Hva er en fork?

Guro Forklart

Forks er et fenomen som har fått mye oppmerksomhet innen kryptomiljøet. Mange forstår at forks har sammenheng med dannelsen av nye forgreninger av kryptovalutaer, og dette er rett, men det er langt fra det helhetlige bildet.

Det finnes flere typer forks, men uansett hvilken type det er snakk om kan en fork bredt defineres som en splittelse av blokkjeden. I denne artikkelen går vi inn i dybden på forks i blokkjeder, hvilke typer forks som finnes, hvorfor de oppstår, hvordan de påvirker blokkjeden og hva de betyr for deg som kryptovaluta-investor. 

Forks på grunn av identisk blokkhøyde

I føI Bitcoin-blokkjeden produseres en ny blokk cirka hvert tiende minutt. Med mange tusen miners som konkurrerer om jobben er det relativt vanlig at to forskjellige miners løser det matematiske problemet på samme tid. Dermed vil to blokker med samme blokkhøyde oppstå. “blokkhøyden” er nummeret, eller med andre ord den kronologiske plasseringen til blokken i kjeden av blokker.

Det at to blokker med identisk blokkhøyde (nummeret til blokken i blokkjeden) forekommer er relativt vanlig. Når dette skjer er resultatet teknisk sett en fork. Miners vil fortsette med å jobbe på begge kjedene helt til en av kjedene blir lengre, da sier konsensus-mekanismen at den blokkjeden med flest blokker er den legitime blokkjeden.

Forks på grunn av identisk blokkhøyde er vanligvis kortvarige, og blir som regel løst innen 2-3 blokker, eller med andre ord under en halvtime.

Endrede protokoller

Samtidig finnes det ingen objektiv standard for hva en shitcoin egentlig er, og hva som sees som en shitcoin er derfor

Blokkjeder er i bunn og grunn en slags dataprogrammer. I likhet med andre typer dataprogrammer må også kryptovalutaer oppdateres og oppgraderes for å fortsette å fungere som normalt, eller for å oppgraderes slik at de møter brukerne sine behov, som stadig er i endring.

Oppgraderingene av blokkjeden kommer i form av oppdaterte protokoller som de respektive nodene i nettverket må sørge for å installere. Disse oppgraderte protokollene som operatørene av blokkjeden sine noder må installere er også kalt forks. Slike forks skjer til stadighet uten at problemer oppstår.

Det er kun når uenighet oppstår blant node-operatørene at problemer kan oppstå dersom en stor del av nodene for eksempel motsetter seg en oppdatering. I slike tilfeller vil blokker fortsette å bli produsert på begge versjonene av blokkjeden ettersom nodene ikke blir enige om en versjon alle skal støtte.

Det var for eksempel slik Bitcoin Cash, Bitcoin SV og Ethereum Classic og mange andre kryptovalutaer oppstod. Mange av disse kryptovalutaene er fortsatt i bruk i dag.

Soft fork

Soft forks er den vanligste fremgangsmåten for oppgradering av Bitcoin blokkjeden og andre lignende blokkjeder. Dette er fordi en soft fork ikke splitter blokkjeden på samme måte som en hard fork. I stedet fortsetter en soft fork med den samme blokkjeden som kan brukes av både noder som er oppgraderte og de som ikke er oppgraderte. 

Det er vanlig å beskrive soft forks som “baklengs kompatible”. Det betyr at gamle noder som enda ikke er oppdatert til den nye protokollen fortsatt kan godkjenne blokker fra de oppgraderte nodene ettersom de oppgraderte nodene følger både de gamle og de nye reglene.

Soft forks kan implementeres dersom et flertall av nodene i nettverket godkjenner dem. Dette er i sterk kontrast til hard forks som må godkjennes av alle nodene i nettverket.  

En av de mest omdiskuterte soft forks var for eksempel SegWit. Dette var en Bitcoin oppgradering som gjorde det mulig å flytte signaturen ut av blokkene i blokkjeden og over til en egen kanal. Dermed ble rundt 60% av plassen i blokkene frigjort og kunne brukes til å inkludere mange flere transaksjoner, og dermed forbedre kapasiteten til bitcoin nettverket betraktelig.

Hard fork

Hard forks er endringer i protokollen til blokkjeden som er så drastiske at de krever at alle nodene i nettverket implementerer den nye protokollen. Gamle noder som ikke implementerer den nye protokollen vil ikke lenger kunne delta i nettverket dersom de ikke oppgraderer til den nye protokollen. Av denne grunn kalles hard forks “ikke-baklengs-kompatible” oppgraderinger.

Når en hard fork implementeres betyr det at blokkjeden splittes, og dersom alt går som det skal vil den utdaterte versjonen av blokkjeden etter hvert stoppe av seg selv ettersom brukerne tar i bruk de oppgraderte protokollene.

Ett av problemene med hard forks er at risikoen for strid og uenighet blant brukerne av blokkjeden er mye større. Dersom det er mye motstand i miljøet mot en oppgradering i protokollen til blokkjeden risikerer man at både den nye og den gamle versjonen av blokkjeden mines. Bitcoin Cash, Bitcoin SV og Ethereum Classic er gode eksempler på risikoene ved hard forks. 

