(Drammens Tidende)

Fredag 8. januar presenterte regjeringen sin klimamelding. Meldingen er en oppfølging av rapporten «Klimakur 2030» og er regjeringens plan for hvordan Norge skal kutte klimagassutslippene fram mot 2030. Men planen er rett og slett for dårlig!

Tiltakene er for få, ambisjonen for lav, den kommer for seint og nesten uten finansiering.

Det eneste forslaget for å kutte klimagasser i oljeindustrien, industri og luftfart er å øke Co₂-avgiften. Regjeringen nekter altså å ta i det som virkelig monner. Bensin og diesel blir ikke dyrere, oljeindustrien fikk en milliardtung koronakrisepakke og får fortsette som før, og det er ikke foreslått tiltak for å få ned utslipp fra luftfarten.

Hvordan i all verden har regjeringen tenkt å faktisk nå målene sine og kutte Co₂-utslippene med 50-55 prosent totalt innen 2030, og 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor (transport, landbruk, oppvarming i bygg) innen samme år? Det kan virke som om regjeringen venter på et mirakel.

Et eksempel er at regjeringen så langt har kompensert bilistene for økt Co₂-avgift ved å sette ned veibruksavgiften like mye. De har med andre ord holdt bensin- og dieselprisen på stedet hvil. Prinsippet om at forurenser betaler er satt sjakk matt. Og 40 prosent av effekten av den økte Co₂-avgiften kan nulles ut. Klimameldingen åpner for at dette kan fortsette.

Regjeringen undergraver i tillegg sin egen elbilpolitikk ved å øke prisen på elbiler fra nyttår, og frede fossilbilene. At alle nye biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie er et mål som stortingsflertallet støtter. Men regjeringen gjør ikke nok for å få dette til å skje.

«Klimakur» mener et effektivt tiltak kunne være å sette opp engangsavgiften på fossilbiler, og gjøre det dyrere å kjøpe dem. Det skjer ikke. Det kommer heller ingen ekstra støtte til ladestasjoner for elbil gjennom Enova. Man vil stille krav om tilrettelegging for ladeinfrastruktur i bygg og på rasteplasser, men forventer ellers at kommunene sikrer økt ladeinfrastruktur selv.

Ja men, kommer Høyre, KrF og Venstre til å rope. Ja men, meldingen har blant annet masse klimakrav til offentlige anskaffelser … Det er bra, sier vi, men tiltakene som nå foreslås ville vært en realitet allerede i 2019, dersom partiene hadde stemt for MDGs forslag på Stortinget.

Faktum er at klimameldingen ikke tar tak i de grunnleggende problemene.

Den er blottet for tiltak for redusert oljeutvinning. Vi ser ingen styrking av elbilpolitikken. Nullutslippssoner i byene er noe regjeringen «vurderer», uten å forplikte seg til noe. Meldingen mangler tiltak for arealplanlegging og infrastruktur, og det er ingen krav til fossilfrie anleggsplasser å finne. Hvor er tiltakene for å redusere matsvinn?

Men vent da, det er et krav til nullutslippsbusser. Ja, der bra at regjeringen ønsker at alle bybusser skal være nullutslipp eller bruke biogass i 2025.

Summen av tiltak i klimameldingen er likevel skuffende useriøs i forhold til alvoret og hastverket vi har for å hindre en eskalerende klimakrise som truer velferden, tryggheten og friheten til dagens unge. Gi oss futt og nok kutt!

Les også

Ungene gråter når de hører værmeldinga. – Blir det ikke hvit jul?