Hva er en IDO?

Johannes Jønsson Forklart
Hva er en IDO?

IDO, som står for Initial DEX Offering, er en ny og spennende måte prosjekter finansieres i kryptoindustrien. Teknologien og fremgangsmåten i IDOs bygger på hva som har gjort tidligere med Initial Coin Offerings (ICOs) og Initial Exchange Offerings (IEOs), men har løst noen av de viktige problemene med disse formene for finansiering.  

IDOs åpner nye muligheter for både de som lanserer nye prosjekter og for kryptoinvestorer over hele verden. Med en IDO introduseres et token i markedet via en desentralisert kryptobørs slik som for eksempel Uniswap, SushiSwap, eller PancakeSwap, i form av en desentralisert crowdfunding-kampanje.

Historien bak IDOs

hva er en IDO

ICOs – starten på desentralisert krypto-finansiering

Det var introduksjonen av Ethereum som kickstartet utviklingen av ICOs i 2017. Ethereum med sine ERC20 tokens gjorde det lettvint å finansiere nye prosjekter ved hjelp av salg av tokens i bytte mot ETH uten å måtte gå gjennom hele prosessen med å sette opp og sikre en egen blokkjede på et tidlig tidspunkt.

Denne typen crowdfunding gjorde det mye lettere å finne investorer enn i tradisjonelle finansmarkeder der mulighetene for crowdfunding er svært begrenset. Resultatet var en eksplosjon av prosjekter finansiert av småinvestorer. En del av disse prosjektene var dessverre ikke seriøse, og har siden forsvunnet eller stagnert, og bidrog til å gi ICOs et dårlig navn i markedet.

Samtidig hjalp denne nye formen for crowdfunding med å muliggjøre en del av de prosjektene som har bidratt til å utforme den sterkt voksende DeFi-industrien vi ser i dag. Blant disse prosjektene finner vi desentraliserte prosjekter for låneprodukter, handel med derivater, P2P-veksling og protokoller for likviditet innenfor og på tvers av blokkjeder.

Noen av de kjente og suksessfulle DeFi prosjektene inkluderer Aave, Synthetix (tidligere Havven), REN (tidligere Republic Protocol), Kyber Network, 0x og Bancor. Til tross for det til dels dårlige ryktet til ICO markedet i 2017 har disse prosjektene vist seg å være gode investeringer som i dag befinner seg i toppsjiktet blant innen DeFi industrien.

Fra ICO til IEO

De mange problemene med ICOs gjorde at det var behov for en bedre løsning. Det neste steget i evolusjonen kom fra Binance som i 2019 introduserte Initial Exchange Offerings (IEOs). Med IEOs fikk investorer et mer sikkerhet og struktur rundt investeringene sine.

Samtidig hadde IEO-modellen den svakheten at de, i likhet med kryptobørsene som organiserte dem, var sentraliserte. Resultatet var at en mellommann, slik som for eksempel ansatte hos Binance, som bestemte hvilke prosjekter som skulle bli listet, og som tok seg betalt for denne tjenesten. Dette går på tvers av formålet med kryptomarkedet som i bunn og grunn er desentralisering og fjerning av mellommenn.  

Introduksjonen av IDOs

IDOs har mye til felles med IEOs siden det i begge tilfeller er snakk om introduksjon av nye tokens gjennom en exchange, men disse to har også viktige forskjeller. En viktig forskjell er at utstederen av tokens ikke betaler gebyrer til kryptobørsen for å gjennomføre en IDO.

En annen viktig forskjell er at DEXen ikke deltar i markedsføring av prosjektet slik mange sentraliserte kryptobørser gjør i en IEO. I stedet er det vanlig at utstederen får hjelp til dette av en IDO-launchpad.

En viktig likhet mellom IDOs og IEOs er at utstederen i begge tilfeller automatisk er listet på den aktuelle kryptobørsen. Men en stor forskjell er at populære sentraliserte kryptobørser er kjent for å ofte ta seg rikelig betalt for denne listingen, og at prosessen ofte kan skje fortere i en IDO.

Lanseringen av Raven Protocol, et opplæringssystem for AI regnes som verdens første IDO. en, men det var med IDOen til Compound i 2020 at det virkelig begynte å bli fart på sakene. UMA Protocol som ble verdsatt til over 1,5 milliarder dollar er et annet eksempel på prosjekter som har gjort det bra etter en IDO.

IDO Launchpads

IDO launchpads

IDO Launchpads spiller en viktig rolle i IDO-prosessen. Funksjonen til launchpads er hovedsaklig å matche prosjekter med investorer. Og på dette punktet har de overtatt litt av rollen til sentraliserte kryptobørser. Launchpads spiller også en en rolle når det gjelder å filtrere ut dårlige prosjekter og beskytte brukerne sine fra scammere.

