Bitcoin pris nå
kr 302,140.00 2.65%

Hva er bitcoin? – Lær deg alt om bitcoin

Bitcoin er en digital valuta

Digitale valutaer, som også ofte kalles virtuelle valutaer, kan best beskrives som en slags digitale penger. I dag er disse i stor grad uregulerte, desentraliserte, og ikke garantert av nasjonale sentralbanker. Bitcoin er en slik uregulert digital valuta, og suksessen til bitcoin har ført til en revolusjon innen valutamarkedene verden over.

Bitcoin har blitt populær blant forbrukere siden den først ble introdusert i 2008, og er stadig mer populær både som en investering og som betalingsmiddel, selv om det fortsatt er relativt begrenset hvor man kan kjøpe varer og tjenester med bitcoin på grunn av høye og uberegnelige gebyrer, og ustabil pris.

Se guide til å kjøpe Bitcoin

Bitcoin 101

Bitcoin er verdens første og verdens største digitale valuta

Bitcoin var verdens første suksessfulle desentraliserte valuta, og suksessen til Bitcoin har inspirert en lang rekke nye virtuelle valutaer. Disse kalles ofte kryptovalutaer, eller altcoins, som står for alternative coins.

Det finnes i ifølge Coinmarketcap i dag over 10 000 kryptovalutaer, men det er bare rundt halvparten av disse som anses som seriøse nok til at de er med i listen til Coinmarketcap. Selv med så mange kryptovalutaer er Bitcoin fortsatt den klart dominante kryptovalutaen med absolutt størst dominans. Bitcoin utgjør vel over 40% av markedet målt i amerikanske dollar, som er mer enn dobbelt så mye som den neste konkurrrenten, Ethereum.
hva er bitcoin

Forgreninger av Bitcoin

Bitcoin er basert på en blokkjede, og når nye teknologier eller uenighet forekommer kan dette føre til forgreninger i Bitcoin blokkjeden. For nykommere kan det virke forvirrende med de forskjellige Bitcoin variantene.

De første var Bitcoin XT og Bitcoin Classic, men disse har lite eller ingen støtte i dag, og prosjektene er for det meste nedlagt. Noen av de mest kjente prosjektene som fortsatt er aktive i dag er Bitcoin Gold(BTG) og Bitcoin Cash(BCH). I tillegg har vi også Bitcoin SV(BSV), et høyt profilert prosjekt som er en forgrening av Bitcoin Cash.

Her er det viktig å vite at når man snakker om “Bitcoin”, så er det Bitcoin Core(BTC) man snakker om. Det er Bitcoin Core som er den absolutt dominerende versjonen av Bitcoin. I skrivende stund er for eksempel verdien av bitcoin flere hundre ganger så høy som verdien av Bitcoin Gold.

SegWit

Blokkstørrelse har vært ett av de mest diskuterte temaene innen bitcoin miljøet. Det har også vært årsaken til flere av de ovenfor nevnte forgreningene. SegWit, eller segregated witness, ble introdusert til bitcoin blokkjeden i 2015 som en løsning for problemet med for liten blokkstørrelse.

Den digitale signaturen utgjør hele 65% av informasjonen i en blokk i blokkjeden. Med SegWit oppgraderingen separeres denne fra resten av informasjonen i blokken, slik at det blir mer plass til transaksjoner i blokkene. SegWit oppgraderingen inkluderte også oppgraderinger når det gjelder personvern i bitcoin blokkjeden.

Bruke bitcoin som betalingsmiddel eller holde på dem?

I starten var bitcoin ment som et digitalt betalingsmiddel for transaksjoner mellom individuelle brukere uten behov for å involvere banker eller andre finansinstitusjoner. Med andre ord, en digital versjon av kontanter.

I utgangspunktet var det vanskelig å bruke bitcoin til å kjøpe varer og tjenester. Rett og slett på grunn av at få brukte kryptovalutaen. Samtidig har de store svingningene i bitcoin-prisen, samt relativt høye network fees gjort det vanskelig å bruke bitcoin som et betalingsmiddel.

Raskere og billigere transaksjoner med Lightning-nettverket

I dag er denne situasjonen på vei til å snu, og med nye og brukervennlige bitcoin-lommebøker og andre betalingsløsninger er det nå lettere enn aldri før å gjennomføre transaksjoner med Bitcoin.

Samtidig er Lightning network en ny og veldig lovende ny teknologi som har blitt implementert, og som gjør at bitcoin transaksjoner vil kunne gjøres nærmest umiddelbart, og til en mye lavere kostnad enn det bitcoin-transaksjoner tidligere har kostet. Introduksjonen av denne teknologien har endelig gjort bitcoin så skalerbart som det trenger å være for å kunne konkurrere med tradisjonelle betalingstjenester slik som for eksempel VISA og MasterCard.

Bare 21 millioner

Samtidig som det så langt har vært litt komplisert å bruke bitcoin har har interessen for kryptovalutaen stadig øket. Den økende etterspørselen har hatt en markant innvirkning på verdien til bitcoin, som er begrenset til en total mengde på 21 millioner. Den stadige økningen gjør at stadig flere velger å holde på sine bitcoins for å dra fordel av fremtidige prisøkninger heller enn å bruke dem.

Er bitcoin sikkert?

bitcoin

Bitcoin-transaksjoner går direkte mellom avsender og mottaker slik at du slipper å stole på banken som fordyrende mellomledd.

Transaksjoner i på Bitcoin-blokkjeden er offentlige, og utgjør en slags åpen transaksjonsbok  som sikkerhetskopieres til alle nodene i nettverket. Nodene verifiserer transaksjonene, og forhindrer dermed at du kan bruke en og samme bitcoin mer enn en gang.

En ulempe med dette er at hvem som helst kan analysere blokkjeden og finne mønster i transaksjonene som kan bidra til å identifisere deg. Det er derfor anbefalt å sikre personvernet ditt ved å bruke engangs-adresser. De fleste bitcoin-lommebøker kan allerede gjøre dette for deg i dag.

Bitcoin holder en veldig høy standard fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Nettverket er i dag sikret av rundt 3 millioner datamaskiner, og du trenger å kontrollere mer enn halvparten av disse for å kunne utføre et såkalt 51% angrep. Det har så langt bare vært ett tilfelle der Bitcoin kunne bli manipulert. Dette skjedde  i 2010 tidlig i Bitcoin sin historie i “The Value Overflow Incident”. Satoshi løste problemet allerede innen 3 timer.

Det er lett å bli skremt av  faren for å bli hacket som en stor risiko når det gjelder digitale valutaer som bitcoin, men for de aller fleste er faren for å gjøre en tabbe selv mye høyere. Du har selv det fulle ansvaret med Bitcoin, og ingen bankansatt kan hjelpe deg med et nytt passord dersom du ikke kommer inn på kontoen din.

En studie utført av Wall Street Journal i 2019 forteller at omkring 20% av alle utstedte Bitcoins er tapt for alltid. Historiene kan variere mye med alt fra brann, flom, skipshavari og ran til uventede dødsfall, lynnedslag eller passord spist av hunden. Uansett hva de er har de en ting til felles. Uforsiktig behandling av tilgangen til de private nøklene, som førte til at verdiene er tapt for alltid.

Bitcoin Historie og Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto, en systemutvikler fra California, fikk seg litt av en overraskelse da han plutselig ble nedrent på døra av et pakk av journalister. Den ivrige journalistene tok han for den enigmatiske grunnleggeren av Bitcoin. Det viste seg at dette var falsk alarm, og at denne mannen knapt nok visste hva Bitcoin var for noe. Mannen sa eg til slutt enig i å gi et intervju for å få slutt på maset.

Fordelene med en ukjent grunnlegger

Uklarheten om identiteten til Satoshi  er en av de tingene som gjør bitcoin forskjellig fra de fleste andre kryptovalutaer i markedet i dag. Det at han har trukket seg helt tilbake fra bitcoin prosjektet og latt andre overta gir prosjektet en slags nøytralitet som mange andre prosjekter mangler. Det beviser også klart at prosjektet virkelig er desentralisert, og ikke avhenger av  noen enkelt person.

Store verdier

Hvis Satoshi fortsatt er i live i dag må det begynne å se fristende ut å veksle inn noen av sine Bitcoins ettersom han i dag sitter på en forme verdt i overkant av 300 milliarder kroner i kryptolommebøker som ikke blitt rørt siden 2009.

Velkjente teknologier – ny og innovativ implementering

Bitcoin er bygget opp av en rekke forskjellige teknologier som hver for seg er velkjente og godt utprøvde. Noen av de viktigste teknologiene inkluderer Proof of Work, Secure Hashing Algorithms(SHA-256), kryptografiske signaturer, merkle chains og P2P nettverk.

Selv om de underliggende teknologiene er velkjente er måten disse teknologiene er sammensatt veldig innovativ, og ser ut til å løse mange av de problemene som tidligere har stått i veien for å oppnå levedyktige distribuerte konsensus-systemer.

Blokkjeden

Blokkjeden til bitcoin kan sammenlignes med en åpen bok av transaksjoner som ikke kan endres etter at en transaksjonene er fullført. En ting som er viktig å forstå er at adresse for avsender og mottaker på alle transaksjoner som noengang har blitt utført på Bitcoin-nettverket er synlig for hvem som helst. Av denne grunn er det viktig at disse endres for hver transaksjon.

Teknisk sett er blokkjeden en dynamisk og distribuert database der en blokk inneholder en samling av transaksjoner et tidsstempel og en hsh, som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages. Neste blokk i en blokkjede har en lenke til den foregående blokken sin hash.

Bitcoin blockkjede

Dette betyr at ethvert forsøk på å forandre en blokk vil resultere i at alle de etterfølgende blokkene i blokkjeden forandres, og en egen kjede. Uten støtte fra mer enn 50% av nettverket vil den feilaktige kjeden ignoreres, og vil bli sett som ugyldig av nettverket. Dette vises i de lilla blokkene i illustrasjonen av blokkjeden under.

Bitcoin blockkjede 1

Eventyrlig vekst på Bitcoin

Bitcoin er kjent for å ha store svingninger, og dette er en av hovedgrunnene for hvorfor mange er redde for å ta steget til å investere i Bitcoin. Likevel er det viktig å få med seg at de store svingningene innen bitcoin vanligvis er en oppside, og at det er en markant vekst mellom de laveste punktene hvert år.

Begrenset antall bitcoins

En av de viktigste grunnene til den fantastiske veksten innen Bitcoin er at til forskjell fra fiat-valuta, som mange regjeringer printer som gale, er det totale antallet bitcoin fastsatt til maksimum 21 millionaire.Dette betyr at bitcoin faktisk er en deflasjonsvaluta som er designet for å stadig øke i verdi.

Fremtidig vekst

Hver gang Bitcoin halveres tilføres færre bitcoins til bitcoin nettverket i form av mining fees for bitcoin. I 2040 vil det ta helt slutt på mining fees. Dette betyr at det totale antallet tilgjengelige bitcoin kommer til å reduseres, med det samme antallet bitcoin som går tapt. Samtidig opplever vi en øket interesse for bitcoin. Kombinasjonen mellom en en økende etterspørsel, og en minkende mengde bitcoins er et klart tegn på at fremtidig prisvekst kan forventes.

Lettere å kjøpe og selge bitcoin

Det har de siste årene blitt mye lettere å både kjøpe og selge bitcoin. En viktig grunn til dette er er at mange nye og brukervennlige kryptolommebøker nå er tilgjengelige i markedet. Kryptobørser og andre handelsplattformer har også gjort det lettere å investere i bitcoin.

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en desentralisert digital valuta, som ikke er under kontrollen til sentralbanker eller andre finansielle institusjoner.
Hør historien til hvordan bitcoin ble til i Kryptoprat med Torbjørn og Petter

Hva kan bitcoin brukes til?

Bitcoin kan brukes som et betalingsmiddel for direkte betalinger mellom to personer uten å involvere en bank eller andre mellomledd. Mange bruker i dag også bitcoin for å lagre verdier over tid.

Dette har vist seg å være et særlig interessant bruksområde ettersom det begrensede antallet bitcoins gjør at verdien har en tendens til å øke relativt mye fra år til år.

Hvor kan jeg kjøpe Bitcoin?

Bitcoin kan egentlig kjøpes og selges mellom hvem som helst, men i dag er det mest vanlig å kjøpe bitcoin på sentraliserte eller desentraliserte kryptobørser, fra OTC meglere, gjennom P2P nettverk. Det finnes også bitcoin-minibanker der du kan kjøpe kryptovalutaen. Meglere er som oftest det letteste og tryggeste for de som kjøper bitcoin for første gang.

Hvor kan man oppbevare bitcoins?

Bitcoin og andre kryptovalutaer oppbevares i såkalte bitcoin wallets. Du kan enten ha en bitcoin wallet selv eller bruke en tjeneste slik som for eksempel en kryptobørs eller en annen handelsplattform som tar vare på dine bitcoins for deg. Dersom du har store verdier i kryptovaluta anbefales det at du bruker en hardware wallet slik som Ledger eller TREZOR for lagring.

