Hva er MetaMask og hvordan setter man i gang?

Guro Forklart

Introduksjonen av kryptografiske tokens, slik som kryptovaluta og NFTs, har bidratt til å muliggjøre en revolusjon av internett og relaterte produkter og tjenester. Noen eksempler på de nye konseptene vi i dag ser skyte fart er desentralisert finans, play to earn, og for ikke å glemme metaverse løsninger. Disse tjenestene er en del av det nye web 3.0 der MetaMask spiller en viktig rolle. I denne artikkelen vil du lære mer om:

  • Hva Web 3.0 er og hvorfor det er viktig for deg
  • Hva MetaMask er og hvordan det passer inn i Web 3.0
  • Bakgrunnsinformasjon om MetaMask
  • Hvilke funksjonaliteter MetaMask har
  • Forskjeller og likheter mellom Metamask og andre vanlige kryptolommebøker
  • Hvordan du kommer i gang med MetaMask

Web 3.0

MetaMask sin rolle i Web 3.0

MetaMask sees ofte som en kryptolommebok, men dette er langt fra hele bildet. MetaMask representerer nemlig en ny type verktøy som best kan beskrives som en løsing som sitter i grenseland mellom en kryptolommebok og en nettleser. MetaMask er absolutt den dominerende løsningen innen denne nye nisjen markedet.

Med MetaMask kan du logge deg på nye blokkjede-baserte metaverse-løsninger. Du har også muligheten til å delta i blokkjedebaserte spill på nye casinoer, og investere i en rekke avanserte blokkjedebaserte DeFi produkter.

Samtidig som MetaMask gir deg tilgang til slike produkter gjør MetaMask det også mulig å betale for produkter og tjenester, eller ta betalt for produkter, tjenester, eller rett og slett tiden du tilbringer på en plattform. Med andre ord er MetaMask en essensiell del av den nye desentraliserte økonomien som har oppstått som en del av Web 3.0.   

Bakgrunnsinformasjon om MetaMask

MetaMask, som ble startet i 2016 av Aaron Davis og blokkjedeselskapet ConsenSys, er en nettleserutvidelse som både fungerer som en kryptolommebok og som gjør det mulig å koble seg til blokkjeder og blokkjede-økosystemet.

I dag eies blokkjedeselskapet ConsenSys, som utvikler og drifter MetaMask, av en rekke aksjonærer som inkluderer ParaFi Capital, Temasek, SoftBank Vision Fund 2, Microsoft, Anthos Capital, Sound Ventures, C Ventures, Series C investors, Third Point, Marshall Wace, True Capital Management, UTA VC, og United Talent Agency’s venture fund. I tillegg eies en vesentlig andel av ConsenSys sine aksjer av ansatte i selskapet.

I tillegg gikk JP Morgan inn på eiersiden av ConsenSys i 2021. Dette resulterte i mye spekulasjon rundt om det var lurt å få en slik stor aktør fra den tradisjonelle finansindustrien involvert i et så essensielt kryptoprosjekt. Her er det likevel verdt å merke seg at JP Morgan kun fikk kjøpe en andel på mindre enn 10% av selskapet, og derfor er langt fra å ha en kontrollerende interesse i selskapet. 

Med MetaMask kan du koble deg til desentraliserte apper slik som blokkjedebaserte spill, dApper, metaverse-løsninger og DeFi plattformer. MetaMask tilbyr per i dag nettleserutvidelser for Chrome, Firefox, Brave og Microsoft Edge. I tillegg har MetaMask siden September 2020 tilbudt mobile apper for Android og iOS.

Det er for tiden Ethereum blokkjeden som representerer det dominerende økosystemet for desentraliserte apper, og MetaMask er som standard innstilt slik at den kobler seg til Ethereum-nettverket, og dermed automatisk støtter Ether, og alle tokens som er laget i henholde til Ethereum sine ERC-20 og ERC-721 standarder. I tillegg er det er viktig å være klar over at MetaMask faktisk også kan brukes på et antall andre blokkjeder.