Det er derfor viktig for både prosjekter og investorer å bruke en launchpad som er seriøs og til å stole på. Polkastarter var en av de første launchpadene i markedet, og er en plattform som mange har stor tiltro til. 

DAO Maker og DuckDAO er andre launchpads med godt rykte. Disse to gir deg også muligheten til å sikre deg ytterligere mot risikoen for dårlige kryptoprosjekter med retten til å refundere tokens. BSC Pad var først ute som launchpad spesialdesignet for prosjekter på Binance Smart Chain.

Det er vanlig at launchpads gir deg muligheten til å kjøpe tokens for launchpad prosjektet. Slike tokens er ofte en nødvendighet for å få muligheten til å kjøpe de tokens som du er ute etter, men kan i tillegg også være en god investering.

Liste over Launchpads og IDO Plattformer

Hvordan starte en IDO

Prosessen med å starte en IDO varierer noe mellom forskjellige launchpads, men i store trekk vil mye likevel være det samme. Det første prosjektet må gjøre er å oppfylle kriteriene til launchpaden. Husk her at forskjellige launchpads kan ha ulike kriterier, slik at du alltid kan finne en annen launchpad dersom den du vurderer som førstevalget ditt ikke passer for prosjektet ditt.

Launchpaden setter deretter opp en “liquidity pool” der Ether eller annen kryptovaluta sendes av investorene som som forhåndsbetaling for tokens som skal lanseres i IDOen. Investorer vil ofte i første omgang motta et eierskapsbevis som senere vil byttes med de faktiske tokenene så snart som disse blir generert, som oftest få timer etter at en IDO er avsluttet. Så snart som tokener har blitt generert vil disse som oftest fritt kunne handles på DEXen.

Multi-Chain IDOs

Det vanligste er fortsatt at IDOs holdes på Ethereum blokkjeden, men med introduksjonen av stadig flere populære alternativer til Ethereum har det også blitt populært å bruke andre blokkjeder. Dette har også ført til at multi-chain IDOs gjennomføres der et token lanseres samtidig på flere forskjellige blokkjeder. De vanligste er Solana, Polkadot, og Binance Smart Chain.

Multi-chain IDOs gir utstederen muligheten til å dra fordel av et større potensielt marked. I tillegg gir de kjøperne friheten til å velge den plattformen de er mest komfortable med for investeringen sin.

Hvordan investere i en IDO

Hver Launchpad har sin egen prosess, så prosessen for å investere i en IDO kan variere en del basert på hvilken launchpad utstederen bruker. Likevel vil du finne ut at du på de fleste launchpads må innom de stegene som er nevnt under.

KYC/AML og whitelisting

I mange land har regler rundt kryptovaluta blitt strengere, og de fleste launchpads sikrer seg derfor ved å gjennomføre en KYC/AML prosedyre for potensielle investorer. Såkalt whitelisting er også en del av denne prosessen, og kan i tillegg til den vanlige KYC-prosessen for eksempel innebære at man følger spesifikke sider på Twitter, videresender spesifikke twitter posts, blir med i spesifikke Telegram-grupper eller lignende.

Launchpad Tokens

Mange launchpads krever at du holder deres launchpad tokens for å kunne delta i en IDO. Ofte kan hvor mange launchpad tokens du har påvirke hvor mange tokens du har muligheten til å få tak i i løpet av en IDO. 

Web 3.0 Wallet og DEX

Interaksjonen med launchpaden som styrer IDOen skjer gjennom en Web 3.0 Wallet slik som for eksempel MetaMask eller lignende alternativer. Du trenger web 3.0-lommeboken din både for å investere og for å motta tokens.

Når du etter hvert kanskje ønsker å handle med tokens du kjøpte gjennom en IDO trenger du å bruke en DEX, så du bør gjøre deg komfortabel med hvordan disse virker. Uniswap kan være et lurt sted å starte ettersom dette er en av de mest populære DEXene, og har vært inspirasjonen for brukergrensesnittet til mange andre DEXer.

Hvorfor investere i en IDO

Initial DEX Offering er den første gangen tokens for et prosjekt selges offentlig, og er derfor det tidligste stadiet de fleste har muligheten til å investere i et nytt prosjekt. Prosjekter som er på et tidlig stadie i utviklingen er risikable investeringer, men de er samtidig også de prosjektene som har mest potensiale for oppside dersom de er suksessfulle.

Dersom du er flink med å velge prosjekter kan du være heldig nok til å kjøpe deg inn i et prosjekt som har potensiale til å stige med flere hundre, eller noen ganger flere tusen prosent dersom du er heldig.

