Hva er DeFi?

Johannes Jønsson Forklart
hva-er-defi

DeFi er en forkortelse for Desentralisert Finans. I dag brukes DeFi som en samlebeskrivelse for flere forskjellige typer prosjekter som opererer utenfor det tradisjonelle finanssystemet, og som i mange tilfeller er utfordrere til dagens etablerte produkter og tjenester. 

Teknologien bak DeFi – Ethereum sin rolle

Med introduksjonen av DeFi tar kryptoindustrien steget videre og utvider bruk av blokkjeder, som med Bitcoin i hovedsak ble brukt til enkel overføring av verdier, til nye bruksområder rundt stadig mer kompliserte transaksjoner.     

Selv om det i bunn og grunn var Bitcoin som startet kryptovaluta-eventyret, så kan det sies at det var Ethereum, med sin introduksjon av smartkontrakter og desentraliserte apper, som deretter utgjorde starten på DeFi.

I dag er det Ethereum blokkjeden som er mest brukt for å drive DeFi applikasjoner. Ethereum var den første kryptovalutaen som gjorde det mulig å kjøre smartkontrakter og mer komplekse desentraliserte apper på blokkjeden. Smartkontraktene som brukes på Ethereum-blokkjeden virker slik at de automatisk utfører en viss handling dersom visse forutsetninger realiseres.

Slike smarte kontrakter har veldig mange forskjellige bruksområder, og teknologien kan brukes i alt fra kjøp og salg av eiendom til gjennomføring av enkle eller kompliserte transaksjoner. Smarte kontrakter er byggesteinene for mer kompliserte desentraliserte apper.  

Solidity

Smartkontraktene er skrevet i det relativt nye programmeringsspråket Solidity, som ble utviklet av Ethereum-teamet spesifikt for å kunne utføre smartkontrakter. Smartkontrakter og desentraliserte apper på Ethereum-blokkjeden drives av Ethereum Virtual Machine(EVM). Interessant nok har også SWIFT startet å eksperimentere med bruk av det nye Solidity programmeringsspråket. 

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Det er Ethereum Virtual Machine(EVM) som utfører smartkontrakter. EVM er en desentralisert supercomputer som drives av tusenvis av sammenkoblede datamaskiner som samarbeider ved hjelp av den samme protokollen, og som utfører databehandlings-prosesser. Hver av EVM sine prosesser har en Gas kostnad som må betales i ørsmå mengder Ether, også kalt Gwei (1 Gwei = 0,000000001ETH). 

Skaleringsproblemer og Ethereum 2.0

Den stadig økende bruken av Ethereum i smartkontrakter, desentraliserte apper og DeFi har bidratt til stadige kapasitetsproblemer på Ethereum-blokkjeden. Disse kapasitetsproblemene har presset opp transaksjonskostnadene for Ethereum transaksjoner til uholdbare nivåer som i dag er et seriøst problem for den nye DeFi industrien. 

Den endelige løsningen på kapasitetsproblemene er forventet å komme med introduksjonen av Ethereum 2.0. Denne oppgraderingen er allerede underveis, men implementeres gradvis over de neste par årene for å forsikre at alt fungerer slik som det skal. Implementeringen av Ethereum 2.0 er forventet å løse problemer med transaksjonshastighet, transaksjonskostnader, i tillegg til at skiftet fra Proof of Work til Proof of Stake vil gjøre Ethereum mye mer miljøvennlig. 

Bitcoin og DeFi

Selv Ethereum er den viktigste kryptovalutaen innen DeFi-økonomien har også Bitcoin en viktig rolle å spille. Hovedsaklig er rollen til Bitcoin innen DeFi-økonomien i dag rett og slett at Bitcoin er en populær måte å oppbevare verdier på. Bitcoin kan i dag introduseres inn i Ethereum-baserte DeFi applikasjoner i form av såkalte Wrapped Bitcoin (WBTC)

WBTC er enkelt og greit en stablecoin i form av et ERC20 token som er bundet i et 1:1 forhold til Bitcoin. Med WBTC kan eiere av Bitcoin “parkere” sine Bitcoin i bytte mot WBTC som kan brukes for investering eller annen bruk i det voksende og stadig mer attraktive Ethereum-baserte DeFi markedet.

Ethereum sine DeFi-konkurrenter

Ethereum har frem til i dag vært den absolutt dominerende blokkjeden for smarte kontrakter, desentraliserte apper og DeFi. Samtidig har Ethereum i dag seriøse kapasitetsproblemer. Dette har gjort det mulig for flere av Ethereum sine mest aggressive konkurrenter å kapre seriøse markedsandeler.   

Cardano(ADA), som ble grunnlagt av Charles Hoskinson, som var en av grunnleggerne for Ethereum, er i dag en av Ethereum sine sterkeste konkurrenter. 

Polkadot (DOT) er annen av Ethereum sine konkurrenter som ble introdusert av et tidligere medlem av Ethereum-teamet. Denne gangen Ethereum sin tidligere CTO, Gavin Wood. Det er Gavin Wood som regnes som hjernen bak Solidity som er operativsystemet som brukes for Ethereum Virtual Machine. 

