Gå til sidens hovedinnhold

Tjener og bruker mer

De private både tjener og bruker mer i USA.

De amerikanske husholdningenes inntekter økte med 0,7 prosent i januar. Dette var helt i tråd med hva markedet hadde ventet på forhånd.

NA24 - din næringslivsavis

Samtidig økte forbruket med 0,5 prosent, også her traff økonomene med sine anslag.

Private income/spending - USA

Husholdningens inntekter omfatter alle inntektskilder som husholdningene kan anvende til forbruk eller sparing, og baserer seg på en spørreundersøkelse foretatt av det amerikanske handelsdepartementet.

Lønn er den viktigste. Denne kilden vil man allerede ha et bilde av fra sysselsettingsrapporter. Andre inntektskilder er blant annet leieinntekter, renter, utbytte, sosialstøtte og trygd.

Husholdningenes inntekter er en indikator for etterspørselen, men man må også se på forbrukstallet. For psykologiske faktorer kan føre til at husholdningene begrenser forbruket selv om ikke inntektene faller.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?