Innføring i Bitcoin giring og marginhandel

Johannes Jønsson
bitocin giring

Giring/marginhandel har lenge vært tilgjengelig som et populært verktøy for å tradere i tradisjonelle markeder slik som aksjemarkedet, valutamarkedet eller markedet for råvarer. Med giring kan en erfaren trade mangedoble gevinsten fra porteføljen sin, men dette innebærer også betydelig risiko. I løpet av de siste årene har marginhandel også gjort sitt inntog i markedet for Bitcoin og andre kryptovalutaer. I denne artikkelen vil du lære mer om:

  • Hva giring og marginhandel er, og hvorfor det brukes
  • Margin calls, margin liquidation levels, og hvorfor dette har betydning for verdiene du stiller som sikkerhet for giringen
  • Risikoene med marginhandel, og hvordan risikoen kan reduseres
  • Viktige forskjeller mellom marginhandel i aksjemarkedet og kryptomarkedet
  • Norsk skatt for marginhandel
  • Hvor mye det koster å benytte seg av giring
  • Populære plattformer for marginhandel med Bitcoin og annen kryptovaluta

Giring og marginhandel kort forklart

giring og marginalhandel

Kort forklart handler giring/marginhandel om å investere med lånte penger basert på verdier du stiller som sikkerhet. Du kan dermed investere et større beløp enn det du faktisk har tilgjengelig, slik at du kan dra enda større fordel av svingningene i markedet. Giring har lenge vært en vanlig del av tilbudet for tradere i markedene for aksjer og andre verdipapirer. I det siste er giring også noe som har gjort sitt inntog i kryptomarkedet, og som blant annet tilbys på mange av de store kryptobørsene.

Giring oppgis som et forholdstall, for eksempel 1:10. Noen steder er det mulig å få giring på opptil 1:400. Dette betyr at du kun trenger omkring 100 kroner i egenkapital for å handle med verdier tilsvarende 40 000 kroner. På grunn av at kryptovalutamarkedet har såpass store svingninger er det ikke anbefalt å handle med høye nivåer av giring.

Hvorfor bruke giring/marginhandel

Med 1:10 giring betyr dette at du for eksempel med verdier tilsvarende 1000 kroner som sikkerhet kan investere 10 000 kroner i Bitcoin. Dersom kursen går opp vil du da sitte igjen med ti ganger så mye i utbytte som det du ville hatt dersom du ikke hadde brukt giring. En annen fordel med marginhandel er at du i mange tilfeller ikke trenger å selge eventuell annen kryptovaluta du har for å for eksempel kunne investere i Bitcoin med giring.

Les mer om kryptovaluta kurser

Stille sikkerhet for giring/marginhandel

Når du låner penger for handel med giring/marginhandel kreves det at du stiller sikkerhet. Sikkerheten du stiller når du driver med marginhandel defineres som en prosentandel av lånet. Sikkerheten kan være i form av for eksempel andre kryptovalutaer du eier. Hvor mye sikkerhet som du må stille kan variere noe alt etter kryptovalutaen du kjøper.

Margin call og margin liquidation level

Dersom verdien av investeringen går drastisk ned kan du også risikere at du blir tvunget til å stenge handelsposisjonen din. En slik situasjon kalles margin call.

Nivået for margin call ligger ofte på rundt 80% av verdien av din egen investering, men dette kan variere mellom ulike markeder alt etter hvor store svingninger som er vanlige. Når en margin call situasjon oppstår vil du bli bedt om å enten stenge posisjonene dine eller å legge til mer kapital for å unngå at posisjonen stenges.

Når verdien av investeringen din når et kritisk nivå, kalt margin liquidation level, vil posisjonen din likvideres automatisk. Det er viktig å være klar over dette ettersom automatisk likvidasjon av posisjonen din i en nedtur i markedet kan føre til store tap.

Marginhandel innebærer høy risiko

Med så stort potensiale for profitt er det lett å glemme risikoen det å bruke giring innebærer. Det viktig å huske på at en reduksjon i verdien av investeringen din nemlig også vil multipliseres, slik at du med 1:10 giring også kan tape ti ganger så mye dersom verdien på investeringen reduseres.

I tider med oppgang i markedet, eller når markedet holder seg noenlunde stabilt, fungerer marginhandel som regel veldig godt. Det skjer naturligvis fortsatt ofte at uerfarne eller uheldige tradere taper penger på individuelle posisjoner, men det er i tider med generelt stor nedgang i markedet at marginhandel kan bli problematisk.

Problemet med bred nedgang i markedet er at dette kan lede til et stort antall margin calls i løpet av et kort tidsrom. Som et resultat tvinges mange investorer til å selge deler av beholdningen sin, ofte til lave priser, for å kunne møte margin calls. Dette fører til en ond sirkel der prisene igjen presses ytterligere ned, og flere margin calls oppstår.

bitocin trading

Måter å redusere risikoen med marginhandel

Marginhandel kan være et fantastisk verktøy for tradere som er erfarne, og som tåler risikoen det innebærer. Som trader kan du nemlig multiplisere gevinsten på tradingen din mange ganger uten at du trenger tilgang til stor kapital. Samtidig innebærer dette også risikoen for at du multipliserer tapet ditt mange ganger dersom markedet går i feil retning.  

