Cardano pris nå
kr 3.51 -8.61%

Cardano kurs og prishistorikk

Cardano prishistorikk de siste 12 mnd


Cardano(ADA) kurs


1ADA i omløp

Cardano, i likhet med Bitcoin, har en begrenset total mengde. For Bitcoin er den totale mengden tokens som kan utstedes 21 millioner, mens den totale mengden ADA som kan utstedes er 45 milliarder tokens. Tidlig i 2022 var den totale sirkulerende mengden ADA rundt 33,5 milliarder, eller nær 75% av den totale mengden ADA som kan utstedes.

2Reserverte ADA

Cardano er ikke en Proof of Work kryptovaluta, og det utvinnes heller ikke nye ADA gjennom produksjon av nye blokker i blokkjeden. I stedet betales nodene fra gebyrer. Dette betyr at alle ADA som kan bli utstedt allerede ble utstedt når Cardano-blokkjeden ble startet. Likevel ble ikke alle ADA tokens lagt ut for salg i utgangspunktet.

Størsteparten av ADA som ikke er i sirkulasjon er tokens som er satt i reserve. Disse midlene er øremerket for videre teknologisk utvikling og oppgradering av Cardano såvel som finansiering av prosjekter som kan bidra til økt bruk av Cardano-blokkjeden og ADA. Disse midlene er fordelt på Cardano sine tre partnerorganisasjoner, som er Cardano Foundation, EMURGO og IOHK.

Ettersom dette utgjør en stor del av den totale mengden ADA har det vært litt bekymring angående hvordan dette kommer til å brukes, og om salg av store mengder ADA kan resultere i midlertidig inflasjon. Så langt har slike bekymringer vist seg å være ubegrunnet ettersom disse midlene fortsatt ikke har blitt tatt i bruk.

3Inflasjon

ADA er, i likhet med Bitcoin, designet som en deflasjonsvaluta. Med andre ord kommer stigende etterspørsel etter en begrenset mengde tokens til å føre til press på prisen, slik at verdien på valutaen går opp. Dette er i motsetning til Ethereum som har en viss inflasjon bygget inn i designen, og som ikke har en begrensning på hvor mange Ether som kan eksistere totalt, men som i stedet regulerer hvor mye ETH som kan utstedes hvert år.

4Cardano historisk kurs

Cardano sin ADA kryptovaluta ble først tilgjengelig på kryptobørser i 2017 til en pris på bare USD 0.02 per ADA. I løpet av månedene som fulgte klatret ADA til en pris på over 1 dollar. Like etter falt prisen igjen, og holdt seg stabilt under $ 0,10 frem til kryptovalutaen igjen begynte å stige mot slutten av 2020.

I 2021 opplevde ADA en ny opptur med priser som etter hvert nådde $3 før nedturen kom. Men denne gangen ser nedturen ut til at den kan ha stabilisert seg på rundt 1 dollar, som var det høyeste nivået den nådde i den forrige oppturen. Med andre ord har kryptovalutaen opplevd en solid, om enn turbulent og uforutsigbar vekst.

5Hva kan forventes å skje med Cardano kursen fremover?

Den solide veksten Cardano har opplevd så langt kan tilskrives en kombinasjon av grundig design som er bygget for prisvekst, fremragende og hurtig teknologisk utvikling og en god innsats fra det dedikerte teamet til Cardano, som har fått Cardano teknologien inkludert i en rekke spennende prosjekter.

Cardano har bevist at kryptovalutaen er en seriøs programmerbar blokkjede som er kommet for å bli. Vi ser også at det kompetente teamet som støtter Cardano har evnene som skal til for å få gjennomført seriøse prosjekter slik som for eksempel WHO-prosjektet der Cardano brukes til å sikre autentisiteten til farmasøytiske produkter, eller prosjektet med de Etiopiske myndighetene der Cardano blokkjeden benyttes for å sikre akademiske sertifikater.

Interessen rundt bruken av Cardano både i næringslivet og det offentlige er stigende på grunn av Cardano sin transaksjonshastighet, sikkerhet, transaksjonskostnader som alle scorer mye bedre enn den nåværende versjonen av Ethereum. Cardano har også en solid mengde med ressurser i form av ADA som kan brukes til å støtte fremtidige aktiviteter for forbedring og implementering av kryptovalutaen.

Dette er alle faktorer som gjør at en prisvekst kan forventes. I tillegg er Cardano en deflasjonsvaluta, som betyr at den er designet for å stige i pris over tid i stedet for å gå ned i pris slik som statskontrollerte fiat valutaer gjør.

Det finnes naturligvis også scenarioer der Cardano sin kurs kan reduseres. For eksempel bygger mye av troverdigheten til Cardano fortsatt på personligheten til Charles Hoskinson. Hoskinson, som var en del av teamet som først introduserte Ethereum, har vært en sentral person innenfor kryptomiljøet. Hoskinson er den klart viktigste pådriveren bak Cardano, og dersom noe skulle skje med ham er det grunn for å tro at dette ville kunne ha en kortvarig eller permanent svært negativ effekt for Cardano.

En annen viktig faktor som vil kunne påvirke kursen til Cardano er bruken av reserverte ADA. Dette utgjør i dag en såpass stor del av den totale mengden ADA at hvordan disse tokens introduseres inn i markedet vil kunne ha en stor effekt. Dersom de introduseres for fort kan for eksempel dette føre til midlertidig inflasjon og en redusert tiltro til teamet.

Dersom disse ressursene derimot brukes til å støtte prosjekter som viser seg å drive bruken av ADA oppover kan bruken av disse ressursene bidra til å øke verdien av ADA.

Cardano
ada
logo
Pris Nåværende pris
kr 3.51
Prisendring 24t Prisending de siste 24 timer
kr -0.30
-8.61%
Volum 24t Hvor mye som ble handlet i løpet av de siste 24 timene.
kr 4,498,696,997.00
Markedsverdi Den totale markedsverdien som sirkulerer.
kr 122,922,223,073.00
Forsyning Mengden coins som sirkulerer på markedet og er i offentlige hender.
35,045,020,830.32 ada

Kryptovaluta investeringer er ikke regulert i noen EU land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer din kapital.