Fordeler og ulemper med IDOs

Initial DEX Offerings forbedrer mange av de problematiske tingene med ICOs og IEOs. Ettersom IDOs gjøres via desentraliserte kryptobørser som ikke har ledelse trenger man for eksempel ikke tillatelse fra kryptobørsens ledelse, som i noen tilfeller kan være diskriminerende, for å lansere nye prosjekter.

Man trenger heller ikke å betale høye gebyrer for å få prosjektet sitt listet når man gjennomfører en IDO. Dette betyr i tillegg at man også slipper eventuelle forsinkelser denne godkjenningsprosessen innebærer. IDOs er også på mange måter sikrere ettersom kjøpte tokens sendes rett til kjøperen sin kryptolommebok ved hjelp av en smartkontrakt.

En ulempe med IDOs er at man som utsteder av tokens ikke har tilgang til den støtten som man for eksempel kan få fra en sentralisert kryptobørs som en del av en IEO. Støtte til å aktivt sosialisere prosjektet til brukerne på kryptobørsen kan være verdt en hel del dersom man for eksempel bruker en stor og velkjent kryptobørs slik som Binance. Samtidig har forskjellige launchpads tatt over mye av rollen til sentraliserte kryptobørser på dette punktet.  

IDOs i fremtiden

Det er liten tvil om at IDOs har en viktig rolle å spille i fremtidens kryptomarked, og særlig når det gjelder den videre utviklingen av DeFi. Dette er en industri som stadig er i siktene til myndigheter fra en rekke land, og desentralisering er en av de viktigste løsningene på problemer som stadig dukker opp i sammenheng med regulering.

Samtidig er det liten tvil om at regulering kommer, og vi kan regne med at dette kommer til å ha viktig innvirkning, kanskje særlig på launchpads som fasiliterer IDOs. Investorer som ønsker å investere i en launchpad bør derfor gjøre seg kjent med hvorvidt forretningsmodellen til launchpaden kan være i strid med gjeldende regler i relevante jurisdiksjoner.    

Selv om profesjonelle launchpads gjør en stadig bedre jobb når det gjelder å introdusere prosjekter på DEXer og å filtrere ut dårlige prosjekter, så er det fortsatt mange som foretrekker å kjøpe prosjekter som en sentralisert kryptobørs går god for. Det er derfor sannsynlig at både IEOs og ICOs kommer til å eksistere ved siden av hverandre, og konkurrere med hverandre i fremtiden.   

For tiden er det i større grad de med over gjennomsnittet teknisk innsikt som dominerer markedet for IDOs og DeFi, men dette er i stadig forandring, og vil vil snart se stadig flere brukervennlige produkter og løsninger også i denne delen av kryptoindustrien.

Etter hvert som DeFi blir mer brukervennlig og tilgjengelig for vanlige brukere er det også sannsynlig at prosjekter utenfor DeFi-nisjen blir fristet til å vurdere en IDO som en alternativ måte å hente inn penger til prosjektet sitt på.

Vanlige spørsmål

Hva er en IDO?

IDO står for Initial DEX Offering og er en ny type crowdfunding i kryptoindustrien.

Teknologien og fremgangsmåten bygger på hva som har gjort tidligere med Initial Coin Offerings og Initial Exchange Offerings, og løser en rekke viktige problemer med disse typene finansiering.

Hva er en IDO launchpad?

Launchpads matcher prosjekter med investorer. De hjelper også til med å filtrere ut dårlige prosjekter og beskytte brukerne sine fra scammere, samtidig som de administrerer likviditeten i nye tokens sine liquidity pools.

Hva er en multi-chain IDO?

En multi-chain IDO er en IDO som lanseres på flere blokkjeder samtidig.

Hvorfor investere i en IDO?

Mange kryptovalutaer og tokens opplever eventyrlig vekst i startfasen. En IDO er for de fleste det tidligste tidspunktet å kjøpe seg inn i et prosjekt. Dersom du kjøper deg inn i en IDO for en kryptovaluta som viser seg å bli godt mottatt i markedet kan du ende opp med stor gevinst på investeringen din.

Hva trenger du å gjøre for å investere i en IDO?

For de fleste IDOs kreves det i dag at du gjennomgår en KYC/AML prosess. Du kan også bli spurt om å følge visse Twitter og telegram kontoer eller lignende. Det er vanlig at du må kjøpe launchpaden sine tokens for å kunne delta som investor i en IDO. Både kjøp og lagring av tokens krever en Web 3.0 Wallet slik som for eksempel MetaMask eller lignende.

I denne guiden