Heldigvis finnes det flere metoder som brukes for å redusere risikoen for store tap fra marginhandel når markedet tar en uventet nedtur.

Hvorfor investere i metaverse-kryptovalutaer?

IIfølge Grayscale, som er blant de aller største investeringsfirmaene i kryptomarkedet, så regnes metaverse som en forretningsmulighet i størrelsesorden en trillion dollar per år, med 400 milliarder dollar i inntekter fra metaverse gaming alene allerede i 2025. 

Metaverse er den nyeste trenden innen kommunikasjonsteknologi, og det vi ser i dag er bare den første spede begynnelsen på den revolusjonen som kommer til å følge. De som er tidlig ute og investerer i de riktige prosjektene er naturligvis de som vil tjene mest på den eksponentielle veksten mange av disse prosjektene vil oppleve.   

Unngå å risikere mer enn du tåler å tape

Det kan være fristende å kjøre på med mot i brøstet og optimisme når du bruker giring, men det kan ha fatale konsekvenser for porteføljen din dersom markedet plutselig tar en uventet vending. Det er derfor viktig å unngå å investere mer enn du kan tåle å tape. En god tommelfingerregel er at du aldri risikerer mer enn 5% av verdien til kontoen din.

Stop Loss

For Stop loss er et veldig nyttig risikostyringsverktøy for tradere som bruker giring. Med stop loss kan du automatisk avslutte en handel på et forutbestemt tidspunkt dersom markedet går i feil retning. Stop loss gjør det mulig å bestemme akkurat hvor mye du risikerer å tape slik at du begrenser risikoen din.

Take Profit

Take profit er et risikostyringsverktøy som kan sees som det motsatte av stop loss. Med take profit kan du automatisk avslutte en handel når profitten din når et visst forutbestemt nivå. Ved å sette et forhåndsbestemt punkt for når du skal ta ut gevinsten din kan du unngå at du venter så lenge på at kryptovalutaen skal nå toppen at du ender opp med lavere profitt eller tap når det turbulente kryptomarkedet plutselig snur.

Beskyttelse mot negativ saldo

I noen tilfeller kan tap komme så uventet fort at kontoen din kan få negativ saldo før du får muligheten til å gjøre noe med situasjonen. Gode tradingplattformer har som regel innebygget beskyttelse mot tap som gir deg negativ saldo på kontoen din.

Dette betyr at du ikke risikerer å ende opp i gjeld fordi tradingplattformen absorberer eventuelle tap som overstiger verdien av kontoen din. Det kan være lurt å forsikre seg om at den plattformen du bruker tilbyr slik beskyttelse før du begynner med marginhandel.

Unngå å ta opp forbrukslån eller andre lån som sikkerhet for marginhandel

Det verserer historier om folk som har lånt penger, for eksempel gjennom forbrukslån, for å kjøpe kryptovaluta, og som har vært heldige nok til å tjene gode penger på dette. Dette er generelt sett ikke å anbefale siden det innebærer stor risiko for tap, men når det gjelder marginhandel innebærer dette en enda større risiko for tap, ettersom du igjen låner penger med lånet ditt som sikkerhet. Bruk av forbrukslån eller andre lån som sikkerhet for marginhandel er derfor absolutt frarådet.

Viktige forskjeller mellom marginhandel i kryptomarkedet og aksjemarkedet

En ting som er unikt med kryptomarkedet er det at mange av de appene og DeFi-plattformene, der en stor del av handelen med kryptovaluta skjer, er koblet sammen med hverandre. Dette betyr at problemer på en av plattformene lett kan smitte over på en andre plattformer i en slags dominoeffekt.

En annen ting som gjør giring i krypromarkedet forskjellig fra mer tradisjonelle finansmarkeder er bruken av såkalt “overcollateralization”, der det kreves at man stiller sikkerhet med en verdi som er en hel del høyere enn det som sees som nødvendig for å dekke eventuelle tap i tilfelle en automatisk likvidasjon. Overcollateralization brukes i kryptomarkedet for å ta høyde for svingningene i kryptomarkedet, som til tider er mye større enn svingningene man finner i tradisjonelle markeder.

En annen viktig forskjell er at likvidasjon av posisjoner i kryptomarkedet vanligvis utføres automatisk ved hjelp av smartkontrakter. Dette betyr at man for eksempel ikke har muligheten til å snakke med en megler for å forklare at man kan legge til mer sikkerhet dersom man har noen få timer ekstra til rådighet.

Skatt på marginhandel

Skattereglene for marginhandel som brukes i Norge i dag er fortsatt hovedsaklig rettet mot handel med mer tradisjonelle verdipapirer slik som for eksempel aksjer. Dette betyr at de ikke nødvendigvis passer direkte for bruk når det gjelder beskatning av kryptovaluta. Skattevesenet har foreløpig heller ikke gitt noen forklaring på hvordan marginhandel skal beskattes i Norge. 