MetaMask funksjonaliteter – En sammenligning av MetaMask og andre vanlige kryptolommebøker

Det viktigste å få med seg angående MetaMask er at dette er mye mer enn bare en kryptolommebok. MetaMask er nemlig en portal til dApper på blokkjeden, i tillegg til at det fungerer som en nettleserutvidelse for de mest populære nettleserne, slik at du har tilgang til å utføre kryptovaluta-transaksjoner med MetaMask direkte i nettleseren din.

Med MetaMask er designet for sikker lagring av de private nøklene til kryptolommebøkene dine. Du kan også sende og motta kryptovaluta og andre tokens med MetaMask. MetaMask er også blant de aller mest populære kryptolommebøkene for DeFi transaksjoner og for kjøp, salg og lagring av NFTs. 

MetaMask sin nettleserutvidelse er en unik funksjonalitet som har gjort denne kryptolommeboken populær, men dersom man ser bort fra denne funksjonaliteten har MetaMask en rekke viktige konkurrenter som tilbyr sammenlignbare funksjonaliteter.

Noen av de viktigste konkurrentene til MetaMask er Coinbase Wallet, Trust Wallet, MyEtherWallet, 1inch Wallet, Exodus Wallet, MathWallet, Fortmatic, Coin98, Portis, og ZenGo Wallet.

En av de viktigste svakhetene til MetaMask i forhold til mange av disse kryptolommebøkene, slik som for eksempel Coinbase Wallet, Trust Wallet eller Exodus Wallet, er at MetaMask støtter et relativt begrenset utvalg av blokkjeder. 

Metamask er kompatibel med mer enn bare Ethereum-blokkjeden

MetaMask er ikke kompatibel med Bitcoin–blokkjeden. Dette er fordi MetaMask er bygget på teknologien til Ethereum som ikke er direkte kompatibel med Bitcoin. Likevel er MetaMask kompatibelt med mye mer enn bare Ethereum og Ether.

For det første er MetaMask kompatibel med alle tokens som følger ERC 20 standarden. Dette er en teknisk standard som er utviklet av Ethereum. Det finnes i dag totalt nesten 4000 forskjellige tokens som er utviklet i henhold til denne standarden.

I tilleg til dette er det i deg også mulig å koble MetaMask til en rekke blokkjeder med funksjonaliteter og teknologi som ligner på den som brukes av Ethereum. Noen av de blokkjedene som er kompatible med MetaMask inkluderer i dag Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Harmony, Fantom, Expanse Network, EOS med flere.

Det er fullt mulig å koble til andre blokkjeder manuelt, men for de som foretrekker en litt enklere løsning er det også mulig å benytte seg av en middleware, slik som Chainlist, som gjør det lettvint å koble et stort antall forskjellige blokkjeder til MetaMask.

Hva koster MetaMask?

Det koster i utgangspunktet ingenting å installere MetaMask. Du kan fritt laste ned programvaren gratis. Det koster heller ingenting å sende penger fra en kryptolommebok til en annen dersom vi ser bort fra vanlige network fees som betales til blokkjeden.

Det er alltid viktig å sette seg inn i hvor høye network fees er før du utfører transaksjoner ettersom disse i tider med stor trafikk fort kan bli veldig høye. Med MetaMask har du også muligheten til å velge prioritet for transaksjonen din. Dersom du velger en høyere prioritet vil transaksjonen din bli fullført raskere, mens en lavere prioritet vil gi deg lavere transaksjonsgebyrer.

MetaMask deler opp network fees i tre standard valg når du utfører transaksjoner. Disse er “Fastest”, “Fast”, og “Slow”. Hvor mye transaksjonene koster innenfor hver av disse kategoriene vil variere basert på hvor mye pågang det er på nettverket. I tillegg er det mulig å selv justere hvor mye du ønsker å betale i network fees ved å justere dette i de avanserte innstillingene. Da er det viktig å huske at et altfor lavt network fee kan føre til at transaksjonen aldri gjennomføres.   

Du kan også veksle kryptovaluta på MetaMask direkte inne fra MetaMask appen på datamaskinen eller mobiltelefonen din. Når du bruker vekslingsfunksjonen samler MetaMask inn data fra en rekke desentraliserte kryptobørser, aggregatorer og andre institusjoner for å finne det stedet som til en hver tid tilbyr den beste kursen og de laveste transaksjonsgebyrene. 