Velkjente forks

kryptovalutaens historie er full av forks, og på grunn av at det i mange tilfeller dreide seg om konflikter og intriger har mange av disse satt sine spor i kryptomiljøet.

Det er Bitcoin som er best kjent i kryptomiljøet for sine mange forks. Disse inkluderer blant annet Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Classic, Bitcoin XT, Bitcoin Diamond med flere. I tillegg har Bitcoin Cash også gjennomgått en hard fork som resulterte i dannelsen av den nye kryptovalutaen Bitcoin SV.

Disse forkene er relativt kjente og fikk mye oppmerksomhet på grunn av konfliktene og uenigheten disse skapte i bitcoin-miljøet. Det er derimot færre som kjenner til “The value overflow incident”, der en hacker benyttet en svakhet i bitcoin koden til å utstede mer enn 184 milliarder Bitcoin. Svakheten ble identifisert av Satoshi Nakamoto, og en hard fork ble gjennomført for å kansellere transaksjonene til hackeren.    

Men det er ikke bare Bitcoin som er kjent for sine høyprofilerte forks. Ethereum ble splittet i Ethereum(ETH) og Ethereum Classic (ETC) som følge av all uenigheten som oppstod rundt håndteringen av The DAO hacket. Dette er fortsatt ett av kryptoindustrien sine mest berømte tilfeller av hacking.

DAO hacket skjedde tidlig i historien til Ethereum, og hackerne slapp unna med Ethereum til en verdi av 150 millioner dollar etter datidens kurs etter å ha utnyttet en svakhet i en smartkontrakt. En hard fork ble vedtatt for å omgjøre dette, men mange i miljøet var uenige i denne avgjørelsen, og så mange fortsatte med mining av den opprinnelige blokkjeden at denne har fortsatt til den dag i dag under navnet Ethereum Classic.     

Hva forks betyr for deg som krypto-investor

Forks kan innebære både fordeler og ulemper for kryptoinvestorer. Soft forks vil i de fleste tilfeller virke positivt inn på investeringen din. Dette er fordi soft forks ofte introduserer nye oppdateringer slik som for eksempel fiksing av svakheter eller introduksjon av nye funksjonaliteter.

Når det gjelder hard forks er bildet ofte litt mer uklart. Splittelse innen miljøet er som regel ikke positivt, og dersom noe negativt skjer mens en kryptovaluta for eksempel er i oppstartsfasen eller opplever en vanskelig periode, kan dette være nok til å ødelegge sjansene til kryptovalutaen(og investeringen din). ‘

Samtidig kan en hard fork som resulterer i at en ny kryptovaluta dannes gi deg en ekstra bonus. Når blokkjeden splittes vil nemlig alle som holder kryptovaluta fra blokkjeden ende opp med et likt antall tokens fra hver av blokkjedene.     

Forks i fremtiden

Forks er en viktig del av kryptovaluta, og vi trenger forks for blant annet å oppgradere kryptovalutaer slik at de følger med i tiden og holder seg relevante. For eksempel handler mange forks så langt om forbedring av sikkerhet og å gjøre det mulig å skalere, noe som stadig blir mer relevant i en situasjon der stadig flere bruker kryptovaluta.

Det er ingen tvil om at vi kommer til å se stadig nye forks i fremtiden. Spørsmålet vil her være i hvor stor grad kryptomiljøet rundt kryptovalutaene vil kunne bli enige om oppgraderingene, og dermed unngå splittelser som kan ødelegge troen folk har på kryptovalutaen.

Vanlige spørsmål om Forks

Hvorfor brukes forks i kryptovaluta?

Forks er en metode som brukes for å implementere oppgraderinger programvaren i nodene i et distribuert nettverk.

Hva er en hard fork?

En hard fork er en oppgradering som alle nodene må gjennomføre for å kunne fortsette med å være en del av nettverket.

Hva er en soft fork?

En soft fork er en oppgradering som alle nodene ikke umiddelbart trenger å gjennomføre for å fortsette i nettverket, og som derfor kan implementeres gradvis over tid. Soft forks er ofte å foretrekke ettersom de innebærer lavere risiko for en permanent splittelse i blokkjeden og i miljøet rundt kryptovalutaen.

Hvordan kan du tjene på forks?

En fork kan føre til at verdien til kryptovalutaen stiger, for eksempel på grunn av at nye og attraktive funksjonaliteter blir lagt til. Selv hard forks med konflikter og splittelse i kryptomiljøet kan føre til fortjeneste dersom de fører til at en ny kryptovaluta dannes. I dette tilfellet vil du bli sittende med et dobbelt antall tokens i etterkant av splittelsen.

Hva er risikoen med forks?

En viktig risiko med forks er at de kan føre til konflikter som kan virke splittende på kryptomiljøet. Slike konflikter kan føre til at potensielle brukere og investorer mister troen på kryptovalutaen, og derfor en reduksjon i prisen.

I denne guiden