Andre seriøse konkurrenter inkluderer Binance Smart Chain som er introdusert av kryptobørs-giganten Binance, og Ripple, etter introduksjonen av Flare Network.

Les mer: Hva er altcoins

Hvorfor DeFi?

Mange av oss har fra tid til annen irritert seg over høye transaksjonsgebyrer på forskjellige finanstjenester. I mange tilfeller betaler man rett og slett for en mellommann som alle partene i en transaksjon stoler på. Dette kan for eksempel være en bank, et forsikringsselskap, en eiendomsmegler eller lignende. 

Bruk av mellommenn slik som for eksempel meglere eller banker kan også innebære risikoer. Megleren kan for eksempel i verste fall stikke av med pengene dine, eller kan ha partiske interesser. Det samme gjelder hos banker der vi i dag mange steder også ser en økning i innblanding fra myndigheter i privatøkonomien med klare politiske motivasjoner.   

DeFi gjør det mulig å utføre mange av de samme transaksjonene uten å bruke mellomledd, og gjør det derfor mulig å ha mer direkte kontroll på pengene dine. Det er dermed mulig å kutte mange av kostnadene som assosieres med mellomleddet, samtidig som mange av risikoene med bruk av mellomledd reduseres når en automatisk transaksjon, eller serie av transaksjoner, aktiveres basert på det partene i transaksjonen har blitt enige om.  

En annen fordel med DeFi er at DeFi applikasjoner bruker blokkjedeteknologi, og derfor er vanskeligere å manipulere enn for eksempel datasystemene til en bank. Sist men ikke minst kan automatisk gjennomføring av visse transaksjoner føre til mye spart tid i forhold til transaksjoner som gjennomføres av mennesker. 

Eksempler på DeFi applikasjoner

Desentraliserte kryptobørser

Desentraliserte kryptobørser er kanskje det vanligste eksempelet på DeFi applikasjoner. Disse nettbaserte kryptobørser som lar kjøpere og selgere handle direkte med hverandre uten at de trenger å stole på hverandre eller en mellommann. Det er smarte kontrakter som sikrer rettighetene til begge partene i transaksjonen. 

Antallet desentraliserte kryptobørser er i stadig vekst. Balancer, Bancor, Uniswap, Sushiswap og Binance DEX er blant de best kjente desentraliserte kryptobørsene i markedet i dag. Desentraliserte kryptobørser har også behov for likviditet, og veksten innen denne delen av kryptomarkedet har derfor bidratt til vekst i innen Yield farming og liquidity mining.  

Låneplattformer

I Norge har banker og andre långivere allerede introdusert en stor grad av automatisering når det gjelder å innvilge lån. Det at lån i så stor grad kan automatiseres gjør dette til en utmerket kandidat for DeFi, og lån er derfor ett av de områdene som har blomstret innenfor DeFi der smartkontrakter med letthet kan erstatte store deler av rollen til bankene.  

I DeFi markedet matches låntakere som har kryptovaluta med långivere, slik at låntakere har muligheten til å benytte seg av de verdiene de har i kryptovaluta, og slik at långivere har mulighet til å tjene penger på rentene låntakeren betaler. 

I de fleste tilfeller må låntakere stille sikkerhet for DeFi-lån, for eksempel i form av Ether eller Bitcoin. Compound og Aave er et par eksempler på populære desentraliserte låneplattformer. Desentraliserte låneplattformer er ikke en del av det tradisjonelle finansmarkedet, og låntakere trenger derfor ikke å oppgi identiteten sin eller ha en god kreditt score for å få innvilget lån.

Stablecoins

Stablecoins spiller en viktig rolle innen DeFi ved at de reduserer risikoen forbundet med de store svingningene i kryptomarkedet. Tradisjonelt sett har stablecoins vært sentraliserte, og ofte backet 1:1 av fiat-valuta som oppbevares som kontanter på en bankkonto, eller i lignende verdier. 

Dette begynner nå å forandre seg. DAI er en stablecoin med verdi som er bundet 1:1 til US Dollar, men denne verdien er ikke garantert av dollar. Garantien for denne verdien er en samling av ulike kryptovalutaer. 

En annen interessant stablecoin som er verdt å nevne er «Wrapped Bitcoins” (WBTC). Disse er ERC20 tokens som er backet 1:1 med Bitcoin, slik at Bitcoin (i form av WBTC tokens) kan brukes inne på Ethereum blokkjeden og i de mange forskjellige DeFi applikasjonene som godtar WBTC. slik kan eiere av BTC for eksempel tjene renter på sine Bitcoins fra DeFi applikasjoner.

Les mer: Hva er stablecoins?

Gambling og veddemål

Veddemål og pengespill er et område som har vist seg å passe veldig godt inn i DeFi. Med smartkontrakter, og ved hjelp av såkalte “orakler” som bringer ekstern informasjon inn til blokkjeden, kan smartkontrakter og desentraliserte veddemåls-apper, garantere utbetaling til vinneren.    

