Ett selskap tjener godt på at flyktninger og asylsøkere hoper seg opp på private asylmottak, og det er selskapet Hero Norge AS.

Den ferske årsrapporten viser at selskapet i fjor hadde et driftsoverskudd på 28,4 millioner kroner. Det er godt over to millioner kroner i pluss per måned, og de aller fleste pengene er betaling fra det offentlige.

LES OGSÅ: Sier nei til flere flyktninger

- På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet gjør ansatte i Hero Norges asylmottak og barnehager en viktig jobb for at de som kommer til Norge skal bo trygt og få nødvendig hjelp mens de venter på bosetting eller retur til sitt hjemland, skriver administrerende direktør Tor Brekke i sin årsberetning.

Eies av milliardærer
Aksjemajoriteten i Hero Norge ble i fjor overtatt av milliardærene Kristian og Roger Adolfsen.

Fra de to brødrene kjøpte sitt første hotell på hjemstedet Andøya, har de bygget opp et milliardkonsern på barnehager, sykehjem, hoteller - og nå asylmottak.

Les saken: Norges ukjente milliardærbrødre: Gode for seks milliarder og har 12.000 ansatte

Ikke millionutbytte
De nye eierne følger ikke opp selskapets utbyttepolitikk. I årene etter 2009 betalte Hero Norge årlig 14,7 millioner kroner i utbytte til eierne, men slik blir det ikke 2014, viser den ferske årsrapporten. Eierne lar overskuddet ligge i selskapet.

Du kan sjekke tallene på Proff: Hero Norges regnskapstall

Hero er spesialisert mot flyktninger og innvandrere. I tillegg til mottakene driver selskapet også en tolketjeneste, som i fjor leverte 70.000 tolkeoppdrag.

Adolfsen-brødrenes virksomhet er en torn i øyet for deler av fagbevegelsen. Fagforbundets avdeling i Tromsø skriver for eksempel: «Deres offensive strategi inn i offentlig sektor er utelukkende av parasittisk karakter. Denne typen investeringer skaper ikke nye arbeidsplasser».

«Hero er veldrevet»
I den ferske årsberetningen skriver styremedlem og hovedaksjoner Kristan Adolfsen at Hero er et veldrevet selskap. - Når vi vet hvor mange folk som er på flukt rundt omkring i verden, så ser vi at gjennom å overta Hero, så kan vi få vekst i vår virksomhet kombinert med å bidra til en bedre hverdag for mange.

Ved årsskiftet bodde det 4.824 beboere på Heros mottak over hele landet. Hver tredje mottaksplass i Norge er forvaltet av Hero.

Sterk vekst
Fra 2013 til i fjor økte Hero Norge omsetningen fra 519,6 til 549,4 millioner kroner.

Drifsresultatet økte fra 21,7 til 28,4 millioner.

Om fremtiden sier styret at den «avhenger for en stor del av ankomsten asylsøkere til Norge».