MetaMask sin forretningsmodell går ut på å legge til et lite påslag på mellom 0,3% og 0,875% i tilbudet du får når du veksler kryptovaluta. Gebyret du betaler til MetaMask når du veksler kryptovaluta brukes til å støtte videre utvikling og forbedring av MetaMask.

MetaMask Sikkerhet

En av grunnene til at MetaMask har blitt så populær er på grunn av deres fokus på sikkerhet, og krypteringsteknologien til MetaMask, som er på toppnivå innen kryptoindustrien. For eksempel lagres alle password, private nøkler og andre private data kun i kryptert form på enheten din, og ikke på MetaMask sine servere. Dermed er det ingen risiko for at hacking av MetaMask sine servere kan resulter i at slik informasjon kommer i hendene på uvedkommende.

MetaMask er klassifisert som en ingternett-tilkoblet hot wallet. Det hadde for såvidt ikke vært mulig for MetaMask å oppnå sin nåværende dominerende rolle i DeFi industrien dersom den ikke hadde vært tilkoblet internett. Dette betyr at den i utgangspunkte må regnes som litt mindre sikker enn cold wallets.

Likevel er det tilrettelagt for lettvint bruk av hardware wallets slik som for eksempel Grid+ Lattice1, Keystone, Ledger, og Trezor i forbindelse med MetaMask. Dette betyr at du har muligheten til å ha et ekstra lag med sikkerhet der du holder de private nøklene dine utenfor den internett-tilkoblede enheten din. Dermed fjerner du muligheten til at hackere kan finne denne informasjonen fra den internett-tilkoblede enheten din.

Mange sitter med intrykket av at det er stor fare for å miste kryptovalutaen sin på grunn av hackere, men det mange ikke innser er at det i det overveldende flertallet av tilfellene er menneskelige svakheter som utnyttes av hackerne.

I MetaMask er det deg selv som har full kontroll over verdiene dine. Dette betyr at verdiene dine ikke på noen måte kan kontrolleres av MetaMask. Samtidig betyr det også mer ansvar for deg selv. Du må nemlig selv ta ansvaret for å oppbevare de private nøklene dine på et sikkert sted der de ikke kan gå tapt.

Du må også unngå å oppgi disse private nøklene til potensielle scammere som i noen tilfeller for eksempel kan utgi seg for å representere MetaMask. Husk at du aldri må oppgi dine private nøkler til utenforstående.     

MetaMask personvern

MetaMask regnes i bunn og grunn som en anonym kryptolommebok for selvstendig lagring av kryptovaluta. Dette betyr at all informasjon som er privat og sensitiv lagres i MetaMask lokalt på enheten din, og er ikke tilgjengelig gjennom MetaMask sine servere. MetaMask er ikke klassifisert som en finansinstitusjon, og er derfor heller ikke pålagt å innhente noen form for KYC informasjon fra brukerne sine.

Du trenger derfor ikke å registrere kontaktinformasjon eller annen personlig informasjon hos MetaMask for å sette opp en kryptolommebok. Med andre ord betyr dette at MetaMask aldri vil (eller eller har mulighet til å) kontakte deg via e-post, telefon eller lignende. Du bør derfor behandle alle henvendelser som utgir seg for å komme fra MetaMask som henvendelser fra scammere.

Selv om MetaMask i seg selv er anonym er det viktig å huske på at du, ved å bruke desentraliserte apper og lignende etterlater deg “fotspor” på blokkjeden. Dette er informasjon som er fritt tilgjengelig for hvem som helst å se på den offentlige blokkjeden.

Så med andre ord, dersom du for eksempel oppgir navnet eller kontaktinformasjonen din til en desentralisert app vil denne appen ha muligheten til å knytte både din historiske og fremtidige aktivitet på blokkjeden til den personlige informasjonen din. Av den grunn bør du være veldig forsiktig med å oppgi personlig informasjon.

I tillegg anbefales det at du bruker MetaMask sin “privacy mode”. Dette er en funksjonalitet som gjør at du må godkjenne dette hver gang en nettside, en app eller lignende skal få tilgang til Ethereum adressen til kontoen din. Med denne funksjonaliteten kan du sørge for at kun de nettsidene du stoler på kan få tilgang til adressen din.

