de øvrige delene av Storbritannias politiske system og offentlige byråkrati.

David Kelly-saken setter makthaverne i en ukomfortabel posisjon, uansett utfall av granskningsarbeidet. Det er liten mulighet for at Tony Blairs stilling som statsminister er i fare, men på meningsmålingene har nedturen allerede begynt. De fargerike elementene i britisk presse unnlater ikke å bemerke at Tony Blair farter rundt på "photo opportunities" i Asia mens familien til David Kelly sørger over sitt tap.

I øyeblikket ser det likevel ut til at alle er interessert i å komme til bunns i saken - men faren er at skyldspørsmålet blir så utvannet at ingen hoder vil rulle når rapporten til slutt ligger på bordet. Men at alle involverte parter - inkludert Blair-regjeringen, BBC og det britiske forsvarsdepartement - har fått en alvorlig knekk i tilliten er det liten tvil om.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken