Bitcoin pris nå
kr 294,111.00 -0.66%

Bitcoin kurs


Bitcoin Kurs og prishistorikk

Bitcoin har hatt en eventyrlig, men veldig turbulent prisutvikling siden kryptovalutaen ble etablert i 2008, men kan den fantastiske veksten fortsette? I denne artikkelen går vi gjennom bitcoin sin historiske kursutvikling, og hvorfor bitcoin sin design som en deflasjonsvaluta med en total mengde begrenset til 21 millioner, gjør det sannsynlig at en positiv prisutvikling vil fortsette. 

I tillegg går vi inn på noen av de teknologiske fremskrittene innen bitcoin som kommer til å påvirke bitcoin prisen i fremtiden. Vi går også inn på forutsigelsene til et utvalg av de mest respekterte proffene i markedet for å få en oversikt over hvor mye bitcoin kan forventes å stige over de neste årene.  

bitcoin pris og kurs

Når du har lest denne artikkelen vil du ha en god forståelse av hva som påvirker bitcoin prisen, og hvorfor dette skjer, slik at du har en bedre sjanse til å kjøpe og selge Bitcoin når kursen er fordelaktig. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på: 


1Bitcoin historisk kurs: Fra desentralisert betalingsmiddel til investeringsprodukt

Den 22 mai 2010 kjøpte Laszlo Hanyecz i Florida to pizzaer fra Papa John’s for 10 000 bitcoins. Den dagen var dette verdt mellom 25 og 40 dollar. Nå, litt over ti år senere er den samme mengden bitcoins verdt rundt 400 millioner dollar.

Den eventyrlige prisutviklingen har bidratt til å gjøre bitcoin til et populært investeringsobjekt. Samtidig har populariteten til bitcoin som investeringsobjekt så langt gjort det vanskelig for bitcoin å oppfylle den opprinnelig tiltenkte rollen sin som desentralisert betalingsmiddel. Dette kommer av at så få faktisk er villige til å gi slipp på sine bitcoins.

 

2Bitcoin kurs Dollar og Bitcoin kurs NOK

Der er bare i de siste få årene at det faktisk har begynt å bli et marked for BTC i norske kroner. Tidligere ble nesten alle BTC-kjøp utført i USD. Det er den stadig økende interessen for bitcoin i Norge som har ført til at kryptobørser slik som MiraiEx har gjort det mulig å kjøpe BTC direkte for NOK fra en norsk bankkonto. 

Når du kjøper bitcoin i norske kroner hos en norsk kryptobørs slik som for eksempel MiraiEx vil du ofte betale litt mer i kurtasje enn hos for eksempel Binance, men samtidig slipper du å tape penger på veksling mellom USD og NOK.

Ettersom etterspørselen og tilbudet for BTC i det norske markedet kan variere i forhold til det internasjonale markedet kan man regne med at det eksisterer små forskjeller i bitcoin prisen mellom handelsparene USD/BTC og NOK/BTC. Slike prisforskjeller byr på attraktive profittmuligheter, og jevnes fort ut ved hjelp av arbitrasje

3Utvikling av nye bitcoin teknologier

Mange får inntrykket av at bitcoin er en “gammel” kryptovaluta som ble utviklet for over 10 år siden, og som er på vei til å bli utdatert. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Bitcoin er et levende prosjekt, som er i konstant utvikling, og der nyutviklede forbedringer stadig implementeres på forespørsel av brukerne. 

Forbedringer foreslås i form av Bitcoin Improvement Proposals(BIP). Et par eksempler på viktige BIP-forslag som har hatt mye å si for bitcoin prosjektet er BIP39 som la grunnlaget for dagens mer brukervennlige bitcoin-lommebøker som kan gjenopprettes ved hjelp av en frøfrase, BIP91 som øker kapasiteten på bitcoin blokkene. 

BIP91 la også grunnlaget for flere andre nye teknologier. En av disse var Lightning Network, som gjør det mulig å sette opp betalingskanaler som vil bidra til å gjøre det mye billigere og hurtigere å utføre bitcoin transaksjoner. 

4Forventet fremtidig bitcoin kurs utvikling: Hva sier ekspertene?

Hvor verdifull kommer bitcoin til å bli til slutt? “To the moon” er det vanlige svaret du vil få fra bitcoin entusiaster. Proffene som bruker matematiske modeller for å forutsi prisen har mer realistiske synspunkt på dette, men selv her er det store forskjeller ute og går. 

Det eneste de fleste er enige om er at bitcoin og kryptovaluta er så nytt og ulikt alt annet som finnes i dag at det  det ikke finnes noen matematiske modeller som kan gi en pålitelig forutsigelse for hva prisen kommer til å bli. 

Under finner du en oversikt over hva noen av ekspertene sier når det gjelder den fremtidige bitcoin kursen.

 • DigitalCoinPrice mener at vi vil se bitcoin priser på mellom $56.000 og $73.000 i 2022. De sier videre at bitcoin kan forventes å nå en pris på over $126.000 i 2025. 
 • LongForecast tror prisen vil ligge på mellom $34.000 og $78.000 i 2022, mens verdien på litt lengre sikt kommer til å nå 78.0000 i 2025.
 • Kay Van-Petersen forutså allerede i 2017 at bitcoin prisen ville nå $100.000 innen de neste 10 årene.
 • Vinny Lingham spår en bitcoin pris på mellom $100.000 og en million dollar innen 2030. 
 • Tim Draper spår at bitcoin vil være verdt $250.000 innen 2022.
 • Snapchat investor Jeremy Liew og Blockchain CEO Peter Smith spår begge en bitcoin pris på $500.000 innen 2030.
 • Stephen Perrenod ser det som sannsynlig at bitcoin stiger til $77.500 innen 2030, og  kanskje opp til $100,000 dersom verdien av USD synker. 

5Faktorer som påvirker bitcoin prisen

Bitcoin prishistorikk

Faktorene som påvirker bitcoin verdien er mange. Tilbud og etterspørsel er en veldig viktig faktor. En annen faktor er bitcoin mining som bringer nye bitcoins inn i økonomien. Tapte bitcoins er faktisk også store at de har en effekt på bitcoin verdien.

Andre ting som påvirker bitcoin kursen er nye teknologier, nye reguleringer eller lignende som kan åpne opp nye bruksområder for bitcoin. I tillegg er konkurranse fra andre kryptovalutaer en viktig faktor. I tillegg er inflasjon, stabilitet og brukbarhet i fiat-valutaer en viktig faktor som påvirker bitcoin-prisen.  

621 millioner bitcoins, HODL og økende etterspørsel etter bitcoin

“HODL” regnes som en forkortelse for “Hold on for dear life” som først oppstod som en misstavelse av HOLD i 2013. Det turbulente kryptomarkedet har ført til tap for mange uerfarne tradere, men på grunn av at bitcoin er en deflasjonsvaluta som naturlig stiger i pris har svaret på hvordan man kan unngå å tape penger for mange vært å holde på sine bitcoins.

“HODL”-aktiviteter, eller rettere sagt mangelen av aktivitet, fører i dag til at store mengder av bitcoin bindes opp på lang sikt. Noen sier at omkring 60% av de totalt 21 millionene bitcoins kontrolleres av HODLere og er bundet opp på lang sikt. Dette presser bitcoin prisen oppover når nye kjøpere kommer inn i markedet i markedet.

7Fremtidige bruksområder sin effekt på bitcoin kursen

Lightning Network, er et slags “mesh network” på toppen av bitcoin-blokkjeden. Nettverket gjør det mulig å opprette betalingskanaler for å kjøre mange individuelle transaksjoner i en bitcoin transaksjon. I praksis betyr dette at mange betalinger går gjennom en betalingsformidler før et endelig resultat skrives inn i Bitcoin blokkjeden daglig, hver time, eller når et visst beløp oppnås.

Med Lightning Network kombineres mange mindre transaksjoner, slik at de kan behandles som en transaksjon i bitcoin blokkjeden. Resultatet er at transaksjonene kan utføres til en brøkdel av kostnaden, og nærmest umiddelbart.

Orakler er en annen viktig funksjon som nå introduseres ved hjelp av Lightning Network. Orakler er en slags sensorer utenfor blokkjeden gjør det mulig å starte prosesser inne på blokkjeden. Ved hjelp av Orakler vil bitcoin kunne ta på seg en utvidet rolle som ligner mye mer på Ethereum.

Lightning Network øker kapasiteten til bitcoin betraktelig. Tidligere har bitcoin kun hatt en kapasitet på 7 transaksjoner per sekund. Med Lightning Network vil bitcoin i teorien kunne utføre millioner av transaksjoner per sekund. Mye mer enn Visa, som kan håndtere 60 000 transaksjoner per sekund.

Lightning Network forbedrer også miljøprofilen til bitcoin ved å redusere elektrisiteten som brukes per transaksjon betraktelig. Dette er fordi de små transaksjonene kan samles opp og kjøres som en transaksjon på blokkjeden.

De billigere og nærmest umiddelbare transaksjonene åpner for mange alternative bruksområder. Dette gjør at bitcoin, med Lightning Network, tar et viktig steg videre i retning av å bli en dominant valuta for transaksjoner av alle størrelser. Økende bruk vil føre til økende etterspørsel, og med en mengde som er begrenset til bare 21 millioner, også en økende pris. 

Konkurransen fra annen digital valuta

Bitcoin er den dominerende kryptovalutaen med over 40% av verdiene i kryptovaluta markedet investert i denne kryptovalutaen. Hva som skjer med andre kryptovalutaer er også viktig for bitcoin-prisen. Når ting går bra i altcoin-markedet selger ofte folk bitcoin til fordel for altcoins, men når ting snur i altcoin-markedet går trenden tilbake til bitcoin som anses som tryggere. 

8Bitcoin halving

“Bitcoin halving” betyr at utbetalingen til miners per blokk halveres. Dette skjer basert på antallet blokker som har blitt laget, og inntreffer omtrent hvert fjerde år frem til år 2144. Etter dette vil det ikke lenger være flere bitcoins som kan utvinnes, og derfra må miners greie seg med kun det de får i transaction fees. 

Så langt virker det som bitcoin-halvings har en klar effekt på kursen, med store prisøkninger i tiden etter hver halving. Dette kommer sannsynligvis av at miners fortsetter å gjøre den samme jobben etter halveringen, men mot halvparten av betalingen. Disse vil dermed forlange en høyere pris for å kunne dekke utgiftene sine.

Mai 2020 var datoen for sist halvering. Neste halveringen vil sannsynligvis skje i 2024, men dette kommer i stor grad an på behandlingstiden for blokker i blokkjeden.

Bitcoin kursen i sammenheng med verdien av dollar og andre valutaer

Over har vi for det meste sett på hvilke interne faktorer i Bitcoin som gjør kryptovalutaen mer attraktiv og fører til en økning i verdien. En nesten like viktig faktor er selvfølgelig den motsatte siden, nemlig hvor mye verdien av USD, og andre fiat valutaer, verdsettes. Dersom folk ser verdien av fiat valuta som synkende vil BTC-verdien automatisk stige som resultat av dette.

9Når kan du kjøpe BTC med god kurs?

Ingen kan forutsi når toppene i BTC kursen skjer. Likevel finnes det ting du kan se etter som investor for å forstå om kursen er på vei mot en korrigering eller ikke. Dette gjelder for eksempel bitcoin-halvings, som vanligvis resulterer i en stigning. Implementering av nye teknologier bidrar også ofte til høyere verdi.  

På den annen side kan usikkerhet og kursnedgang i fiat-markedet også bidra til at bitcoin-kursen går opp. Det samme gjelder utvikling av nye bruksområder og andre positive nyheter som viser at bruken av Bitcoin øker. 

For aktive tradere er det viktig å huske på at mange trading-plattformer, slik som for eksempel eToro og Binance i dag tilbyr avanserte produkter som lar deg shorte kryptovaluta for å tjene på nedgang i markedet. 

For mindre erfarne tradere anbefales det vanligvis å kjøpe som en langsiktig passiv investering for å tjene på verdiøkningen bitcoin, som en deflasjonsvaluta, er designet for å gi. Husk uansett at digital valuta fortsatt er en risikabel investering. Du bør aldri investere mer enn det du har råd til å tape.  

10Ofte stilte spørsmål

Hvilke faktorer har innvirkning på bitcoin-prisen?

Noen av de viktige faktorene som virker inn på prisen er tilbud og etterspørsel, mining av nye bitcoins, permanent tap av bitcoins, nye teknologier og reguleringer som åpner nye bruksområder for kryptovalutaen. Konkurranse fra andre kryptovalutaer har også en innvirkning, det samme gjelder inflasjon, stabilitet og brukbarhet av fiat-valuta. Hvert fjerde år skjer også en bitcoin-halving som vanligvis fører til stigning i prisen.

Hva menes med at Bitcoin er en deflasjonsvaluta?

Inflasjon er ofte et resultat av en økende mengde sirkulerende penger. Deflasjon er det motsatte. Den totale mengden er begrenset til kun 21 millioner. Dette betyr at prisen i det lange løp må stige ettersom flere bruker valutaen ettersom et begrenset beløp my fordeles på flere mennesker som alle vil kjøpe valutaen.   

Når er det lurt å kjøpe?

Når det er lurt å kjøpe bitcoin kommer i stor grad an på situasjonen din og hvorfor du kjøper . Dersom du trader for kortsiktig gevinst må du analysere markedet for å finne ut når prisen når et lavt punkt. Dersom du kjøper som en langsiktig investering har det kanskje litt mindre å si når du kjøper ettersom det uansett er sannsynlig med oppgang i det lange løp.

Hva er arbitrasje?

Arbitrasje betyr at du tjener penger på å kjøpe og selge samtidig i to markeder for å tjene penger på små prisforskjeller mellom de ulike markedene. 

Hva betyr HODL for Bitcoin-prisen?

HODL, eller “Hold on for dear life”, er en bitcoin-trend som fører til at store mengder kryptovaluta bindes opp i langsiktige investeringer. Resultatet er økt konkurranse om gjenværende Bitcoins, og høyere pris.

Bitcoin
btc
logo
Pris Nåværende pris
kr 294,111.00
Prisendring 24t Prisending de siste 24 timer
kr -1,935.19
-0.66%
Volum 24t Hvor mye som ble handlet i løpet av de siste 24 timene.
kr 219,130,106,535.00
Markedsverdi Den totale markedsverdien som sirkulerer.
kr 5,694,857,212,140.00
Forsyning Mengden coins som sirkulerer på markedet og er i offentlige hender.
19,332,462.00 btc

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.

Mar 2023

Topp 3 handelsplattformer

Handelsplattform
Tjenester
Innskudd/Uttak
Gebyrer
Fordeler
1
firi
Firi
5 / 5
Tjenester
Børs
Innskudd/Uttak
Lav
0 NOK / 45 NOK
Gebyrer
Medium
0.7%
 • Veldig god sikkerhet
 • God kundestøtte
 • Lettvint registrering ved hjelp av Vipps eller E-mail, og Bank-ID
 • Trading på farta med Android og iOS app
 • Fullt integrert med norske banker
 • Verktøy for forenklet skattemelding
 • Tilbyr egne versjoner for nybegynnere og viderekomne
 • Registrert hos Finanstilsynet i Norge
 • Handel med kryptovaluta direkte i norske kroner
Gå til Firi
firi
Firi
Annonselenke

Firi er den klare markedslederen blant norske kryptobørser, men kryptomarkedet er internasjonalt og det er veldig mange nordmenn som bruker kryptobørser som er basert i utlandet. I denne artikkelen går vi nøye gjennom Firi, hvilke tjenester denne kryptobørsen tilbyr, og de viktigste styrkene og svakhetene med denne kryptobørsen.

Når du har lest denne artikkelen vil du ha den informasjonen du trenger for å selv kunne gjøre en kvalifisert vurdering med henhold til om dette er en kryptobørs som bør være en del av kryptovaluta-strategien din. Du vil også ha en god forståelse for hvordan du registrerer deg, kjøper, og lagrer kryptovaluta på Firi.

I vurderingen vår har vi gått i dybden på hvordan brukervennligheten er, hvilke kryptovalutaer man kan handle med, hvilke funksjonaliteter du har tilgang til, hvordan brukerne opplever kundestøtten, og hvor sikker kryptobørsen er. Selv om Firi har et par viktige svakheter ser vi likevel mange gode grunner for hvorfor Firi burde være en del av kryptovaluta-strategien til mange nordmenn.

Gå til Firi
2
Skilling
5 / 5
Tjenester
Børs
Innskudd/Uttak
Lav
0% – 2,9%
Gebyrer
Lav
0,1% – 2,4%
 • Regulert av Europeiske CySEC
 • Muligheter for å ha konto i norske kroner.
 • Enkel registrering med Bank ID
 • Konkurransedyktige gebyrer
 • Brukervennlig og vakker app
 • Relativt mange kryptovalutaer
 • Giring er tilgjengelig
Gå til Skilling
Skilling
Annonselenke

Skilling er en handelsplattform som spesialiserer seg på CFDer, og som også tilbyr giring på transaksjonene. Dette gjør det lettere for erfarne tradere å få mer profitt ut av kapitalen sin. Samtidig er det mer risikabelt å handle med CFDer enn det er å handle den underliggende kryptovalutaen.

Skilling er en seriøs handelsplattform i sin industri, som tilbyr CFDer for et stort antall kryptovalutaer i tillegg til hundrevis av andre verdipapirer. Skilling har lisens fra CySEC på Kypros, og har tillatelse til å tilby tjenestene sine gjennom hele EU/EØS området, inkludert Norge.

Et stort pluss med Skilling er at de har stort fokus på Norge. For eksempel kan nordmenn bruke BankID for registrering på plattformen, som også er på norsk. I tillegg kan nordmenn overføre penger via nettbank til en norsk konto.

Gå til Skilling
3
coinbase
Coinbase
4 / 5
Tjenester
Alt-i-ett
Innskudd/Uttak
Medium
0 EUR / 0,15 EUR
Gebyrer
Lav
0.25% – 4%
 • Veldig brukervennlig
 • Stort utvalg av kryptovalutaer
 • Stort utvalg av produkter og tjenester
 • God likviditet
 • Børsnotert i USA med alle nødvendige lisenser for lovlig drift
 • VISA-kort for enkel bruk av kryptovaluta
 • Verdensledende på sikkerhet og compliance
Gå til Coinbase
coinbase
Coinbase
Annonselenke

Coinbase er en alt-i-ett plattform som inneholder en rekke tjenester inkludert kryptomegling, kryptobørs med avanserte funksjonaliteter, VISA-kort, kryptolommebok.

Gå til Coinbase