Denne typen markeder er også et konstant mål for restriksjoner og nedstengning av aktivitetene når de drives på en sentralisert måte. En desentralisert struktur gjør denne siden mye lettere å ordne. Augur er et populært marked i denne nisjen som fokuserer på sport, mens Polymarket lar deg vedde på meningene dine enten det gjelder kultur, politikk, sport eller annet. 

Liquidity mining

Liquidity mining er et relativt nytt konsept innenfor DeFi som har blitt populært blant erfarne tradere og investorer. Med liquidity mining har du muligheten til å tjene kryptovaluta passivt ved å sette kryptovalutaen din inn i en “liquidity pool”, litt på samme måte som du kan sette pengene inn på en bankkonto for å motta renter. Det er ofte desentraliserte kryptobørser og andre DeFi-plattformer, slik som for eksempel de nevnt ovenfor, som etablerer liquidity pools som investorer kan delta i.

Med liquidity mining kan du oppnå en mye høyere avkastning enn du noen gang vil fra å sette pengene i banken. Ofte kommer mye av den eventyrlige avkastningen fra tokens du får som en bonus dersom du støtter opp om et prosjekt i en tidlig fase. Det finnes mange eksempler på at investorer som forstår seg på markedet har oppnådd avkastning på flere hundre prosent per år. 

Likevel er det viktig å huske på at liquidity mining ikke er uten risiko. For eksempel vil du ofte måtte gi full tilgang til den adressen du sender tokens fra, slik at du risikerer å miste alt du har der inne dersom applikasjonen blir hacket eller dersom prosjektet driver med svindel. Pass derfor på at du bruker en atskilt adresse for dette. Midlertidige tap på grunn av svingninger i markedet er også en risiko investorer tar.  

Les mer: Hvordan kjøpe kryptovaluta

Hva DeFi betyr for deg som krypto-investor

DeFi i fremtiden

DeFi representerer kryptoindustrien sitt inntog i det som tidligere har vært territoriet til tradisjonelle finansinstitusjoner. Nettopp det at disse tjenestene er desentraliserte og befinner seg utenfor fiat-systemet gjør det vanskelig for myndigheter å kontrollere dette markedet. 

Utviklingen og innovasjonen i DeFi-markedet skjer også i et så høyt tempo at det er umulig for myndigheter å følge med. Det er derfor høyst sannsynlig at DeFi kommer til å forbli relativt uregulert i en tid fremover med de mulighetene og risikoene det innebærer for investorer.   

interessen i kryptomarkedet er generelt stigende. Dette betyr et større marked, og dermed rom for flere nye og innovative løsninger. De som holder øynene åpne og holder seg informert om DeFi kan derfor forvente seg mange nye og spennende muligheter med potensiale for god avkastning i tiden fremover.

Det er liten tvil om at implementeringen av Ethereum 2.0 er blant de viktigste hendelsene i nær fremtid. Størstedelen av DeFi-industrien er i dag basert på Ethereum, men dagens kapasitetsbegrensninger og høye priser er et problem for industrien. 

Med en suksessfull overgang til Ethereum 2.0 er det sannsynlig at Ethereum kommer til å styrke sin dominerende rolle i dette markedet ytterligere. Det kan også forventes å styrke rollen til Ethereum generelt. Det kan også forventes å ha en positiv innvirkning på DeFi.industrien generelt ettersom prisen på tjenester, som i dag er for dyre, kan forventes å bli mye lavere, og dermed bedre posisjonert for å konkurrere med sentraliserte konkurrerende tjenester.  

Vanlige spørsmål

Hva er DeFi?

DeFi, eller desentralisert finans, brukes for å beskrive prosjekter som opererer utenfor det tradisjonelle finanssystemet, og som har en distribuert eierskapsmodell.

Hvordan kan du tjene penger med DeFi?

En stadig vanligere måte å tjene penger på fra DeFi er å sette penger inn i DeFi-prosjekter sine liquidity pools. Du vil da få en andel av inntektene til denne DeFi-plattformen. Ofte vil du også i nyere prosjekter bli tildelt andre tokens som en bonus.

Er det trygt å investere i DeFi?

Nei, det er veldig risikabelt, og det er stor sjanse for at du kan tape pengene dine dersom du ikke vet hva du holder på med.

Er det profitabelt å investere i DeFi?

Ja, for de som vet hva de holder på med kan det være mulig å oppnå avkastning på flere hundre prosent per år.

Hvorfor er Ethereum 2.0 så viktig for DeFi?

De fleste DeFi-prosjektene er i dag bygget på Ethereum-blokkjeden, men den store etterspørselen og den begrensede transaksjonskapasiteten på Ethereum-blokkjeden har presset opp prisene til nivåer som i dag holder tilbake fremgangen til DeFi.

DeFi-industrien trenger Ethereum 2.0 (eller en konkurrent av Ethereum) for å kunne tilby tjenester til priser som er bærekraftige og konkurransedyktige nok til å kunne konkurrere med sentraliserte konkurrenter.

I denne guiden