Hvordan du kommer i gang med MetaMask

For å komme i gang med MetaMask trenger du først å laste ned appen på moobiltelefonen din eller å installere MetaMask sin nettleserutvidelse. Etter at du har fullført installasjonen trykker du på “Get started” knappen for å komme i gang. Du kan velge å svare ja eller nei til å dele data med MetaMask for forbedring av tjenesten deres. Da vil du bli videresendt til valget for å opprette en kryptolommebok.

Du vil nå bli bedt om å lage et sikkert passord med minimum 8 tegn, som inkluderer både bokstaver, tall og symboler. Trykk deretter på “Create”. Du vil nå bli vist en frøfrase bestående av 12 ord. Det er viktig at du skriver ned frøfrasen din og holder den hemmelig på et trygt sted. Det anbefales også at du ikke lagrer denne digitalt.

Det er frøfrasen som er nøkkelen til å gjenopprette kryptolommeboken din, som som gir full tilgang til alt innholdet i kryptolommeboken din dersom enheten der kryptolommeboken er lagret blir ødelagt, dersom du mister den, eller dersom du glemmer passordet til kryptolommeboken.

Trykk deretter på “Next” for å bekrefte frøfrasen ved å skrive inn de 12 ordene i korrekt rekkefølge og trykke på “Confirm.” Etter at du har bekreftet frøfrasen er prosessen ferdig.

Oppsummering

MetaMask er i dag den absolutt dominerende aktøren i en ny nisje innen kryptomarkedet. Som en slags hybrid løsning som er plassert mellom en internett-tilkoblet kryptolommebok og en nettleser har MetaMask blitt et essensielt verktøy for brukere av DeFi plattformer, blokkjedebaserte spill, metaverse løsninger og det nye NFT markedet.

Disse er alle markeder som har opplevd sterk vekst i den senere tid, og som har bidratt til en sterk økning bruken av MetaMask. Styrken til MetaMask er at den gir sine brukere stor fleksibilitet og mange valgmuligheter for tusenvis av Ethereum-baserte tokens, i tillegg til en stor mengde andre kompatible blokkjeder.

En ulempe med MetaMask er at noen populære blokkjeder, slik som for eksempel Bitcoin og Dogecoin ikke er compatible med MetaMask.  

Vanlige spørsmål om Metamask

Hva er MetaMask?

MetaMask er en portal til desentraliserte apper på blokkjeden. På datamaskiner virker MetaMask som en nettleserutvidelse for de mest populære nettleserne slik at du kan bruke desentraliserte apper, spille blokkjedebaserte spill, investere i DeFi produkter og utføre kryptovaluta-transaksjoner med MetaMask direkte i nettleseren din. MetaMask har også mobil app for både Android og iOS.

Hvilke tokens støtter MetaMask?

MetaMask støtter alle tokens som følger Standarden til Ethereum. Dette inkluderer blant annet flere tusen ERC20 tokens. I tillegg Støtter Metamask NFTs. Du kan også koble MetaMask til et stort antall andre kompatible blokkjeder.

Hvordan er MetaMask forskjellig fra andre kryptolommebøker?

MetaMask sin fokus på aktiv bruk av kryptovaluta i spill, DeFi plattformer, NFT-markedet, metaverse-løsninger og lignende gjør MetaMask veldig forskjellig fra kryptolommebøker som hovedsaklig fokuserer på lagring av kryptovaluta.

Er MetaMask sikker?

Ja, MetaMask regnes som veldig sikker. All personlig informasjon, slik som for eksempel de private nøklene dine, lagres lokalt på enheten din i kryptert form. Dette betyr null risiko dersom for eksempel MetaMask sine servere skulle bli utsatt for hacking.

MetaMask gir deg også full kontroll over kryptovalutaen din, noe som betyr at du har mer ansvar selv. Du må blant annet må sørge for sikker lagring av den viktige frøfrasen for gjenoppretting av kryptolommeboken i tilfelle den skulle gå tapt. Metamask er ellers klassifiert som en hot wallet, men den er designet for bruk i kombinasjon med kjente hardware wallets for de som krever maksimum sikkerhet.

I denne guiden