Denne uklarheten rundt beskatning av slike transaksjoner kan være en av grunnene til at norske kryptobørser foreløpig ikke tilbyr giring som en tjeneste. Likevel er det naturligvis mulig for nordmenn å bruke giring på utenlandske kryptobørser og oppnå gevinst (eller tap) på dette. Dette er dermed fortsatt veldig aktuelt å vite hvordan slike transaksjoner skal beskattes.

I de fleste tilfeller vil det mest naturlige være å føre opp gevinsten eller tapet på marginhandelen i skattemeldingen slik som dette allerede gjøres i de fleste andre land. Da vil du måtte betale en skatt på rundt 22% av disse inntektene i skatt på lik linje med det som er standarden for annen handel.

For beregning og rapportering av skatt er det for det første viktig at du tar vare på transaksjonshistorikken din. Dette er både fordi skatteetaten kan spørre deg om dette som tilleggsdokumentasjon, og fordi du selv vil trenge informasjonen for beregning av gevinst eller tap som må beregnes for hver posisjon som lukkes. Samlet gevinst eller tap rapporteres deretter i skattemeldingen.

Så mye koster det å bruke giring

Når du bruker giring/marginhandel låner du penger, og du må derfor betale renter for dette. Denne renten regnes per år, men også per time, slik at det går an å bruke marginhandel også for day trading uten å trenge å betale renter for en hel dag. En av de mest populære kryptobørsene for marginhandel i dag er Binance. Binance opererer med ulike rentenivåer for vanlige tradere og såkalte VIP-tradere som gjør større volum av transaksjoner.

Som et eksempel ligger for øyeblikket den årlige renten for marginhandel med Bitcoin på 3,65% med en daglig rente på 0,01% for vanlige tradere med en lånegrense på 60 BTC, mens det høyeste nivået av VIP-tradere har en årlig rente på 0,64% med en daglig rente på 0,001760% og en lånegrense på 1500 BTC.

Disse populære plattformene tilbyr giring/marginhandel

Selv om du fortsatt ikke finner tilbud for marginhandel på de norske kryptobørsene kan nordmenn enkelt få tilgang til handel med giring på mange av de mest populære internasjonale kryptobørsene og andre lignende handelsplattformer. Blant de mest populære handelsplattformene som tilbyr marginhandel finner du Binance, FTX, Kraken, Bybit, Poloniex, Bitfinex, eToro og Plus500.

Hvor mye giring som er tilgjengelige på de forskjellige plattformene varierer en del. Kraken begrenser for eksempel giring til 5x, Binance tilbyr giring på opptil 50x, mens ByBit tilbyr giring på så mye som 100x for visse typer transaksjoner.

Oppsummering

Giring og marginhandel kan være et ypperlig hjelpemiddel for å oppnå større gevinst fra en begrenset mengde penger. Det er likevel viktig å huske på at giring ikke nødvendigvis kommer til å gjøre deg rik i en fart. Du kan nemlig like fort tape penger ved bruk av giring. Det er derfor viktig å ta i bruk tilgjengelige verktøy, slik som stop loss, take profit, og å passe på at du ikke risikerer mer enn du har råd til å tape.   

Vanlige spørsmål om giring/marginhandel

Hva er giring/marginhandel?

Giring/marginhandel betyr at du investerer lånte penger, som du får basert på andre verdier som du stiller som sikkerhet.

 

 

 

 

Hva er fordelene med å bruke giring?

Med bruk av giring har du muligheten til å oppnå mye større avkastning av trading-aktivitetene dine enn det du hadde hatt muligheten til med kun de verdiene du har til disposisjon. Du kan dermed dra mye mer fordel av svingningene i kryptomarkedet.

 

 

 

 

Hva er ulempene med Giring?

Giring er risikabelt. Dersom du taper penger på investeringen din vil også tapet bli multiplisert. I verste fall kan du risikere å tape de verdiene du stiller som sikkerhet dersom investeringen din taper seg mye i verdi.

 

 

 

 

Hvor mye koster det å bruke giring?

Hvor mye det koster å bruke giring varierer mellom de forskjellige handelsplattformene. Det er også stor variasjon på renten mellom de forskjellige kryptovalutaene. På Binance ligger lånerenten for marginhandel med Bitcoin på 3,65% med en daglig rente på 0,01% for vanlige tradere.

 

 

 

 

Hvordan kan jeg redusere risikoen ved bruk av giring?

Risikoen med bruk av giring reduserer du først og fremst ved å begrense hvor mye av porteføljen din du stiller som sikkerhet, eller med andre ord hvor mye du girer investeringen din. Du bør aldri risikere mer enn du kan tåle å tape. I tillegg kan du bruke “stop loss” funksjonalitet for å begrense tapene dine, og “take profit” funksjonalitet for å forsikre at du ikke går glipp av oppturen ved å vente for lenge på at kryptovalutaen skal nå toppen.

 

 

 

 

I denne guiden