Bitcoin
btc
logo
Pris Nåværende pris
kr 302,140.00
Prisendring 24t Prisending de siste 24 timer
kr 8,010.20
+ 2.65%
Volum 24t Hvor mye som ble handlet i løpet av de siste 24 timene.
kr 122,508,532,108.00
Markedsverdi Den totale markedsverdien som sirkulerer.
kr 5,860,891,438,737.00
Forsyning Mengden coins som sirkulerer på markedet og er i offentlige hender.
19,386,893.00 btc

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.

May 2023

Topp 3 handelsplattformer

Handelsplattform
Tjenester
Innskudd/Uttak
Gebyrer
Fordeler
1
firi
Firi
5 / 5
Tjenester
Børs
Innskudd/Uttak
Lav
0 NOK / 45 NOK
Gebyrer
Medium
0.7%
 • Veldig god sikkerhet
 • God kundestøtte
 • Lettvint registrering ved hjelp av Vipps eller E-mail, og Bank-ID
 • Trading på farta med Android og iOS app
 • Fullt integrert med norske banker
 • Verktøy for forenklet skattemelding
 • Tilbyr egne versjoner for nybegynnere og viderekomne
 • Registrert hos Finanstilsynet i Norge
 • Handel med kryptovaluta direkte i norske kroner
Gå til Firi
firi
Firi
Annonselenke

Firi er den klare markedslederen blant norske kryptobørser, men kryptomarkedet er internasjonalt og det er veldig mange nordmenn som bruker kryptobørser som er basert i utlandet. I denne artikkelen går vi nøye gjennom Firi, hvilke tjenester denne kryptobørsen tilbyr, og de viktigste styrkene og svakhetene med denne kryptobørsen.

Når du har lest denne artikkelen vil du ha den informasjonen du trenger for å selv kunne gjøre en kvalifisert vurdering med henhold til om dette er en kryptobørs som bør være en del av kryptovaluta-strategien din. Du vil også ha en god forståelse for hvordan du registrerer deg, kjøper, og lagrer kryptovaluta på Firi.

I vurderingen vår har vi gått i dybden på hvordan brukervennligheten er, hvilke kryptovalutaer man kan handle med, hvilke funksjonaliteter du har tilgang til, hvordan brukerne opplever kundestøtten, og hvor sikker kryptobørsen er. Selv om Firi har et par viktige svakheter ser vi likevel mange gode grunner for hvorfor Firi burde være en del av kryptovaluta-strategien til mange nordmenn.

Gå til Firi
2
Skilling
5 / 5
Tjenester
Børs
Innskudd/Uttak
Lav
0% – 2,9%
Gebyrer
Lav
0,1% – 2,4%
 • Regulert av Europeiske CySEC
 • Muligheter for å ha konto i norske kroner.
 • Enkel registrering med Bank ID
 • Konkurransedyktige gebyrer
 • Brukervennlig og vakker app
 • Relativt mange kryptovalutaer
 • Giring er tilgjengelig
Gå til Skilling
Skilling
Annonselenke

Skilling er en handelsplattform som spesialiserer seg på CFDer, og som også tilbyr giring på transaksjonene. Dette gjør det lettere for erfarne tradere å få mer profitt ut av kapitalen sin. Samtidig er det mer risikabelt å handle med CFDer enn det er å handle den underliggende kryptovalutaen.

Skilling er en seriøs handelsplattform i sin industri, som tilbyr CFDer for et stort antall kryptovalutaer i tillegg til hundrevis av andre verdipapirer. Skilling har lisens fra CySEC på Kypros, og har tillatelse til å tilby tjenestene sine gjennom hele EU/EØS området, inkludert Norge.

Et stort pluss med Skilling er at de har stort fokus på Norge. For eksempel kan nordmenn bruke BankID for registrering på plattformen, som også er på norsk. I tillegg kan nordmenn overføre penger via nettbank til en norsk konto.

Gå til Skilling
3
coinbase
Coinbase
4 / 5
Tjenester
Alt-i-ett
Innskudd/Uttak
Medium
0 EUR / 0,15 EUR
Gebyrer
Lav
0.25% – 4%
 • Veldig brukervennlig
 • Stort utvalg av kryptovalutaer
 • Stort utvalg av produkter og tjenester
 • God likviditet
 • Børsnotert i USA med alle nødvendige lisenser for lovlig drift
 • VISA-kort for enkel bruk av kryptovaluta
 • Verdensledende på sikkerhet og compliance
Gå til Coinbase
coinbase
Coinbase
Annonselenke

Coinbase er en alt-i-ett plattform som inneholder en rekke tjenester inkludert kryptomegling, kryptobørs med avanserte funksjonaliteter, VISA-kort, kryptolommebok.

Gå til Coinbase